Cultivarea ardeiului. Cultura ardeiului în câmp şi spaţii protejate

| Legume, Vegetal | de

Actualizat: 10 august 2019

Etichete: , , , ,

Dintre speciile legumicole cultivate în ţara noastră, ardeiul ocupă un loc important, având numeroase întrebuinţări. Fructele de ardei se pot consuma în stare proaspătă, ca atare, ceea ce prezintă mare importanţă deoarece vitaminele sunt utilizate integral de către organismul uman. Fructele de ardei se folosesc la prepararea unei game foarte largi de mâncăruri, se pretează pentru a fi prelucrate în industria conservelor sau pentru diverse preparate. Unele specii şi varietăţi de ardei au o deosebită valoare decorativă şi pot fi cultivate în ghiveci.

Datorită numeroaselor varietăţi, ardeiul prezintă importanţă deosebită pentru îmbunătăţirea consumului de legume şi asigurarea unei nutriţii corespunzătoare. Valoarea economică ridicată a ardeiului rezultă şi din faptul că asigură venituri mari pentru cultivatori prin valorificarea pe piaţa internă şi externă.

Exigenţe ecologice

Temperatura minimă de germinare a seminţelor este de 14 – 15° C, iar cea optimă de 25 – 28° C. La temperatura minimă, germinarea are loc după 18-20 de zile şi chiar mai mult, iar la cea optimă în 9-11 zile. Plantele cresc şi fructifică corespunzător la temperaturi de 22-25°C. Suma totală a temperaturilor active (peste 17°C) este de 3000°C. La temperaturi mai mici de 15°C creşterea încetează, iar la temperaturi de 0,03 – 0,5°C plantele pier. în condiţii de temperatură moderată (15°C noaptea, 20°C ziua) plantele valorifică mai bine o intensitate mai slabă a luminii şi formează un număr mai mare de boboci.

Ardeiul are pretenţii ridicate faţă de lumină, necesitând pentru fructificare minimum 8000 lucşi. Insuficienţa luminii atrage după sine o prelungire exagerată a perioadei de vegetaţie în dauna fructificării. între cantitatea de lumină primită de plantele de ardei de la semănat până la formarea bobocilor şi înălţimea, grosimea, suprafaţa foliară, greutatea plantelor, conţinutul în substanţă uscată, există o corelaţie pozitivă, cu coeficienţi de corelaţie foarte semnificativi.

La intensităţi ale luminii de 2000-3000 lucşi, plantele au o creştere şi dezvoltare necorespunzătoare. La intensitatea luminii peste 5000 lucşi, temperatura de zi de 22 – 25° C, iar cea de noapte de 18 – 20° C, plantele cresc şi fructifică corespunzător.

Ardeiul este o plantă de zi scurtă, dar suportă şi o foto-perioadă mai mare de 12 ore şi chiar iluminarea continuă. Cerinţele ardeiului faţă de fotoperioadă sunt diferite în funcţie de soi, de intensitatea luminii şi nivelul temperaturii, aşa cum arată numeroase cercetări.

Prin reducerea intensităţii luminoase cu 30 %, 50 % şi 70 % folosind plase de plastic, s-a ajuns la concluzia că umbrirea reduce numărul de flori şi conţinutul în substanţă uscată, comparativ cu lumina normală. Dezvoltarea fructelor a fost mai favorabilă când intensitatea luminii s-a redus cu 30 %.

Creşterea şi dezvoltarea plantelor de ardei s-au îmbunătăţit la temperatura de 20 – 25°C şi suplimentarea luminii timp de 8 ore, la 11 noiembrie şi 8 decembrie. Lungimea fazelor de răsărire, apariţia bobocilor, înflorirea şi recoltarea depinde de intensitatea luminii şi temperatură. La intensităţi ale luminii de 2000-3000 lucşi, plantele au o creştere şi dezvoltare necorespunzătoare. La intensitatea luminii peste 5000 lucşi, temperatura de zi de 22 – 25° C, iar cea de noapte de 18 – 20° C, plantele cresc şi fructifică corespunzător.

