Creșterea puilor de sturioni în sistem superintensiv, în instalatii industriale

| Pescuit şi acvacultură | de

Actualizat: 10 august 2019

Etichete: , ,

Cresterea puilor de sturioni în anul I, în sistem superintensiv, în instalatii industriale cu mediul acvatic controlat este în expansiune, datorita avantajelor oferite de acest sistem:

* Suprafata de teren necesara amenajarii fermei este foarte mica în comparatie cu suprafetele de teren necesare unei ferme clasice;
* Consumul specific de apa este diminuat. În sistemele clasice sunt necesari 10 mc apa pentru a produce 1 kg de peste, iar în cresterea intensiva, numai 1,0 mc de apa pentru 1 kg de peste în sistemul cu alimentare continua (SAC) si doar 0,15 în sistemul cu apa recirculata (SAR);
* Mediul acvatic poate fi controlat total, ceea ce conduce la mentinerea conditiilor optime specifice fiecarei specii si, în acest fel, la obtinerea randamentului biologic maxim al speciei cultivate;
* Furajele pot fi administrate cu 141f56b hranitori automate asistate de calculator în ratii zilnice calculate riguros functie de cerintele biologice ale populatiei de pui;
* Furajele administrate sunt valorificate integral deoarece consumul lor este strict controlat;
* Cresterea este continua, indiferent de conditiile climatice exterioare si timpul necesar obtinerii unei anume greutati medii individuale se reduce considerabil, de multe ori la jumatate;
* Pradatorii lipsesc complet si integritatea loturilor este asigurata complet;
* Monitorizarea conditiilor de mediu si corectarea principalilor parametri de calitate a mediului este automatizata si poate fi asistata de sisteme computerizate;
* Monitorizarea puilor se face usor si permanent prin vizualizare directa dar si cu sisteme automate de monitorizare a cresterii;
* Productia poate fi recoltata oricând si cu cheltuieli minime.

Dezavantajele sistemului de crestere în instalatii industriale sunt:

* Amplasamente restrictionate de existenta sursei de alimentare cu apa tehnologica conform cerintelor privind debitul si calitatea si in acelasi timp, a unui agent termic ieftin: apa geotermala sau apa calda reziduala provenita din instalatii industriale( inclusiv nucleare).

Solutia ideala este asigurarea apei tehnologice din panza de apa freatica ( cu o temperatura minima in cursul iernii de 14 °C), ceeace asigura conditii bune de crestere a puilor de sturioni in sistem continuu fara consum de energie termica.Dar, din cauza insuficientei debitelor asigurate de panza de apa freatica, majoritatea fermelor superintensive folosesc doua surse de alimentare cu apa tehnologica:

– apa de suprafata, din rauri, ca sursa principala

-apa din panza freatica, drept sursa secundara cu dublu rol: contribuie, vara, la scaderea temperaturii apei de alimentare a fermei pana la valori optime si iarna, la cresterea partiala a temperaturii apei de alimentare ceeace conduce la economii importante de energie termica.Efectul de tamponare termica, depinde direct de debitul asigurat de foraj( sa, foraje).

In plus, este necesara o sursa ieftina de agent termic pentru termostatarea apei tehnologice in perioada iernii. In lipsa agentului termic ieftin, tehnologia nu va mai fi de tip „crestere continua” si pestele trebuie iernat; acest lucru are efecte economice negative, mai ales privind amortizarea investitiei.

* Investitie cu valoare mare;
* Instalatii complexe; cu cât complexitatea instalatiilor creste, cu atât punctele în care pot aparea avarii sunt mai multe si riscul înregistrarii unor accidente grave este mare. Este nevoie de solutii alternative în punctele de risc maxim;
* Cheltuieli mari de întretinere, verificare, reparatii si exploatare a instalatiilor;
* Poluarea accentuata a apei evacuate:
o Restrictioneaza amplasarea în zone cu legislatie ecologica severa;
o Necesita investitii suplimentare si costisitoare în statii de epurare a apei;
* Consumul mare de energie electrica;
* Pentru evitarea riscului întreruperii accidentale a energiei electrice este nevoie de investitii suplimentare si costisitoare în crearea de solutii alternative de avarie: grup electrogen cu sistem de pornire automata;
* Forta de munca înalt calificata, capabila sa opereze cu organisme vii, sisteme mecanice, sisteme electronice si sisteme informatizate;
* Cheltuieli mari cu instruirea periodica a personalului;
* Artificializarea accentuata a mediului, furajelor si biotehnologiilor induc schimbari negative majore în calitatea carnii de peste si, în special, a gustului;

În sistem de crestere superintensiva nu pot fi cultivate decât speciile care în perioada dezvoltarii postlarvare au fost obisnuite cu hrana artificiala.

