Noutăți subvenții animale 2014: Procedura de depunere, condiții de eligibilitate, cererea de plată

| Financiar, Subvenţii | de

Actualizat: 22 aprilie 2014

Etichete: , , ,

Ministerul Agriculturii a publicat proiectul de ordin pentru aprobarea modului de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate a termenilor de referinţă și a modelului de cerere pentru acordarea ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul zootehnic la speciile bovine și ovine/caprine și a ajutoarelor specifice pentru producătorii de lapte şi de carne de vită și producătorii de lapte şi de carne de ovine/caprine,din zonele defavorizate, în anul 2014.

Am extras pentru dumneavoastră principalele informații privind condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească un crescător de animale pentru a primi subvenția în 2014.

Reproducem în continuare textul integral al proiectul de Ordin.

Modul de implementare, condiţiile specifice, criteriile de eligibilitate, termenii de referinţă și modelul de cerere pentru acordarea ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul zootehnic la speciile bovine și ovine/caprine și a ajutoarelor specifice pentru producătorii de lapte şi de carne de vită și producătorii de lapte şi de carne de ovine/caprine, din zonele defavorizate, în anul 2014

CAPITOLUL I.

Dispoziţii generale

Art. 1.

În anul 2014, în cadrul ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul zootehnic, denumite în continuare ANT, se acordă prime producătorilor agricoli definiţi la art. 9 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare, crescători de animale, din speciile bovine și ovine/caprine, înscrişi în evidenţa Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu cod unic de identificare, o singură dată pe an, în funcţie de criteriile de eligibilitate, pentru următoarele scheme: a) schemă decuplată de producţie în sectorul lapte; b) schemă decuplată de producţie în sectorul carne; c) schemă cuplată de producție în sectorul ovine/caprine.

Art. 2 În anul 2014, beneficiarii prevăzuţi la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. ……./2014 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită și producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine, din zonele defavorizate, beneficiază de ajutor specific în funcţie de efectivul de animale deținut/beneficiar/categorie din următoarele categorii: a) vaci de lapte; b) bivoliţe de lapte; c) taurine din rase de carne şi metişii acestora: tauri din rase de carne, vaci din rase de carne, vaci metise cu rase de carne, tineret mascul şi/sau femel din rase de carne şi/sau metişi cu rase de carne; d) femele ovine/caprine.

CAPITOLUL II. Condiţii de eligibilitate şi modalităţi de acordare a ajutoarelor

Art. 3.

(1) Prima pentru schema prevăzută la art.1 lit.a) se acordă producătorilor agricoli menţionaţi la art. 1, crescători de bovine, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) exploataţia de bovine să fie înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei;
b) solicitantul să fie înregistrat în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă 2013- 2014;
c) solicitantul să fi livrat şi/sau vândut direct o cantitate de minimum 3 tone de lapte în anul de cotă de referință 2012-2013.

(2) Prima pentru schema prevăzută la art. 1 lit.a) se acordă pe cantitatea de lapte produs şi înregistrat la livrări şi/sau vânzări directe în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă 2012-2013.

Art. 4.

(1) Prima pentru schema prevăzută la art.1 lit.b) se acordă producătorilor agricoli menţionaţi la art. 1 care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) deţin un efectiv minim de 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de referinţă de 31 ianuarie 2013 înregistrate în RNE ;
b) exploataţia de bovine este înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor la data de referinţă 31 ianuarie 2013 şi la data solicitării primei.

(2) Prima pentru schema prevăzută la art. 1 lit. b) se acordă pentru minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni, precum şi pentru tineretul bovin mascul şi/sau femel cu vârsta de minimum 7 luni, existent în exploataţie la data de referinţă.

Art. 5.

(1) Pentru crescătorii de bovine, noi înregistrați în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă 2013 -2014, prima prevăzută la art.1 lit.a), se acordă producătorilor agricoli menționați la art.1 care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) exploataţia de bovine să fie înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei;
b) solicitantul să fi livrat şi/sau vândut direct o cantitate de minimum 3 tone de lapte în anul de cotă 2013-2014.