Ardeiul este o plantă de zi scurtă, dar suportă şi o foto-perioadă mai mare de 12 ore şi chiar iluminarea continuă. Cerinţele ardeiului faţă de fotoperioadă sunt diferite în funcţie de soi, de intensitatea luminii şi nivelul temperaturii, aşa cum arată numeroase cercetări. Prin reducerea intensităţii luminoase cu 30 %, 50 % şi 70 % folosind plase de plastic, s-a ajuns la concluzia că umbrirea reduce numărul de flori şi conţinutul în substanţă uscată, comparativ cu lumina normală.

Dezvoltarea fructelor a fost mai favorabilă când intensitatea luminii s-a redus cu 30 %. Creşterea şi dezvoltarea plantelor de ardei s-au îmbunătăţit la temperatura de 20 – 25°C şi suplimentarea luminii timp de 8 ore, la 11 noiembrie şi 8 decembrie. Lungimea fazelor de răsărire, apariţia bobocilor, înflorirea şi recoltarea depinde de intensitatea luminii şi temperatură.

Producţia cea mai mare se obţine atunci când în sol se menţine o umiditate de 65% din capacitatea de câmp pentru apă a solului.

Temperatura apei de udare este foarte importantă, mai ales la cultura în sere, unde producţia cea mai mare s-a obţinut atunci când apa de udare a avut temperatura de 25 – 270 C.

Asigurarea hranei este importantă pentru obţinerea de producţii ridicate de ardei. Pentru o tonă de fructe ardeiul consumă 5,3 kg N, 1,4 kg P2O5 şi 7,0 kg K2O. Consumul de substanţe nutritive depinde de natura solului, faza de vegetaţie, soiul cultivat şi sistemul de cultură practicat. Reacţionează foarte bine la fertilizarea cu îngrăşăminte organice, aplicate atât la îngrăşarea de bază, cât şi în cursul perioadei de vegetaţie. Necesită o bună aprovizionare a solului cu potasiu, deoarece acesta influenţează pozitiv calitatea recoltei.

Conţinutul plantelor în azot, fosfor şi potasiu este diferit. Azotul se găseşte cel mai mult în frunze, mai puţin în tulpină.

Soiurile cele mai potrivite pentru ardei sunt cele mai uşoare, nisipo-lutoase, aluviale, cu reacţie neutră sau uşor acidă (pH=6,8).

Ardeiul are pretenţii foarte ridicate faţă de aer, în mod deosebit în sere, în perioada fructificării, când plantele cer aer proaspăt. Este sensibil la curenţii reci de aer.

În vederea asigurării unei bune eşalonări a producţiei, ardeiul se cultivă în câmp, în solarii şi în sere.

Tehnologia cultivarii ardeiului in camp, prin rasaduri

Tehnologia de cultură este asemănătoare pentru ardeiul gras, gogoşar, lung, de boia şi iute. Foarte bune premergătoare sunt: lucerna, trifoiul, mazăre, fasolea, dar se poate cultiva şi după rădăcinoase, bulboase şi bostănoase. Înaintea ardeiului primăvara, se pot face culturi anticipate de salată, spanac, ridichi de lună, ceapă verde etc.

Terenul se pregăteşte la fel ca la tomate. Toamna se administrează 40-50 t/ha gunoi de grajd, 300 kg/ha superfosfat şi 100 kg/ha sulfat de potasiu. Primăvara se aplică 150-200 kg/ha azotat de amoniu. Erbicidarea se face înainte de plantare cu 5-6 zile şi se încorporează în sol la 6-8 cm adâncime cu grapa cu colţi reglabili. Terenul se modelează în straturi înălţate cu lăţimea la coronament de 104 cm.

Ardeiul se cultivă prin producerea prealabilă a răsadurilor. Răsadurile se obţin în spaţii încălzite (sere, răsadniţe). Se seamănă întâi ardeiul gras pentru cultura timpurie în perioada 20 – 25 II, urmează ardeiul gras pentru culturile obişnuite de vară, în perioada 25 II – 15 III şi apoi ardeiul lung şi gogoşar pentru culturile târzii în perioada 5 – 20 III. Pentru producerea răsadurilor necesare plantării unui hectar se folosesc 1,2 – 1,5 kg sămânţă.

