Subvenții pentru animale 2014: Cererile se depun până la 30 mai

| Esenţial, Financiar, Subvenţii | de

Etichete: , , ,

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează potențialii beneficiari că până la data de 30 mai 2014 se depune cererea unică de plată pentru acordarea subvențiilor pentru animale:

 • Ajutoarele naționale tranzitorii în sectorul zootehnic la speciile bovine și ovine /caprine;
 • Ajutoarele specifice pentru producătorii de lapte și de carne de vită și producătorii de lapte și de carne de ovine / caprine din zonele defavorizate

Subvenții animale 2014: Ce sunt ajutoarele naționale tranzitorii

Ajutoarele naționale tranzitorii (ANT), în sectorul zootehnic, la speciile bovine și ovine/ caprine se acordă producătorilor agricoli, persoane fizice sau juridice, care dețin, cresc și exploatează animale de producție, identificate și înregistrate în sistemul național, pentru următoarele scheme:

 • Schema decuplată de producție în sectorul lapte;
 • Schema decuplată de producție în sectorul carne;
 • Schema decuplată de producție în sectorul ovine /caprine.

Subvenții animale zone defavorizate 2014

Ajutoarele specifice pentru producătorii de lapte și de carne de vită și producătorii de lapte și de carne de ovine/ caprine din zonele defavorizate, se acordă crescătorilor de bovine/ ovine/ caprine, având exploatații localizate în zonele defavorizate din România, prevăzute în anexa 4A la Programul național de dezvoltare rurală 2007-2013, pentru următoarele categorii de animale:

 • vaci de lapte;
 • bivolițe de lapte;
 • taurine din rase de carne și metișii acestora: tauri din rase de carne, vaci din rase de carne, vaci metise cu rase de carne, tineret mascul și/ sau femele din rase de carne și /sau metiși cu rase de carne;
 • femele ovine /caprine.

subventii-ovine-caprine-2013

Ce documente sunt necesare pentru a primi subvenția pentru animale în 2014

Cererea unică de plată se depune însoțită de următoarele documente:

Documente generale — indiferent de tipul schemei pentru care solicită ajutor specific:

 • copie de pe cartea de identitate/ buletinul de identitate/ pașaport/ certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerțului/ certificatului de înregistrare fiscală, după caz, precum și copie de pe datele de identificare ale reprezentantului, respectiv carte de identitate/ buletin de identitate/pașaport;
 • copie de pe dovada de înregistrare a solicitantului în Registrul unic de identificare — RUI al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, numai pentru exploatații noi;
 • adeverință emisă, prin proceduri SNIIA, de către medicul veterinar cu competențe în acest sens, care atestă că animalele pentru care se solicită ajutor au fost identificate în exploatația proprie/ altă exploatație, că sunt înregistrate în RNE și sunt cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor și caprinelor, iar acțiunile prevăzute sunt efectuate la zi;
 • copie de pe prima și ultima pagină ale registrului individual al exploatației;
 • document coordonate bancare.

Documente specifice fiecărei scheme, prevăzute la art 12-16 din OMADR 573 /2014:

 • copia de pe pașaportul fiecărui animal (vaci de lapte/ bivolițe de lapte/ taurine) pentru care se solicită sprijin/ copie de pe documentele care atestă ieșirile din exploatație, dacă este cazul;
 • copia de pe dovada de înregistrare a beneficiarilor în sistemul de administrare a cotelor de lapte, precum și a cantităților de lapte livrate și / sau vândute direct;
 • adeverința prin care se recunoaște statutul de crescător de bovine/ ovine/ caprine al solicitantului, numai pentru ajutoarele naționale tranzitorii;
 • adeverința eliberată de asociația/ agenția acreditată pentru înființarea și menținerea Registrului genealogic, prin care se recunoaște statutul de crescător de bovine al solicitantului și prin care se confirmă menținerea animalelor în Registrul genealogic al rasei, numai pentru ajutoarele naționale tranzitorii.

Pentru categoria taurine din rase de carne și metișii lor: adeverința eliberată de Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie ‘Prof. Dr. G. K. Constantinescu’, prin structurile sale teritoriale;

Pentru vaca din rase de carne și pentru taurul din rase de carne: copia certificatului de origine;

Pentru vaca metisă cu rasă de carne: copia buletinului de însămânțări artificiale al mamei sau a adeverinței de montă naturală autorizată a mamei, pentru gestația din care provine vaca metisă, în care să se menționeze codul tatălui, care trebuie să fie din rasă de carne;

Pentru tineretul din rase de carne și/ sau metiși cu rase de carne: copia certificatului de origine și/ sau copia buletinului de însămânțări artificiale/ adeverinței de montă naturală pe care să se menționeze codul tatălui, care trebuie să fie din rasă de carne.