(2) Pentru exploatațiile de bovine înființate în perioada 1 februarie 2013 – 17 aprilie 2014, prima prevăzută la art.1 lit.b), se acordă în mod corespunzător cu prevederile art.4 alin.(2), producătorilor agricoli menționați la art.1 care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) deţin un efectiv minim de 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de 17 aprilie 2014 înregistrate în RNE;
b) exploataţia de bovine este înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei

Art. 6.

(1) Prima pentru schema prevăzută la art.1 lit.c) se acordă producătorilor agricoli menţionaţi la art. 1, crescători de ovine/caprine, pentru femelele de ovine şi/sau femelele de caprine identificate conform legislaţiei în domeniu, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) efectivul din exploataţie cu cod ANSVSA să fie de minimum 50 de capete de femele ovine/25 de capete de femele caprine, care au împlinit vârsta de minimum un an la data de 30 martie a anului în care se face solicitarea primei;
b) efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită prima să fie înscris în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei;
c) efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită prima să fie menţinut în exploataţie la adresa/locația menţionată în cerere pe perioada de reținere de 90 de zile de la data- limită de depunere a cererii de plată;
d) să deţină registrul individual al exploataţiei în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004.

Art. 7.

(1) Beneficiarii prevăzuţi la art. 2 care solicită ajutor specific pentru animalele din categoria prevăzută la art. 2 lit.a) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să fie înregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de lapte cu cotă de lapte pentru livrări şi/sau vânzări directe;
b) să solicite ajutor specific pentru un număr cuprins între două şi 15 capete de vaci de lapte, inclusiv, pe beneficiar, la termenul-limită de depunere a cererilor; efectivul minim pentru care solicită ajutor trebuie să fie de două capete de vaci de lapte pe exploataţia cu cod primit de la ANSVSA;
c) vacile de lapte din exploataţie pentru care beneficiarul solicită ajutor specific trebuie să fie identificate şi înregistrate în Registrul naţional al exploataţiilor – RNE;
d) să deţină registrul individual al exploataţiei actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000;
e) vacile de lapte pentru care se solicită ajutor specific trebuie menţinute, pe o perioadă de reţinere de 6 luni de la data-limită de depunere a cererii de plată, la adresa exploataţiei şi/sau locaţiei menţionată în cerere, exploataţia şi locaţia de control fiind situate în zonele defavorizate din România, prevăzute în anexa nr. 4 A la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013.

(2) Beneficiarii prevăzuţi la art. 2 care deţin mai multe exploataţii cu cod primit de la ANSVSA şi solicită ajutor specific pentru animalele din categoria prevăzută la art. 2 lit.a) pentru un efectiv mai mare de 15 capete de vaci de lapte beneficiază de ajutorul specific calculat la nivelul a maximum 15 capete de vaci de lapte pe beneficiar.

Art. 8. Beneficiarii prevăzuţi la art. 2 care solicită ajutor specific pentru animalele din categoria prevăzută la art. 2 lit.b) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să solicite ajutor specific pentru un efectiv de maximum 50 de capete de bivoliţe de lapte pe beneficiar;
b) bivoliţele de lapte pentru care se solicită ajutor specific trebuie menţinute, pe o perioadă de reţinere de 6 luni de la data-limită de depunere a cererii de plată, la adresa exploataţiei şi/sau locaţiei menţionată în cerere, exploataţia şi locaţia de control fiind situate în zonele defavorizate din România, prevăzute în anexa nr. 4 A la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013;
c) bivoliţele de lapte din exploataţie pentru care beneficiarul solicită ajutor specific trebuie să fie identificate şi înregistrate în Registrul naţional al exploataţiilor – RNE; d) să deţină registrul individual al exploataţiei actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000.

Art. 9.