Caracteristici generale ale instalatiilor industriale de crestere superintensiva a sturionilor

Ferma de crestere superintensiva a sturionilor cuprinde constructii hidrotehnice, constructii civile, instalatia de preparare a apei tehnologice, instalatia de alimentare cu apa tehnologica, bazinele de carantina, crestere si parcare a pestilor, sistemele de monitorizare si corectare a calitatii apei, utilaje tehnologice, instalatia de evacuare si epurare a apelor uzate si sursa alternativa de energie electrica.

Constructiile hidrotehnice sunt constituite din priza de alimentare, canalul sau conducta de aductiune, helesteul decantor, helesteele auxiliare si canalul de evacuare al apelor uzate. Vom include aici si forajele pentru apa din pânza freatica si, acolo unde este cazul, forajul pentru ape geotermale.

Constructiile civile sunt constituite din unul sau mai multe cladiri cu spatii având destinatia de hala de preparare a apei tehnologice, hala de productie, magazii de furaje, materiale si piese de schimb, atelier de reparatii si întretinere, laborator si birou administrativ.

Instalatia de preparare a apei tehnologice se constituie din: pompe (pentru apa tehnologica, apa din pânza freatica si, eventual, apa geotermala), filtre, schimbatoare de caldura, instalatii automate de termostatare, instalatii de oxigenare (aerare) si degazare si instalatii de sterilizare cu UV (raze ultraviolete).

Instalatia de alimentare cu apa tehnologica este constituita din: conducta magistrala, conductele secundare, robineti(manuali sau automati) si dispozitive de alimentare a bazinelor.

Bazinele au forme, marimi si destinatii diferite, sunt confectionate din fibra armata de sticla, fier obisnuit sau beton (acoperite cu rasini sintetice) si otel inoxidabil.

Forma bazinelor poate fi rotunda, rectangulara, hexagonala sau octogonala, marimea (capacitatea) este de la 250 l la 150 mc ( rareori 500 sau chiar 1.000 mc ) si destinatia poate fi de crestere, parcare temporara, carantina sau pentru bai curative.

Sistemele de monitorizare si corectare a calitatii apei sunt constituite din senzori speciali care masoara automat: temperatura apei, oxigenul solvit, pH-ul, substanta organica, nitritii etc., calculatoare si programe speciale care înregistreaza datele, le afiseaza numeric si grafic, avertizeaza în caz de abateri de la intervalul optim si pornesc sistemele automate de corectare a parametrilor de baza: temperatura si oxigenul solvit.

Utilajele tehnologice sunt constituite în principal din hranitori automate (care pot fi asistate de calculator), instalatii de concentrare a pestelui, instalatii de pescuit, cântarit si pregatire pentru transport.

Instalatia de evacuare si epurare a apelor uzate cuprinde: sistemele de filtrare si evacuare a bazinelor, conducte colectoare, conducta magistrala, bazin de decantare, bazine sau dispozitive de epurare biologica ( denitrificare si aerare ), filtre, instalatii de uscare si brichetare a suspensiilor solide mari, canalul de evacuare în emisar (în cazul SAC) si racordul spre modulul de preparare a apei tehnologice (în cazul SAR).

Sursa de energie termica nu poate fi decât apa geotermala sau apele de racire din industrie (inclusiv atomica). Costurile încalzirii apei cu instalatii proprii sunt absolut prohibitive.

Sursa alternativa de energie electrica este constituita dintr-un grup electrogen care genereaza suficienta putere pentru a asigura functionalitatea episodica a tuturor consumatorilor de energie electrica si un sistem automat de pornire – oprire a generatorului si cuplare – decuplare la instalatia electrica a fermei.

Apa tehnologica preparata trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii de calitate

* temperatura 18 – 22°C
* oxigen solvit 7 – 9 mg / l
* pH 7,0
* substanta organica max. 20 mg KMnO4 / l
* amoniac, azotati, fosfati, sulfuri lipsa
* suspensii mai mari de 50 µ lipsa
* azotiti max. 0,002 mg / l

Apa uzata epurata evacuata în emisar trebuie adusa la parametrii de calitate impusi de legislatia în vigoare în zona de amplasament a fermei.

