Dispoziții tranzitorii privind PAC pentru anul 2014

| Politici agricole | de

Actualizat: 10 august 2019

Etichete:

fonduri-europene-2014-2020

S-a ajuns la un acord politic privind măsurile tranzitorii pentru PAC (Politica Agricola Comuna) in data de 23 octombrie. Textul legislativ ar trebui să fie adoptat în mod oficial și publicat în Jurnalul Oficial până la sfârșitul anului 2013.

Ca urmare, votul pe COMAGRI privind acest dosar a fost planificat în cadrul reuniunii din 4 noiembrie. Acesta va fi urmat de un vot în plen în perioada 18-21 noiembrie (de confirmat), înainte de adoptarea formală a acordului în prima lectură de către Consiliu în decembrie.

Nu sunt necesare acte de punere în aplicare pentru a pune în aplicare dispozițiile tranzitorii.

PRINCIPALELE ELEMENTE ALE ACORDULUI POLITIC

Parlamentul a reușit să introducă un considerent care să ateste că povara administrativă care rezultă din regimul de tranziție ar trebui reduse la minimum posibil. În privința plăților directe, noul regulament se va aplica doar în 2015, în scopul de a acorda suficient timp statelor membre să se pregătească pentru implementarea acesteia. Următoarele măsuri tranzitorii vor acoperi în anul 2014:

• reducerea liniară a plăților directe, pentru a respecta plafoanele naționale în 2014 și convergență externa, se pot aplica numai peste un anumit prag stabilit de statele membre, și oricum peste 5 000 € în statele membre care nu aplică plata redistributiva si nici o flexibilitate între piloni.
• plățile cuplate: în 2014, statele membre ar putea crește rata maximă a anumitor scheme de sprijin cuplat la art. 68 din Regulamentul 73/2009 la 6,5% din plafoanele naționale (comparativ cu 3,5% în condițiile actuale).
• plata redistributiva, adică un top-up optional pe primele 30 de hectare eligibile ale unei ferme (sau dimensiunea medie a unei ferme din țară); Statele membre pot decide până la 1 martie 2014, pentru a aplica această prevedere a noii PAC încă din 2014, cu până la 30% din plafoanele lor naționale.

• aplicarea schemei de plată unică pe suprafață (SAPS) se prelungește până la 31 decembrie 2014 (inclusiv în acele zone eligibile care nu erau în bune condiții agricole la 30 iunie 2003), precum și posibilitatea de a acorda ajutor național tranzitoriu pentru agricultori în 2014.

• Flexibilitatea între piloni: înainte de 31 decembrie 2013, statele membre pot decide să transfere de la 2014 până la 15% din plafoanele lor naționale de la P1 la P2 sau până la 15% (sau 25% pentru statele membre care primesc mai puțin de 90% de plăți directe media UE) din plafoanele lor naționale de la P2 P1.
• Eco-condiționalitate: referirea la Directiva privind utilizarea durabilă a pesticidelor Directiva este scos.
În ceea ce privește regulamentul orizontal, publicarea beneficiarilor în anul financiar 2013 se va face în conformitate cu normele actuale, de exemplu, nu pentru persoane fizice.
În ceea ce privește OCP –ul unic, normele tranzitorii permit continuarea în 2014 a sprijinului pentru viermii de mătase, înainte de a fi integrat în noul regim de plăți directe, precum și sprijinul național pentru anumite sectoare agricole din sudul Finlandei.
În ceea ce privește dezvoltarea rurală, cele trei instituții au convenit următoarele:
• statele membre pot continua să desfășoare noi angajamente legale, în 2014, conform R 1698/2005 pentru măsurile de la Axa 1 și Axa 2.
• Articolul 20 – Axa 1 – Îmbunătățirea competitivității sectoarelor agricol și forestier: formare profesională, instalarea tinerilor fermieri, utilizarea serviciilor de consiliere, crearea de servicii de consultanță agricolă, măsuri privind investițiile și inovarea, măsuri privind sprijinirea fermierilor care participă la sisteme de calitate alimentară și grupurilor de producători-măsurile privind pensionarea anticipată și pe adaptarea fermierilor la standardele impuse, bazate pe legislația comunitară nu sunt acoperite de normele tranzitorii care nu continua în următoarea perioadă de programare.
• Articolul 36 – Axa 2 – Îmbunătățirea mediului și mediului rural: zonele defavorizate, Natura 2000, agro-mediu, bunăstarea animalelor, investițiile neproductive, toate măsurile legate de utilizarea durabilă a terenurilor forestiere.
• Cheltuielile legate de angajamentele juridice asumate în cadrul acestor măsuri pot fi finanțate din nou pachetul financiar. Aceste cheltuieli trebuie să fie prevăzute în PNDR pentru perioada 2014-2020.