(1) Beneficiarii prevăzuţi la art. 2 care solicită ajutor specific pentru animalele din categoria prevăzută la art. 2 lit.c) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să solicite ajutor specific pentru un efectiv total de animale de maximum 90 de capete pe beneficiar, constituit, după caz, din: (i) vaci din rase de carne şi/sau vaci metise cu rase de carne, pentru care nu s-a beneficiat de ajutor specific pentru categoria prevăzută la art.2 lit.a); şi/sau (ii) tineret mascul şi/sau femel din rase de carne şi/sau metişi cu rase de carne; şi/sau (iii) tauri din rase de carne.
b) efectivul de animale pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie identificat şi înregistrat în Registrul naţional al exploataţiilor – RNE;
c) să deţină registrul individual al exploataţiei actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000;
d) să deţină documente oficiale care atestă rasa de carne/metişii din rasele de carne;
e) să deţină documente care atestă ieşirile din efectiv, după caz;
f) animalele pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie deţinute de beneficiar cel puţin o perioadă de 8 luni de la data intrării în exploataţie a acestora şi până în momentul ieşirii/până la data depunerii cererii, după caz, cu excepția vacilor din rase de carne care trebuie menţinute, pe o perioadă de reţinere de 6 luni de la data-limită de depunere a cererii de plată, la adresa exploataţiei şi/sau locaţiei menţionată în cerere, exploataţia şi locaţia de control fiind situate în zonele defavorizate din România, prevăzute în anexa nr. 4 A la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013.

(2) Pentru animalele din categoria prevăzută la art. 2 lit.c), ajutorul specific se acordă:

a) o singură dată pentru categoria de vârstă a animalului, respectiv: – pentru tineretul mascul care are vârsta de maximum 25 de luni la data ieșirii din exploatație cuprinsă în perioada 16 iulie 2013 – 30 mai 2014, – pentru tineretul femel până la prima fătare, dar nu mai târziu de vârsta de 32 de luni la data ieșirii din exploatație cuprinsă în perioada 16 iulie 2013-30 mai 2014; – pentru tineretul mascul existent în exploatație care are vârsta de maximum 25 de luni până la data de 30 mai 2014; – pentru tineretul femel existent în exploatație până la prima fătare, dar nu mai târziu de vârsta de maximum 32 de luni până la data de 30 mai 2014.
b) anual, pentru vaci din rase de carne şi pentru vaci metise cu rase de carne;
c) o singură dată în viaţă, pentru taurii din rase de carne din specia taurine.

Art. 10. Beneficiarii prevăzuţi la art. 2 care solicită ajutor specific pentru animalele din categoria prevăzută la art. 2 lit.d) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să solicite ajutor specific pentru un efectiv cuprins între 50 şi 300 de capete de femele ovine/caprine, inclusiv, pe beneficiar, care au vârsta de minimum un an la data de 30 martie a anului de solicitare;
b) efectivul de animale pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie identificat şi înregistrat în Registrul naţional al exploataţiilor – RNE la data depunerii cererii;
c) să deţină registrul individual al exploataţiei completat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004;
d) femelele de ovine/caprine pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie menţinute, pe o perioadă de reţinere de 100 de zile de la termenul-limită de depunere a cererilor de plată, la adresa exploataţiei şi/sau locaţiei, situată în zone defavorizate din România, menţionată în cererea de ajutor exploataţia şi locaţia de control fiind situate în zonele defavorizate din România, prevăzute în anexa nr. 4 A la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013.

Art. 11.

(1) Pentru a beneficia de ajutoarele prevăzute la art.1 și 2, solicitanţii trebuie să depună cererea unică de plată pentru fiecare beneficiar pentru toate exploataţiile deţinute cu cod atribuit de la ANSVSA, al cărei model este prevăzut în anexa nr.1 la prezenta anexă, în perioada 18 aprilie – 30 mai a anului pentru care se face solicitarea, la centrul judeţean/local al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pe a cărui rază teritorială se află exploataţia înregistrată sau exploataţia cu cel mai mare număr de animale, însoțită de documente generale și documente specifice fiecărei categorii de animale în funcție de schema aplicată.