Cine primește subvenția pentru animale în 2014 – Condiții de eligibilitate

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE pentru Ajutoarele naționale tranzitorii (ANT), în sectorul zootehnic, la speciile bovine și ovine /caprine:

Prima pentru Schema decuplată de producție în sectorul lapte se acordă crescătorilor de bovine, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • exploatația de bovine să fie înregistrată în Registrul național al exploatațiilor (RNE) la data solicitării primei;
 • solicitantul să fie înregistrat în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă 2013-2014;
 • solicitantul să fi livrat și/ sau vândut direct o cantitate de minimum 3 tone de lapte în anul de cotă de referință 2012-2013.

Prima se acordă pe cantitatea de lapte produs și înregistrat la livrări și/ sau vânzări directe în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă 2012-2013.

Pentru crescătorii de bovine nou-înregistrați în sistemul de administrare a cotelor de lapte, în anul de cotă 2013-2014, prima se acordă solicitanților care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • exploatația de bovine să fie înregistrată în RNE la data solicitării primei;
 • solicitantul să fi livrat și/ sau vândut direct o cantitate de minimum 3 tone de lapte în anul de cotă 2013-2014.

Prima pentru Schema decuplată de producție în sectorul carne se acordă crescătorilor de bovine, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • dețin un efectiv minim de 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de referință de 31 ianuarie 2013 înregistrate în RNE;
 • exploatația de bovine este înregistrată în RNE la data de referință 31 ianuarie 2013 și la data solicitării primei.

Prima se acordă pentru minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni, precum și pentru tineretul bovin mascul și/ sau femele cu vârsta de minimum 7 luni, existent în exploatație la data de referință.

Pentru exploatațiile de bovine înființate în perioada 1 februarie 2013-17 aprilie 2014, prima se acordă solicitanților care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • dețin un efectiv minim de 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de 17 aprilie 2014 înregistrate în RNE;
 • exploatația de bovine este înregistrată în RNE la data solicitării primei.

Prima pentru Schema decuplată de producție în sectorul ovine/ caprine se acordă crescătorilor de ovine/ caprine pentru femelele de ovine și /sau femelele de caprine identificate conform legislației în domeniu care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • efectivul din exploatație cu cod Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) să fie de minimum 50 de capete de femele ovine/ 25 de capete de femele caprine, care au împlinit vârsta de minimum un an la data de 30 martie a anului în care se face solicitarea primei;
 • efectivul de femele ovine/ femele caprine pentru care se solicită prima să fie înscris în RNE la data solicitării primei;
 • efectivul de femele ovine/ femele caprine pentru care se solicită prima să fie menținut în exploatație la adresa/ locația menționată în cerere pe perioada de reținere de 90 de zile de la data-limită de depunere a cererii de plată;
 • să dețină registrul individual al exploatației în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/ 2004.

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE pentru Ajutoarele specifice pentru producătorii de lapte și de carne de vită și producătorii de lapte și de carne de ovine /caprine din zonele defavorizate:

Pentru categoria vaci de lapte, solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • să fie înregistrați în sistemul de administrare a cotelor de lapte cu cotă de lapte pentru livrări și /sau vânzări directe;
 • să solicite ajutor specific pentru un număr cuprins între două și 15 capete de vaci de lapte, inclusiv, pe beneficiar, la termenul-limită de depunere a cererilor; efectivul minim pentru care solicită ajutor trebuie să fie de două capete de vaci de lapte pe exploatația cu cod primit de la ANSVSA;
 • vacile de lapte din exploatație pentru care beneficiarul solicită ajutor specific trebuie să fie identificate și înregistrate în RNE;
 • să dețină registrul individual al exploatației actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760 /2000;
 • vacile de lapte pentru care se solicită ajutor specific trebuie menținute, pe o perioadă de reținere de 6 luni de la data-limită de depunere a cererii de plată, la adresa exploatației și/ sau locației menționate în cerere.

Pentru categoria bivolițe, solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • să solicite ajutor specific pentru un efectiv de maximum 50 de capete de bivolițe de lapte pe beneficiar;
 • bivolițele de lapte pentru care se solicită ajutor specific trebuie menținute, pe o perioadă de reținere de 6 luni de la data-limită de depunere a cererii de plată, la adresa exploatației și/ sau locației menționate în cerere;
 • bivolițele de lapte din exploatație pentru care beneficiarul solicită ajutor specific trebuie să fie identificate și înregistrate în RNE;
 • să dețină registrul individual al exploatației actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760 /2000.

Pentru categoria taurine din rase de carne și metișii lor, solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • să solicite ajutor specific pentru un efectiv total de animale de maximum 90 de capete pe beneficiar, constituit, după caz, din:

  (i) vaci din rase de carne și/ sau vaci metise cu rase de carne, pentru care nu s-a beneficiat de ajutor specific pentru categoria vaci de lapte și/sau

  (îi) tineret mascul și/ sau femel din rase decarne și/ sau metiși cu rasede carne; și/sau

  (iii) tauri din rase de carne.

