Plăți pentru bunăstarea animalelor – Cererile se depun până pe 30 iunie

| Esenţial, Financiar, Subvenţii | de

Actualizat: 31 mai 2014

Etichete: , , , ,

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că în perioada 20 mai — 30 iunie 2014 inclusiv, se pot depune Cereri de ajutor pentru Măsura 215 — pachetul a) — Plăți privind bunăstarea animalelor — porcine (a treia sesiune de depunere) și pachetul b) — Plăți în favoarea bunăstării păsărilor (a doua sesiune de depunere) acordate fermierilor care își vor asuma, în mod voluntar, angajamente privind bunăstarea animalelor pentru o perioadă de minim 5 (cinci) ani începând cu data de 1 iulie 2014.

subventie-bunastare-animale-pasari

Crescătorii de păsări pot să ceară din nou sprijinul acordat pentru bunăstarea animalelor

Beneficiarii Măsurii 215, pachet a) — Plăți în favoarea bunăstării porcinelor și pachetul b) — Plăți în favoarea bunăstării păsărilor, pot depune o singură cerere de ajutor pentru toate exploatațiile cu cod ANSVSA deținute, la Centrul Județean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al municipiului București pe a cărui rază teritorială se află sediul social al beneficiarului sau pe raza teritorială unde are capacitatea de producție cea mai mare.

Pentru sesiunea de depunere a cererilor de ajutor organizată în perioada 20 mai — 30 iunie 2014 sunt eligibile exploatațiile noi (ferme noi) care nu au avut încheiate angajamente până la data de 15 februarie 2013 pentru pachetul a) — porcine și respectiv până la data de 18 ianuarie 2013 pentru pachetul b) — păsări.

Beneficiarii pentru pachet a) — Plăți în favoarea bunăstării porcinelor sunt exploatațiile comerciale din sectorul de creștere a porcinelor autorizate sanitar-veterinar și exploatațiile comerciale de tip A specifice sectorului de creștere a porcinelor care își asumă voluntar angajamente în favoarea bunăstării animalelor, în conformitate cu art.40 din regulamentul CE nr. 1698 /2005.

Cine poate primi subvențiile pentru bunăstarea animalelor

Condiții de eligibilitate pentru beneficiarul fondurilor:

  • este înregistrat în Registrul Național al Exploatațiilor al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și deține un cod de exploatație;
  • deține autorizații sanitare veterinare pentru toate exploatațiile cu cod ANSVSA sau, în cazul exploatațiilor comerciale de tip A specifice sectorului de creștere a porcilor, este înregistrat sanitar-veterinar;
  • se angajează să mențină condițiile de bunăstare și să respecte cerințele specifice subpachetelor pentru care aplică pe o perioadă de minim 5 ani, de la data 1 iulie 2014.

Cererile de ajutor vor fi însoțite, obligatoriu, de următoarele documente:

— Copie CUI /CIF. după caz;

— Copie buletin/ carte de identitate a titularului/ administratorului/ reprezentantului legal/ împuternicitului;

— Copie autorizație sanitar-veterinară/ copie înregistrare sanitar-veterinară pentru exploatațiile comerciale tip A, după caz sau copii autorizații sanitar-veterinare/ copii înregistrări sanitar-veterinare pentru exploatațiile comerciale tip A. după caz pentru mai multe exploatații cu cod ANSVSA;

— Copia schiței adăpostului/ adăposturilor pentru fiecare cod ANSVSA (din care să reiasă suprafața liberă de pardoseală a spațiilor de cazare și suprafațautilă pe boxă/ compartiment pentru fiecare hală);

— Programul de iluminat: vară/ iarnă (în funcție de dată schimbării orei) care să conțină intervalul orar pe perioade, în funcție de tehnologia de creștere și categoria de porcine. după caz;

— Graficul de livrare estimat anual;

— Graficul de populare estimat anual;

— Copia declarației pe suprafață, dacă este cazul;

— Împuternicire și copii acte de identificare împuternicit, dacă este cazul;

— Document coordonate bancare.

Beneficiarii pentru pachetul b) — Plăți în favoarea bunăstării păsărilor sunt exploatațiile comerciale din sectorul de creștere a păsărilor autorizate sanitar veterinar care au depus cereri de ajutor și își asumă voluntar angajamente în favoarea bunăstării animalelor, în conformitate cu art. 40 din Regulamentul CE nr. 1698 /2005.

Condiții de eligibilitate:

deține autorizație sanitar — veterinară pentru toate exploatațiile specifice sectorului de creștere a păsărilor;

se angajează să mențină condițiile de bunăstare a păsărilor și să respecte cerințele specifice subpachetelor pentru care aplică pe o perioadă de minim 5 (cinci) ani de la data 1 iulie 2014.

să respecte cerințele legale în materie de gestionare împreună cu bunele condiții agricole și de mediu, conform OMADR/ OMMP/ ANSVSA nr. 187/ 2155/ 42/ 2011 cu modificările și completările ulterioare pe terenurile agricole aparținând solicitantului, precum și pentru activitățile agricole desfășurate la nivelul exploatației autorizate sanitar veterinar și pe toată durata angajamentului, de 5 (cinci) ani, după caz.