De obicei se seamănă mai rar, în rânduri distanţate Ia 8 – 10 cm, şi la 2-3 cm pe rând, rezultând 400 – 500 fire/m2 şi nu se mai repică. Pentru culturile timpurii de ardei gras se recomandă repicatul în cuburi nutritive de 7 x 7 x 7 cm sau pe strat nutritiv la 7 x 5 cm. Imediat după semănat stratul se fac tratamente fitosanitare. Pentru grăbirea răsăririi temperatura se menţine la 22-25°C ziua şi 18 – 20°C noaptea. Până la plantare se fac aerisiri, tratamente fitosanitare la intervale de 5-6 zile pentru a preveni căderea răsadurilor. La 10 – 15 zile de la repicare se fertilizează cu îngrăşământ foliar tip F – 411 în concentraţie de 0,05 %, 2 1 soluţie la 10 m2.

Vârsta răsadurilor este de 60 – 65 de zile. La ardeiul gras, lung şi gogoşar cele mai bune rezultate s-au obţinut cu un răsad cu vârsta de 65 zile. Cu câteva zile înainte de plantare răsadurile se călesc printr-o aerisire mai puternică ziua şi noaptea, iar cu câteva ore înainte de scoaterea răsadului se udă abundent.

Plantarea se începe când în sol se realizează temperaturi de 15°C. Data calendaristică se stabileşte în funcţie de condiţiile climatice concrete ale anului respectiv. Se plantează mai întâi ardeiul gras timpuriu, în perioada 25 IV – 5 V, apoi ardeiul gras, gogoşar şi lung în perioada 5-20 V. In partea de sud a ţării s-au obţinut rezultate bune prin plantarea ardeiului gogoşar în intervalul 25 – 28 aprilie.

Sunt mai multe scheme de plantare. Pe stratul înălţat se plantează două rânduri la 70 cm. între plante pe rând distanţele diferă cu varietatea: la ardeiul gras se lasă pe rând 15-20 cm, realizând o densitate de 65 -88.000 pl/ha; la ardeiul gogoşar distanţele pe rând sunt de 20-25 cm, densitatea fiind cuprinsă între 54.000 şi 65.000 pl/ha; la ardeiul lung distanţa pe rând este de 15 cm, realizând o densitate de 88.000 pl/ha; la ardeiul iute distanţa pe rând este de 10 cm. Studiul densităţilor de plantare la ardeiul gras în zona Bacăului (între 53.500 şi 88.000 pl/ha) a arătat că producţia cea mai mare s-a obţinut la densitatea de 60.600 pl/ha (50,2 t/ha). La gogoşar la densitatea de 53.500 pl/ha s-a obţinut o producţie de 54,5 t/ha, iar la ardeiul lung la densitatea de 60.600 pl/ha s-au obţinut 53,4 t/ha.

Pentru a crea condiţii de microclimat favorabil plantelor de ardei, se vor realiza odată cu plantarea, perdele de porumb, formate din două rânduri amplasate din 22 în 22 de metri. Plantarea se poate face mecanizat cu MPR-6, sau manual. Lucrările de îngrijire urmăresc realizarea unei culturi încheiate şi crearea condiţiilor pentru creşterea viguroasă a plantelor.

La 4-5 zile de la plantare se face completarea golurilor, se aplică 3-4 praşile mecanice între rânduri şi 2 praşile manuale pe rând. Cu ocazia praşilelor mecanice se poate face şi un uşor muşuroit. Udarea se face după plantare pentru asigurarea prinderii. După aceea nu se mai udă circa 2 săptămâni pentru a favoriza o înrădăcinare mai profundă. Apoi, până la fructificare se udă la interval de 7-10 zile cu norme de 250-300 m3/ha. în timpul apariţiei masive a fructelor, când plantele de ardei au cea mai mare nevoie de apa, udările se fac mai des, la intervale de 5-6 zile cu norme de 300-350 m /ha, astfel ca umiditatea în sol să fie în mod constant de 80-85 % din capacitatea de câmp. Se evită pe cât posibil udarea în timpul înfloririi masive.