(2) Documentele generale obligatorii:

a) copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/paşaport/certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului/certificatului de înregistrare fiscală, după caz, precum şi copie de pe datele de identificare ale reprezentantului, respectiv carte de identitate/buletin de identitate/paşaport;
b) copie de pe dovada de înregistrare a solicitantului în Registrul unic de identificare – RUI al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură numai pentru exploatatii noi;
c) adeverinţă emisă, prin proceduri SNIIA, de către medicul veterinar cu competenţe în acest sens, care atestă că animalele pentru care se solicită ajutor au fost identificate în exploataţia proprie/altă exploataţie, că sunt înregistrate în RNE şi sunt cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi;
d) copie de pe prima şi ultima pagină ale registrului individual al exploataţiei completat în conformitate cu prevederile Regulamentului nr.1760 /2000 în cazul exploatațiilor de bovine sau ale Regulamentului nr.21 /2004 în cazul exploatațiilor de ovine/caprne;
e) document coordonate bancare.

(3) Pe lângă condiţiile de eligibilitate prevăzute mai sus, beneficiarii trebuie să respecte şi standardele de ecocondiţionalitate aplicabile terenurilor agricole aparţinând fermei şi activităţilor agricole desfăşurate la nivelul fermei, după caz, reglementate de Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2.155/42/2011 pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul şi identificarea şi înregistrarea animalelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România, cu modificările ulterioare.

Art.12. Documentele specifice care însoțesc cererea unică de plată sunt:

a) copia de pe paşaportul fiecărui animal pentru care se solicită primă/copie de pe documentele care atestă ieşirile din efectiv, după caz, pentru schema prevăzută la art. 1 lit. b), în cazul exploatațiilor înființate în perioada 1 februarie 2013 – 17 aprilie 2014 și/sau nu au beneficiat de primă în anul 2013;

b) copia de pe dovada de înregistrare a beneficiarilor în sistemul de administrare a cotelor de lapte, precum şi a cantităţilor de lapte livrate şi/sau vândute direct, pentru schema prevăzută la art.1 lit.a), în cazul producătorilor agricoli, noi înregistrați în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă 2013 -2014;

c) adeverinţa prin care se recunoaşte statutul de crescător de bovine al solicitantului în cazul în care acesta deținea un efectiv de maximum 19 capete vaci în exploataţie la data de 28 februarie 2014 sau în cazul producătorilor agricoli din exploatațiile nou înființate în perioada 1 februarie 2013 – 17 aprilie 2014, care dețin maximum 19 capete vaci la data depunerii cererilor/ noi înregistrați în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă 2013 – 2014, eliberată de către o organizaţie a crescătorilor de bovine, legal constituită, cu reprezentativitate naţională sau de către o asociaţie a crescătorilor de bovine, legal constituită, afiliată la o organizaţie a crescătorilor de bovine cu reprezentativitate naţională. Adeverinţa se eliberează gratuit, indiferent dacă solicitantul este membru sau nu al organizaţiei/asociaţiei respective.

d) adeverinţa eliberată de asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic, prin care se recunoaște statutul de crescător de bovine al solicitantului și prin care se confirmă menținerea animalelor în Registrul genealogic al rasei, înscrise până la data de 28 februarie 2014, în cazul producătorilor agricoli care la această dată deţineau un efectiv de minimum 20 capete vaci în exploataţie sau se confirmă înscrierea animalelor în Registrul genealogic al rasei, în cazul producătorilor agricoli din exploatațiile înființate în perioada 1 februarie 2013 – 17 aprilie 2014/ noi înregistrați în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă 2013 -2014, care dețin minimum 20 capete vaci la data depunerii cererii.

Art. 13. Documentul specific care însoțește cererea unică de plată pentru schema prevăzută la art.1 lit.c) este adeverinţa prin care se recunoaşte statutul de crescător de ovine/caprine al solicitantului, eliberată de către asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite.