Caracterizarea biotehnologiilor de crestere superintensiva a sturionilor

Cresterea în instalatii industriale a sturionilor este caracterizata în principal de:

* cresterea în ciclu continuu;
* controlul total, în cele mai multe cazuri asistat de calculator, al mediului si secventelor biotehnologice;
* garantarea realizarii parametrilor programati: numar de exemplare, greutati medii individuale si, deci, productia totala programata

Preventia ihtiopatologica este asigurata eficient prin dezinfectia prealabila a instalatiilor si bazinelor, sterilizarea apei tehnologice, dezinfectia periodica a bazinelor si administrarea de medicamente în furaje.

Popularea bazinelor se efectueaza cu exactitate conform normelor stabilite, prin numararea populatiei de pesti.

Furajele administrate sunt realizate de producatori autorizati, corespund integral cerintelor biologice ale diferitelor specii si asigura energia plastica si metabolica, necesare. Au în componenta produse medicamentoase antistres si cu actiune preventiva si, atunci când este necesar, produse medicamentoase cu actiune curativa.

Mediul acvatic este controlat permanent, corectat atunci când este cazul si mentinut la parametrii optimi recomandati pentru specia crescuta.

Controlul cresterii puilor se realizeaza saptamânal si se compara rezultatele obtinute cu parametrii programati.

Examenele ihtiopatologice se efectueaza saptamânal daca parametrii cresterii sunt normali si, mai frecvent, atunci când este cazul.

Pradatorii lipsesc cu desavârsire.

Pregatirea bazinelor pentru populare

Lucrarile tehnologice de pregatire a bazinelor în vederea popularii sunt grupate pe trei segmente:

* asigurarea functionalitatii perfecte a tuturor instalatiilor si utilajelor care compun ferma industriala de producere a puilor de sturioni;
* dezinfectia riguroasa a traseului parcurs de apa tehnologica de la sursa de alimentare pâna la bazine, a bazinelor si inventarului folosit (targi, lazi, mincioage etc.);
* instruirea personalului de catre specialisti de înalta clasa profesionala în tehnologii aplicate si instalatii, utilaje, fluxuri tehnologice, biologia speciilor cultivate, metode, proceduri si interventii în cazuri de urgenta.

Stabilirea normelor de populare

N =

100Q

W(100-p)

în care:

N = numarul exemplarelor populate;

Q = productia programata (kg);

W = greutatea medie individuala programata (kg)

p = pierderile programate (%)

Pierderile numerice normale pentru cresterea sturionilor în instalatii industriale în anul I sunt de 8-10 %.

Greutatea medie individuala va fi programata în functie de capacitatea biologica de crestere a speciei cultivate si cantitatea de furaje administrata. Capacitatea biologica de crestere în anul I este de 900 – 1000 g / ex. pentru morun, 400 – 600 g / ex. pentru nisetru si pastruga si 200 – 300 g / ex. pentru cega.

Productia programata este fundamentata de capacitatea instalatiilor de pastrare a parametrilor mediali în intervalul optim si plasticitatea de adaptare a speciei cultivate la densitati mari sau foarte mari.

În general, instalatiile actuale permit realizarea unei productii de 40 – 60 (100) kg / mc volum util al unui bazin.

Întretinerea puilor de sturioni în anul I

În perioada de crestere a puilor se efectueaza lucrari tehnologice care au ca obiective principale: mentinerea conditiilor optime de mediu, preventia sanitara si hranirea puilor. Toate aceste preocupari vizeaza realizarea cresterii zilnice a puilor conform programului si, deci, realizarea productiei programate atât din punct de vedere cantitativ, cât si calitativ.

Conditiile optime de mediu sunt mentinute prin sisteme automate de monitorizare si corectare a parametrilor de calitate ai apei. Operatorii modifica functionalitatea instalatiilor si efectueaza lucrarile de întretinere programate si remediaza eventualele defectiuni.

Preventia sanitara este asigurata prin sterilizarea apei tehnologice, evacuarea zilnica a dejectiilor din bazine, perierea peretilor interiori ai bazinelor la fiecare 3 – 5 zile si spalarea peretilor interiori cu solutii dezinfectante (antibacteriene si antifungice) la fiecare 15 – 20 zile.