• cererea de sprijin trebuie să fie prezentata înainte de adoptarea PDR pentru perioada 2014-2020.
• Normele actuale de eco-condiționalitate vor continua să se aplice până la 31 decembrie 2014, chiar dacă măsurile care fac obiectul eco-condiționalității sunt puse în aplicare în cadrul noului program (de împădurire și crearea de păduri, infiintare a sistemelor agro-forestiere, climatul de agro-mediu, agricultura ecologică, Natura 2000 și cadru privind apa, constrângeri cu care se confrunta zona naturala, bunăstarea animalelor, mediu forestier și servicii climatice).
• Pentru operațiunile de irigare, Comisia încurajează SM să efectueze noi angajamente legale în conformitate cu articolul 46 alineatul (3) din noul Regulament RD.
Pentru dezvoltarea rurală, există, de asemenea, măsuri tranzitorii în ceea ce privește utilizarea vechiului pachet financiar (vechile reguli, bani vechi).
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 335/2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr 1974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) cuprinde următoarele cinci puncte:
1. Statele membre nu ar trebui să întreprindă noi angajamente legale fata de beneficiari pentru următoarele măsuri:
• schema de pensionare anticipată (abolita în noul program – considerată de Comisie ca o măsură ineficientă)articolul 1 alineatul (2) din R 335/2013
• respectarea standardelor – articolul 1 alineatul (3) din R 335/2013
• împădurirea (modificat substanțial în noua propunere) – articolul 1 alineatul (5) din R 335/2013

2. Statele membre pot extinde durata de angajamente în curs de desfășurare pentru următoarele măsuri:
• mediu agricol-articolul 1 alineatul (4) din R 335/2013
• bunăstarea animalelor – articolul 1 alineatul (4) din R 335/2013
• mediu silvic- articolul 1 alineatul (7) din R 335/2013

În ceea ce privește asistența tehnică, statele membre pot folosi vechea schema de cheltuire a banilor pentru costurile legate de activitățile de pregătire pentru următoarea perioadă de programare.

3. Cheltuielile legate de următoarele activități sunt eligibil (articolul 1 alineatul (8) din R 335/2013):
• Evaluarea ex-ante a programului
• Costurile de pregătire pentru dezvoltarea de LDS (nr de fonduri pentru GAL-uri individuale)
• asigurarea trecerii line de la o perioadă de programare la următoarea perioadă de programare

4. Statele membre nu ar trebui să întreprindă noi angajamente juridice (articolul 1 alineatul (9) din R 335/2013):
• pentru programele și / sau măsuri în cazul în care suma alocată este utilizat până la o dată anterioară datei finale de eligibilitate
• de la data de la care începe efectuarea de angajament în temeiul noului cadru legal pentru 2014-2020

5. Statele membre ar trebui să fie autorizate să transfere sume de la anumite măsuri pentru care nu va mai fi nevoie de aceste sume la alte măsuri. Pragul de flexibilitate a transferurilor între axe a crescut de la 1% la 3% (articolul 1 alineatul (1) din R 335/2013).

Care este opinia ta?

Pe acelasi subiect:

FORUM

05.03.2020 - 12:35
Anonim spune: Sunt foarte interesat de ceea ce oferiți și aș aprecia un apel pentru mai multe informații. Numarul meu este 0905286325 raspunde

14.02.2020 - 12:14
Anonim spune: Sunt foarte interesat de ceea ce oferiți și aș aprecia un apel pentru mai multe informații. Numărul meu este 0905287606. raspunde

25.01.2020 - 5:00
Anonim spune: Am pus feromoni si i -am atras din toata pasunea.De cinci ani nj ne ramane un fruct ña livada .Cu insecticid mor dupa ce mananca florile chimizate.Jale fac !!! raspunde

06.11.2019 - 2:32
Georgi spune: Am si eu o mica ferma de iepuri mat interesa cit oferiți pe kg si ce rase cumpărați sa ma contactati 0754431439 raspunde

07.05.2019 - 10:05
Bejan gheorghe spune: As dori sa imi spuneti informatii despre abatorul dumneavoastra raspunde

28.04.2019 - 5:20
Nelu spune: Intr. O livada de 7 ha de par am pus 3000 cutii ieftine din plastic, de culoare albastra, 1l capacitate, pe care le. Am umplut cu apa in care am pus lenor pentru rufe, cu mirosuri de diferite flori, Cutiile din plastic folosite la ciuperci, se gasesc in comert, la pretul de 200 lei, 900 cutii. In primul an am pescuit aprox. 40.000 gandaci parosi. In al doilea an s. Au redus la 2 sau 3000 pentru ca nu a mai avut cine depune oua in sol si nu s. Au mai inmultit. Sper ca anul urmator sa fie inttr. Un numar care nu conteaza. Solutia este deci reducerea an de an a populatiei de gandaci pana la disparitia lor, alta solutie nu exista. Daca sint prea multi, intr. Un an culesul manual poate da roade. Succes, merita incercat, eu i. Am invins, la 30 ha livada, sunt atat de putini ca nu conteaza. M. A costat 600 lei caserolele 60 lei lenor si salariul a 3 oameni timp de 2 zile raspunde