Art. 14. Documentele specifice care însoțesc cererea unică de plată pentru schema prevăzută la art.2 lit.a) sunt:

a) copia de pe dovada de înregistrare a beneficiarilor în sistemul de administrare a cotelor de lapte;
b) copie de pe pașaportul fiecărei vaci de lapte pentru care se solicită ajutor specific;

Art. 15 Documentul specific care însoțește cererea unică de plată pentru schema prevăzută la art.2 lit.b) este copia de pe pașaportul fiecărei bivoliţe de lapte pentru care se solicită ajutor specific.

Art. 16. Documentele specifice care însoțesc cererea unică de plată pentru pentru schema prevăzută la art.2 lit.c) sunt:

a) adeverința eliberată de Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu”, prin structurile sale teritoriale, care certifică rasele de carne şi metişii acestora, prin verificarea datelor din certificatele de origine, buletinele de însămânţări artificiale/adeverinţele de montă naturală/paşapoarte. Verificările se realizează conform manualului de proceduri elaborat de Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu” şi aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

b) copie de pe pașaportul fiecărui animal existent în exploatație la data depunerii cererii;

c) documente care atestă ieşirile animalelor din exploataţie, dacă e cazul; d) pentru vaca din rase de carne şi pentru taurul din rase de carne, copia certificatului de origine;

e) pentru vaca metisă cu rasă de carne, copia buletinului de însămânţări artificiale al mamei sau a adeverinţei de montă naturală autorizată a mamei, pentru gestația din care provine vaca metisă, în care să se menţioneze codul tatălui, care trebuie să fie din rasă de carne;

f) pentru tineretul din rase de carne şi/sau metişi cu rase de carne, copia certificatului de origine şi/sau copia buletinului de însămânţări artificiale/adeverinţei de montă naturală pe care să se menţioneze codul tatălui, care trebuie să fie din rasă de carne.

Art. 17. Pentru documentele depuse în copie, beneficiarul va prezenta documentele în original, în vederea efectuării conformităţii de către persoana desemnată din cadrul centrului judeţean/local al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, după caz.

Art. 18.(1) Organizaţiile/asociaţiile crescătorilor de bovine, legal constituite, care eliberează adeverinţa prevăzută la art.12 lit.c) îndeplinesc următoarele condiţii:

– sunt funcţionale, conform bilanţului contabil anual depus pentru anul anterior solicitării primei;
– au cel puţin un angajat specialist, respectiv inginer zootehnist sau medic veterinar, de minimum 6 luni până la data depunerii documentelor la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;
– sunt organizaţii ale crescătorilor de bovine cu reprezentativitate naţională sau sunt afiliate la o organizaţie a crescătorilor de bovine organizată la nivel naţional.

(2) Organizaţiile crescătorilor de bovine, legal constituite, cu reprezentativitate naţională, prevăzute la alin.(1), depun la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, pe raza căruia au înregistrat sediul social, în termen de 7 zile lucrătoare de la publicarea prezentului ordin, în copie şi în original, în vederea verificării conformităţii, următoarele documente:

– lista cu membri, din care să reiasă că reprezintă 50% +1 din judeţele ţării sau acreditarea pentru înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic al unei rase de bovine;
– certificatul de înregistrare fiscală;
– bilanţul contabil anual pentru anul anterior solicitării primei, depus şi înregistrat la administraţia financiară;
– copie de pe registrul general de evidenţă a salariaţilor pentru perioada 2013-2014.

(3) Asociaţiile afiliate la o organizaţie a crescătorilor de bovine cu reprezentativitate naţională, prevăzute la alin.(1), depun la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, pe raza căruia au înregistrat sediul social, în termen de 7 zile lucrătoare de la publicarea prezentului ordin, în copie şi în original, în vederea verificării conformităţii, următoarele documente:

– adeverinţă eliberată de organizaţia crescătorilor de bovine cu reprezentativitate naţională din care să reiasă afilierea asociaţiei;
– certificatul de înregistrare fiscală;
– bilanţul contabil anual pentru anul anterior solicitării primei, depus şi înregistrat la administraţia financiară;
– copie de pe registrul general de evidenţă a salariaţilor pentru perioada 2013-2014.