Cererile de ajutor vor fi însoțite, obligatoriu, de următoarele documente:

— Copie CUI /CIF. după caz;

— Copie buletin/ carte de identitate a titularului/ administratorului/ reprezentantului legal/ împuternicitului;

— Copie autorizație / autorizații sanitar-veterinară/ e;

— Copia schiței adăposturilor pentru fiecare exploatație (din care să reiasă adresa și suprafața spațiilor de cazare/ spațiul maxim de cazare pe hale/ cuști îmbunătățite) precum și schița pentru sistemul de iluminare și ventilație (admisie — evacuare aer) — pentru fiecare hală.

— Program de iluminat: vară/ iarnă (funcție de dată schimbării orei) care să conțină intervalul ora

Pe perioade, în funcție de tehnologia de creștere și categorie;

— Copia după notificarea crescătorului de păsări către DSVSA județean privind densitatea practicată;

— Graficul estimat de livrare anual;

— Graficul estimat de populare anual;

— Mișcarea anuală estimată a efectivelor de găini ouătoare/ rase grele în cazul inexistențe livrărilor;

— Document coordonate bancare;

— Împuternicire și copii după actele de identitate ale împuternicitului, dacă este cazul;

— Copia declarației pe suprafață, dacă este cazul;

Cererea de ajutor poate fi completată pe format de hârtie sau on-line de către beneficiar, individual prin accesarea site-ului www.apia.org.ro.

După completarea on-line cererea se tipărește și se depune la Centrul Județean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al municipiului București, pe a cărui rază teritorială se află sediul social sau pe raza teritorială unde are capacitatea de producție cea mai mare.

Dovada depunerii la Centrul Județean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al municipiului București a cererii de ajutor împreună cu documentele obligatorii o reprezintă bonul de mână care va conține următoarele date: centrul județean, numărul cererii din registrul special, data și ora înregistrării, numele lizibil și semnătura funcționarului APIA care a primit și înregistrat cererea de ajutor.

În cadrul angajamentelor încheiate, beneficiarii trebuie să respecte standardele de eco-condiționalitate (SMR) aplicabile terenurilor agricole aparținând fermei și activităților agricole desfășurate la nivelul fermei. În cadrul acestei măsuri este exclus sprijinul pentru investiții.

Legislație:

OMADR nr. 704/ 2014 publicat în Monitorul Oficial nr. 362/ 16.05.2014 pentru aprobarea modelului cererii de ajutor privind măsura 215 — pachet a) — Plăți în favoarea bunăstării porcinelor și — pachetul b) — Plăți privind bunăstarea păsărilor;

Fișa Măsurii 215 — Plăți în favoarea bunăstării animalelor din PNDR XI;

Regulamentul (CE) nr. 1698/ 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală din fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul (CE) nr. 1305/ 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/ 2005 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul (CE) nr. 1310/ 2013 de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1305/ 2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește resursele și repartizarea acestora pentru anul 2014 și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/ 2009 al Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 1307 / 2013, (UE) nr. 1306/ 2013 și (UE) nr. 1308/ 2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește aplicarea acestora în anul 2014, cu modificările și completările ulterioare.

Care este opinia ta?

Pe acelasi subiect:

FORUM

05.03.2020 - 12:35
Anonim spune: Sunt foarte interesat de ceea ce oferiți și aș aprecia un apel pentru mai multe informații. Numarul meu este 0905286325 raspunde

14.02.2020 - 12:14
Anonim spune: Sunt foarte interesat de ceea ce oferiți și aș aprecia un apel pentru mai multe informații. Numărul meu este 0905287606. raspunde

25.01.2020 - 5:00
Anonim spune: Am pus feromoni si i -am atras din toata pasunea.De cinci ani nj ne ramane un fruct ña livada .Cu insecticid mor dupa ce mananca florile chimizate.Jale fac !!! raspunde

06.11.2019 - 2:32
Georgi spune: Am si eu o mica ferma de iepuri mat interesa cit oferiți pe kg si ce rase cumpărați sa ma contactati 0754431439 raspunde

07.05.2019 - 10:05
Bejan gheorghe spune: As dori sa imi spuneti informatii despre abatorul dumneavoastra raspunde

28.04.2019 - 5:20
Nelu spune: Intr. O livada de 7 ha de par am pus 3000 cutii ieftine din plastic, de culoare albastra, 1l capacitate, pe care le. Am umplut cu apa in care am pus lenor pentru rufe, cu mirosuri de diferite flori, Cutiile din plastic folosite la ciuperci, se gasesc in comert, la pretul de 200 lei, 900 cutii. In primul an am pescuit aprox. 40.000 gandaci parosi. In al doilea an s. Au redus la 2 sau 3000 pentru ca nu a mai avut cine depune oua in sol si nu s. Au mai inmultit. Sper ca anul urmator sa fie inttr. Un numar care nu conteaza. Solutia este deci reducerea an de an a populatiei de gandaci pana la disparitia lor, alta solutie nu exista. Daca sint prea multi, intr. Un an culesul manual poate da roade. Succes, merita incercat, eu i. Am invins, la 30 ha livada, sunt atat de putini ca nu conteaza. M. A costat 600 lei caserolele 60 lei lenor si salariul a 3 oameni timp de 2 zile raspunde