 • efectivul de animale pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie identificat și înregistrat în RNE;
 • să dețină registrul individual al exploatației actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760 /2000;
 • să dețină documente oficiale care atestă rasă de carne /metișii din rasele de carne;
 • să dețină documente care atestă ieșirile din efectiv, după caz;
 • animalele pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie deținute de beneficiar cel puțin o perioadă de 8 luni de la data intrării în exploatație a acestora și până în momentul ieșirii/ până la data depunerii cererii, după caz, cu excepția vacilor din rase de carne care trebuie menținute, pe o perioadă de reținere de 6 luni de la data-limită de depunere a cererii de plată, la adresa exploatației și/ sau locației menționată în cerere.

Pentru categoria taurine din rase de carne și metișii lor, ajutorul specific se acordă:

 • o singură dată pentru categoria de vârstă a animalului, respectiv:

  — pentru tineretul mascul care are vârsta de maximum 25 de luni, la data ieșirii din exploatație cuprinsă în perioada 16 iulie 2013-30 mai 2014;

  — pentru tineretul femel, până la prima fătare, dar nu mai târziu de vârsta de 32 de luni, la data ieșirii din exploatație cuprinsă în perioada 16 iulie 2013-30 mai 2014;

  — pentru tineretul mascul existent în exploatație care are vârsta de maximum 25 de luni până la data de 30 mai 2014;

  — pentru tineretul femel existent în exploatație, până la prima fătare, dar nu mai târziu de vârsta de maximum 32 de luni, până la data de 30 mai 2014.

 • anual, pentru vaci din rase de carne și pentru vaci metise cu rase de carne;
 • o singură dată în viață, pentru taurii din rase de carne din specia taurine.

Pentru categoria femele ovine/ caprine, solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • să solicite ajutor specific pentru un efectiv cuprins între 50 și 300 de capete de femele ovine/ caprine, inclusiv, pe beneficiar, care au vârsta de minimum un an la data de 30 martie a anului de solicitare;
 • efectivul de animale pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie identificat și înregistrat în RNE la data depunerii cererii;
 • să dețină registrul individual al exploatației completat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21 /2004;
 • femelele ovine/ caprine pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie menținute, pe o perioadă de reținere de 100 de zile de la termenul-limită de depunere a cererilor de plată, la adresa exploatației și/ sau locației menționate în cerere.

 1. gelu - 18-5-2014, 11:54

  de ce nu se face subventia pentru efectivul de animale pe care il are fermierul in acest an? Acum se fac subventii pentru animale inexistente. PROASTA ORGANIZARE.

Care este opinia ta?

Pe acelasi subiect:

FORUM

05.03.2020 - 12:35
Anonim spune: Sunt foarte interesat de ceea ce oferiți și aș aprecia un apel pentru mai multe informații. Numarul meu este 0905286325 raspunde

14.02.2020 - 12:14
Anonim spune: Sunt foarte interesat de ceea ce oferiți și aș aprecia un apel pentru mai multe informații. Numărul meu este 0905287606. raspunde

25.01.2020 - 5:00
Anonim spune: Am pus feromoni si i -am atras din toata pasunea.De cinci ani nj ne ramane un fruct ña livada .Cu insecticid mor dupa ce mananca florile chimizate.Jale fac !!! raspunde

06.11.2019 - 2:32
Georgi spune: Am si eu o mica ferma de iepuri mat interesa cit oferiți pe kg si ce rase cumpărați sa ma contactati 0754431439 raspunde

07.05.2019 - 10:05
Bejan gheorghe spune: As dori sa imi spuneti informatii despre abatorul dumneavoastra raspunde

28.04.2019 - 5:20
Nelu spune: Intr. O livada de 7 ha de par am pus 3000 cutii ieftine din plastic, de culoare albastra, 1l capacitate, pe care le. Am umplut cu apa in care am pus lenor pentru rufe, cu mirosuri de diferite flori, Cutiile din plastic folosite la ciuperci, se gasesc in comert, la pretul de 200 lei, 900 cutii. In primul an am pescuit aprox. 40.000 gandaci parosi. In al doilea an s. Au redus la 2 sau 3000 pentru ca nu a mai avut cine depune oua in sol si nu s. Au mai inmultit. Sper ca anul urmator sa fie inttr. Un numar care nu conteaza. Solutia este deci reducerea an de an a populatiei de gandaci pana la disparitia lor, alta solutie nu exista. Daca sint prea multi, intr. Un an culesul manual poate da roade. Succes, merita incercat, eu i. Am invins, la 30 ha livada, sunt atat de putini ca nu conteaza. M. A costat 600 lei caserolele 60 lei lenor si salariul a 3 oameni timp de 2 zile raspunde