Art. 19.

(1) Asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite, care eliberează adeverința prevăzută la art.13, îndeplinesc următoarele condiţii:

– sunt funcţionale, conform bilanţului contabil anual depus pentru anul anterior solicitării primei;
– au cel puţin un angajat specialist, respectiv inginer zootehnist sau medic veterinar, de minimum 10 luni până la data depunerii documentelor la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;
– sunt afiliate la o federaţie a crescătorilor de ovine/caprine organizată la nivel naţional.

(2) Asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite prevăzute la alin.(1) depun la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, în termen de 7 zile lucrătoare de la publicarea prezentului ordin, în copie şi în original, în vederea verificării conformităţii, următoarele documente:

– certificatul de înregistrare fiscală;
– hotărârea judecătorească de înfiinţare a asociaţiei;
– adeverinţă eliberată de federaţia crescătorilor de ovine/caprine din care să reiasă calitatea de membru a asociaţiei; – bilanţul contabil anual pentru anul anterior solicitării primei, depus şi înregistrat la administraţia financiară;
– copie de pe registrul general de evidenţă a salariaţilor pentru perioada 2013-2014.

Art.20. După expirarea termenelor prevăzute la art.18 și art.19, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură afişează pe site-ul propriu lista cu organizaţiile crescătorilor de bovine cu reprezentativitate naţională şi asociaţiile crescătorilor de bovine legal constituite afiliate la o organizaţie a crescătorilor de bovine cu reprezentativitate naţională, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.18 alin.(1) și cu asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite care îndeplinsec condițiile prevăzute la art.19 alin.(1).

Art. 21. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pune la dispoziţia beneficiarilor formulare de cereri unice de plată pretipărite cu date extrase din bazele proprii și înregistrări despre animale din RNE.

Art. 22. Cererile pretipărite pot fi solicitate și/sau depuse la centrele locale/judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, individual sau prin reprezentant legal după caz.

Art. 23.

(1) Pentru stabilirea sumelor cuvenite, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură efectuează controale administrative şi la faţa locului, conform manualelor/ghidurilor de proceduri elaborate şi aprobate prin decizie a directorului general al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi avizate de direcţia de specialitate din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(2) Nu sunt supuse controlului la fața locului schemele de plată prevazute la art.1 lit.a) si b).

(3) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură efectuează un control la faţa locului la minimum 10% din totalul beneficiarilor care au depus cerere de ajutor, pentru un efectiv de minimum 5% din numărul de animale solicitate aferente fiecarei scheme , precum şi un supracontrol la faţa locului la minimum 1% din totalul beneficiarilor care au făcut obiectul controlului la faţa locului.

(4) Controlul la faţa locului se efectuează până la data-limită a perioadei de reţinere a fiecărui an, conform manualului /ghidului de proceduri, dar poate fi efectuat şi în afara perioadei de reţinere, după caz, în funcţie de neconformităţile rezultate în urma controlului.

(5) Pentru fiecare control/supracontrol efectuat la faţa locului se întocmeşte un raport de control/supracontrol, conform manualului de procedură.

(6) În cazul în care între data depunerii cererii şi data finalizării controluluiadministrativ/la faţa locului au intervenit modificări ale informaţiilor înscrise în cerere, în termen de 7 zile lucrătoare de la data apariţiei acestora, beneficiarul notifică în scris aceste modificări centrului judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, anexând documentele justificative.

Art. 24.