Furajarea puilor se organizeaza cu furaje speciale, realizate de producatori autorizati, pe baza unor retete destinate fiecarei specii si categorii de vârsta. Producatorul are în vedere la constituirea recepturii, atât cerintele biologice în proteine, lipide, glucide, vitamine si minerale ale fiecarei specii de sturioni pentru vârsta de 30 – 320 zile, cât si factorii care influenteaza ingestia furajelor, digestia substantelor nutritive si conversia în cresterea masei corporale. Acesti factori trebuie cunoscuti si de fermier pentru a evita influentele negative ale unor activitati nerecomandate. Factorii care influenteaza capacitatea puilor de a consuma si valorifica furajele pot fi clasificati în doua grupe:

* factori prestabiliti, specifici tehnologiei:
o natura si calitatea furajului;
o temperatura mediului;
o calitatea apei: pH, continut în oxigen solvit, etc.;
o stresul permanent provocat de densitatea crescuta;
o efectul intensitatii luminii si periodicitatea ciclului diurn;
* factori neprevazuti:
o manipularea repetata a puilor;
o stari de boala;
o mediu impropriu ,dominat de zgomote, vibratii etc.

La densitati mari apare fenomenul de ierarhizare a indivizilor si a relatiei dominant – dominat, care influenteaza puternic capacitatea de ingestie a puilor mai slabi si conduce la o evidenta heterogenitate a cresterii.

Producatorul de furaje va mentiona conditiile în care furajul ofera randamentul maxim de conversie: intervalul optim de temperatura a apei si oxigen solvit, specia, vârsta si densitatea pestilor, nivelul si durata intensitatii luminoase etc.

Fermierul va evita manipularea repetata a puilor, starile de boala si aparitia zgomotelor ori a vibratiilor.

Fermierul trebuie sa aiba în vedere faptul ca, întotdeauna si mai ales în sistemul de hranire „ad libitum”, dupa o perioada de flamânzire, indiferent de motivele care au determinat aceasta stare, puii manifesta hiperfagie evidenta, dar de scurta durata.

În sistemul de crestere superintensiv, ratiile zilnice sunt stabilite automat de calculator, asistat de programe speciale, pe baza informatiilor zilnice oferite de fermier privind: mortalitatile si greutatea medie individuala.

Furajele sunt administrate cu hranitori automate cu distributie asistata de sisteme computerizate.

Consumul furajelor este verificat zilnic de catre fermier.

Monitorizarea puilor este una din cele mai importante activitati, deoarece ofera doua informatii esentiale: asigurarea ca parametrii programati sunt realizabili sau faptul ca în sistem au aparut factori perturbatori.

Zilnic se înregistreaza pierderile pe fiecare lot în parte. Puii în agonie sau morti sunt eliminati din bazine în scopul prevenii alterarii conditiilor de mediu sau extensiei unei eventuale stari de boala.

Astfel, permanent, este cunoscut cu exactitate numarul populatiei de pui din fiecare bazin.

Zilnic se fac observatii asupra fiecarui lot privind comportamentul puilor, mai ales în timpul hranirii, ritmul de crestere si starea sanitara. Atunci când se constata anomalii privind dinamica deplasarii cârdurilor (viteza, directie si adâncimea la care se deplaseaza), reactia la administrarea furajelor, ritmul cresterii si / sau starea sanitara, se impune inventarierea tuturor cauzelor care pot induce starea de fapt, analiza riguroasa a fiecarei potentiale cauze, determinarea certa a acesteia si aplicarea masurilor standard de corectare a deficientelor.

Saptamânal, greutatea medie individuala se determina prin metoda clasica: dimineata, înainte de administrarea primei ratii alimentare, prelevam aleatoriu câteva zeci de pui, stabilim greutatea totala, numaram puii, determinam greutatea medie individuala si calculam sporul mediu individual de crestere zilnica si pe perioada. În situatia în care exista diferente vizibile privind marimea puilor, prelevam circa 100 de exemplare, îi sortam pe trei categorii de marime: mici, medii si mari, determinam ponderea fiecarei grupe si calculam media ponderala.

Populatiile de pui la care apar diferente de crestere mai mari de 20% se lotizeaza obligatoriu pe categorii de marime si se analizeaza situatia existenta pentru a determina cauzele care au indus aceasta stare. De cele mai multe ori cauzele sunt naturale si tin de nivelul agresivitatii individuale în cautarea si capturarea hranei.

Cresterea medie individuala este consemnata grafic si comparata cu cresterea programata. În situatia în care apar diferente între ritmul cresterii programate si ritmul cresterii realizate, se stabilesc imediat cauzele si se corecteaza, conform procedurilor standard. În plus, pâna la redresarea situatiei, determinarea sporului de crestere se va face zilnic. Principalele cauze care pot conduce la nerealizarea sporului programat de crestere sunt:

* stabilirea unui program de crestere mare, neadecvat conditiilor oferite speciei cultivate sau
* abateri mari ale valorilor unor parametri de calitate ai mediului acvatic (temperatura, oxigen etc.)
* calitatea furajelor sau erori în administrarea acestora
* îmbolnavirea puilor
* inducerea unui stres puternic provocat de manipulari nejustificate, zgomote, iluminat inadecvat, vibratii sau alte cauze.

Consumul specific de furaje se calculeaza saptamânal, se compara cu parametrii programati, se analizeaza situatia existenta si, eventual, se stabilesc masurile necesare de corectare .

Pescuitul puilor de sturioni

În sistemul de crestere superintensiva, pescuitul pestilor nu este organizat la o data prestabilita în functie de conditiile climatice sau de ciclurile anotimpurilor. Pescuitul pestilor se efectueaza în functie de cerintele tehnologice care impun transferul pestilor în alte bazine. De exemplu:

* heterogenitatea dimensionala a lotului impune sortarea puilor pe categorii de marime si transferul în alte bazine;
* necesitatea dezinfectarii riguroase a bazinului;
* îmbolnavirea pestilor;
* cresterea pâna la o marime care impune reducerea densitatii numerice;
* livrarea puilor.

Pescuitul se realizeaza simplu, cu dotare si forta de munca foarte mult reduse în comparatie cu pescuitul helesteelor.

Pestele este concentrat prin evacuarea apei, în cazul bazinelor mici si medii si, suplimentar, cu dispozitive de concentrare în cazul bazinelor mari. Prelevarea pestelui se face cu minciogul sau prin sistemul de evacuare într-un prinzator (juvelnic) montat într-un bazin mic (200 – 300 l).

Pestele prelevat este numarat, transferat în lazi de transport, cântarit si deversat în bazinul de destinatie. Transportul pe distante mai mari de 10 – 20 m se efectueaza în recipienti cu apa.

Transportul la beneficiari se organizeaza cu viviere autospeciale. Densitatea la transport se stabileste în functie de specie, marime, temperatura apei si a aerului, distanta si durata transportului.

Iernarea puilor de sturioni

În general, sistemul de crestere superintensiva este caracterizat de cresterea continua a pestilor astfel ca acestia nu au o perioada de hibernare.

În conditii speciale, în fermele care nu pot asigura în perioada de iarna temperaturile constante si ridicate necesare cresterii pestilor, acestia trebuie pregatiti pentru iernare.

Situatia aceasta poate fi întâlnita la fermele programate astfel prin proiectare sau în cazul unor avarii grave si de durata la sursa de agent termic, schimbatoarele de caldura, sistemele de termostatare automata sau alte componente.

Administrarea furajelor se coreleaza cu temperatura apei astfel încât la temperatura de 8 – 10°C, furajarea înceteaza. Pestele este transferat în bazine cu adâncimea mai mare (2,0 – 2,2 m), pregatite în prealabil si, eventual, izolate termic.

Densitatea puilor nu trebuie sa fie mai mare de 40 – 50 kg / mp, astfel încât ei sa ierneze într-un singur orizont si sa aiba suficient spatiu pentru efectuarea miscarilor de mentinere a decubitului normal.

În perioada hibernarii este obligatoriu sa fie asigurate conditiile optime privind termica apei (4 – 6°C), oxigenul solvit (7 – 9 mg / l), pH neutru, lipsa totala a zgomotelor si vibratiilor.

Care este opinia ta?

Pe acelasi subiect:

FORUM

26.01.2022 - 8:21
ion spune: se pare ca singurul abator din gilau este de pasari ,domnul maghiaru sa lasat pagubas cu carnea de iepure raspunde

26.01.2022 - 8:17
Anonim spune: se pare ca singurul abator din gilau este de pasari ,domnul maghiaru sa lasat pagubas cu carnea de iepure raspunde

17.10.2021 - 12:11
CRUCERU ȘTEFAN spune: Am trăit în Grecia 5 ani _ acolo utilajele agricole circulau fără restricții .,mai puțin pe autostrăzi.La noi de ce nu se poate ? .Motocoltoarele de ce pot ? .Toate utilajele agricole , să poată să se deplaseze la terenul care trebuie lucrat fără restricții. raspunde

11.08.2021 - 8:29
Badoi maria spune: Pentru mine este o planta cultivata necunoscuta, dar am întâlnit-o în păduri. E cunoscuta ca umbra epurelui. Se cultiva ca planta decorativa fiind f.bigata în masa foliara. M-ar interesa plantarea în câmp. În speranța că mă ajutați, va mulțumesc. raspunde

16.02.2021 - 5:41
Elena Barbu spune: Număr de telefon la numărul 9 Rebeca santplant raspunde

01.02.2021 - 10:44
Vasile Bouleanu spune: De ce nu gasesc acest soi si pe Wikipedia ? raspunde