(1) Valoarea ajutorului cuvenit beneficiarului pentru schema de plată prevazută la art.1 lit.c) se reduce în baza unui procent calculat prin raportarea numărului de animale cu nereguli la numărul de animale eligibile, după cum urmează:

a) dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale eligibile este mai mic sau egal cu 3%, nu se aplică nicio penalizare, iar prima totală pe cap de animal se calculează la numărul de animale eligibil;
b) dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale eligibile este mai mare de 3%, prima totală se reduce astfel:

(i) cu 5% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale eligibile este mai mic sau egal cu 10%;
(ii) cu 10% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale eligibile este mai mare de 10%, dar mai mic sau egal cu 20%;
(iii) cu 15% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale eligibile este mai mare de 20%, dar mai mic sau egal cu 30%;
(iv) cu 20% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale eligibile este mai mare de 30%, dar mai mic sau egal cu 50%;
(v) cu excludere de la plată pentru anul în care se face solicitarea primei pe cap de animal, dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale eligibil este mai mare de 50%.

(2) Reducerile şi excluderile nu se aplică în cazurile în care, din cauza efectelor unor circumstanţe naturale asupra turmei, solicitantul nu îşi poate respecta angajamentul de a păstra animalele pentru care solicită prima pe cap de animal până la până la terminarea perioadei de retenție, cu condiţia să fi informat în scris în acest sens centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, în termen de 10 zile lucrătoare de la constatarea oricărei reduceri a numărului de animale solicitat în cerere.

Circumstanţele naturale sunt următoarele:
– moartea unui animal ca urmare a unei boli;
– moartea unui animal ca urmare a unui accident pentru care solicitantul nu poate fi considerat responsabil.

Art. 25. Reducerile și excluderile aplicabile pentru schemele de plată prevăzute la art.2 lit.a), b) și c) sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.37/2013, iar pentru schema de plată prevăzute la art.2 lit.d) sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr……………… .

Art. 26.

(1) Cererea unică de plată prevăzută la art.11 alin.(1) cuprinde atât animalele pentru care se solicită ANT/ajutor specific, cât şi numărul total de alte animale deţinute în exploataţie pentru fiecare din speciile bovine/ovine/caprine.

(2) Cererea poate fi retrasă total/parțial pentru una din schemele de plată, în scris, în orice moment până la emiterea deciziei/deciziilor de plată, mai puţin în situaţiile în care beneficiarul a fost informat cu privire la neconformităţile din cererea sa sau a fost înştiinţat cu privire la intenţia Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură de a efectua un control la faţa locului şi dacă, în urma controlului, au fost identificate neconformităţi, conform art. 25 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009.

(3) Cererea unică de plată în sectorul zootehnic prevăzută la art.11 alin.(1) se înregistrează în Registrul electronic de înregistrare a cererilor gestionat de sistem.

CAPITOLUL III. Dispoziții finale

Art. 27.

(1) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură întocmeşte şi transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, situațiile centralizatoare cu efectivele de animale/ cantităţile de lapte livrate şi/sau vândute direct eligibile, în vederea stabilirii cuantumului ajutoarelor după cum urmează:

a) pentru schema de plată prevazută la art.1 lit.a) și b), până la data de 15 octombrie 2014; b) pentru schema de plată prevazută la art.1 lit.c), până la data de 1 decembrie 2014;

(2) Pentru schemele de plată prevazute la art.2, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură aprobă, până la data de 1 februarie 2015, situaţiile centralizatoare cu numărul total de capete elgibile şi calculează cuantumul în conformitate cu art.3 din Hotărârea Guvernului nr. ……./2014 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită și producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine, din zonele defavorizate.

Art. 28.

(1) Centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, întocmesc şi transmit Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură situația centralizatoare cu beneficiarii şi sumele autorizate pentru schemele de plată prevăzute la art.1, după aprobarea prin hotărâre a Guvernului a cuantumului primelor.

(2) În baza situațiilor centralizatoare cu beneficiarii şi sumele autorizate pentru schemele de plată prevăzute la art.1, transmise de către centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură întocmeşte şi transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale situaţia centralizatoare a sumelor autorizate pentru plata ajutoarelor.

(3) În baza situaţiei centralizatoare a sumelor autorizate pentru schemele de plată prevăzute la art.1, transmisă de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanţelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare, însoţită de situaţia centralizatoare a sumelor solicitate pentru plata ajutoarelor.

Art. 29. După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finanţelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează contul de subvenții al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, care virează sumele autorizate de către centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, în conturile beneficiarilor ajutoarelor, conform legislaţiei în vigoare.

Art. 30. În sensul prevederilor prezentei anexe, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

a) agricultor – persoană fizică sau juridică ori un grup de persoane fizice sau juridice a cărei/cărui exploataţie se află pe teritoriul Comunităţii şi care desfăşoară o activitate agricolă, potrivit prevederilor art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003;

b) perioadă de reţinere – perioada în care un animal care face obiectul unei cereri de ajutor trebuie reţinut în exploataţie potrivit prevederilor art. 2 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009;

c) animal eligibil – orice animal pentru care sunt îndeplinite toate condiţiile pentru acordarea unui ajutor, potrivit prevederilor art. 2 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicarea Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol;

d) animal cu nereguli – orice animal solicitat în cerere şi inexistent în Registrul naţional al exploataţiilor la controlul administrativ şi/sau la controlul la faţa locului;

e) registrul individual al exploataţiei – registrul ţinut de deţinătorii de animale în conformitate cu art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 21/2004, si/sau art. 3 lit.d) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1760/2002

Art. 31. Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezentul ordin.

  1. subventia - 29-5-2014, 17:51

    faceti campanie de informare pe stilpi pe baruri sa stie nea gheorghe ce acte trebuie sa ia subventi ptr ca la politca aveti afise destule nu

  2. subventia - 29-5-2014, 17:53

    ce stiti sa modificat data de referinta 31 ian 2013 si cealalta smecherie 17 aprilie 2014

Care este opinia ta?

Pe acelasi subiect:

FORUM

06.11.2019 - 2:32
Georgi spune: Am si eu o mica ferma de iepuri mat interesa cit oferiți pe kg si ce rase cumpărați sa ma contactati 0754431439 raspunde

07.05.2019 - 10:05
Bejan gheorghe spune: As dori sa imi spuneti informatii despre abatorul dumneavoastra raspunde

28.04.2019 - 5:20
Nelu spune: Intr. O livada de 7 ha de par am pus 3000 cutii ieftine din plastic, de culoare albastra, 1l capacitate, pe care le. Am umplut cu apa in care am pus lenor pentru rufe, cu mirosuri de diferite flori, Cutiile din plastic folosite la ciuperci, se gasesc in comert, la pretul de 200 lei, 900 cutii. In primul an am pescuit aprox. 40.000 gandaci parosi. In al doilea an s. Au redus la 2 sau 3000 pentru ca nu a mai avut cine depune oua in sol si nu s. Au mai inmultit. Sper ca anul urmator sa fie inttr. Un numar care nu conteaza. Solutia este deci reducerea an de an a populatiei de gandaci pana la disparitia lor, alta solutie nu exista. Daca sint prea multi, intr. Un an culesul manual poate da roade. Succes, merita incercat, eu i. Am invins, la 30 ha livada, sunt atat de putini ca nu conteaza. M. A costat 600 lei caserolele 60 lei lenor si salariul a 3 oameni timp de 2 zile raspunde

19.02.2019 - 8:01
Anonim spune: Carcasa de iepure,pentru cei interesati 0760510528 raspunde

03.01.2019 - 3:00
DIANA spune: BUNA Am si eu cativa urechiati dc as avrea unde sa ii vand as axtinde numarul lor ,imi poate oferi cineva detaliile necesare ? raspunde

21.11.2018 - 11:39
Popescu Emilian spune: Parerea mea este ca, fiind o cultura mai putin cunoscuta suprafetele vor fi restranse si pe piata nu se vor cauta. Apropo de suprafete, in zona Oltenieii si in mod special in zona Dabuleni ,unde conditile pedo-climatice sunt favorabile cultivarii, la ce suprafete s-a ajuns? Multumim! raspunde