In mod obişnuit se aplică 10-12 udări, norma de irigare ajungând la 3500-4200 m3/ha. In cursul perioadei de vegetaţie se pot aplica 2-3 fertilizări cu îngrăşăminte chimice sau 4-5 fertilizări, alternându-le pe cele făcute cu îngrăşăminte minerale, cu cele cu îngrăşăminte organice. Prima îngrăşare se aplică la 12-15 zile de la plantare, cu 80 – 100 kg/ha azotat de amoniu, 100 kg/ha superfosfat şi 50 kg/ha sare potasică. Ingrăşarea a doua şi a patra se fac cu gunoi de grajd, 4000-5000 kg, administrat odată cu apa de irigat. îngrăşarea a treia se realizează cu 100-150 kg/ha superfosfat şi 70-80 kg/ha sare potasică (în perioada de înflorire maximă), iar a cincea cu 100 kg/ha azotat de amoniu, 250 kg/ha superfosfat şi 70 kg/ha sare potasică (în perioada de creştere maximă a fructelor).

Fertilizarea se poate face şi cu îngrăşăminte foliare F-411, F-231, F-lll-5 l/ha, soluţie 0,5 % aplicată în amestec cu produsele fitosanitare. Pe suprafeţe mici se poate face copilitul şi cârnirea plantelor, în scopul obţinerii unor fructe mai mari, mai timpurii pe de o parte, sau pentru a asigura ajungerea la maturitatea de consum a unui număr mai mare de fructe până la venirea brumelor de toamnă, pe de altă parte. Se acordă atenţie combaterii bolilor şi dăunătorilor.

Dintre boli, pagube însemnate produc: pătarea frunzelor şi băşicarea fructelor (Xanthomonas), pătarea pustulară (Pseudomonas), putrezirea receptaculului şi a seminţelor (Alternaria), putregaiul cenuşiu (Botrytis cynerea), fainarea (Leveillula), verticilioza (Verticilium), iar dintre dăunători: păduchele verde al piersicului (Myzus), omida capsulelor, (Helicoverpa), păianjenul roşu comun (Tetranychus).

La ardeiul gras recoltarea poate începe în prima decadă a lunii iulie şi continuă până în prima decadă a lunii octombrie. La ardeiul lung şi gogoşar recoltarea începe în a doua decadă a lunii august şi se continuă până la căderea brumelor. Recoltarea se face manual, preferabil prin tăierea pedunculului, se condiţionează, se ambalează şi se transportă cât mai repede la unităţile de desfacere. Producţiile medii care se obţin sunt de 20 – 30 t/ha la ardeiul gras, gogoşar şi lung şi de 8 – 12 t/ha la ardeiul iute şi ardeiul de boia.

Cultura ardeiului prin semanat direct in camp

Cultura ardeiului prin semănat direct în câmp s-a încercat în Ungaria şi în ţara noastră la I.C.L.F. Vidra. Sistemul acesta de cultură, deşi permite eliminarea fazei de răsad (costisitoare), nu a căpătat extindere.

Cultura prin semănat direct prezintă o serie de avantaje: se face economie de forţă de muncă cu producerea răsadului şi plantarea, rădăcinile pătrund mai adânc, plantele folosesc mai bine apa şi elementele nutritive, cheltuielile sunt mai mici, posibilităţile de mecanizare sunt mai mari, densitatea poate fi mult mai mare (Zatyko, 1979). Ca dezavantaje, menţionăm obţinerea unor recolte mai târzii şi mai reduse, ca şi limitarea arealului de cultură.

Alegerea soiului este esenţială. Se preferă soiurile timpurii şi cu dezvoltare rapidă, care formează mai multe fructe în acelaşi timp. De exemplu soiul Feher ozon a dat rezultate bune în Ungaria. Amplasarea culturii se face pe terenuri cu textură nisipo-lutoasă, care să nu formeze crustă. înainte de semănat este necesară tăvălugirea terenului.

Erbicidarea se face înainte de modelarea terenului şi încorporarea în solă la 4-5 cm. Semănatul se face când în sol temperatura se menţine la 13-14°C, adică în jurul datei de 10 mai în sudul ţării. Sunt necesare 2-3,5 kg sămânţă la hectar. Calitatea semănatului este foarte importantă. înainte de semănat sămânţa se dezinfectează ca la producerea răsadurilor. Se preferă seminţele drajate, deoarece nu toate seminţele germinează (uneori doar 60 %) şi că la un ha se aşteaptă să răsară 400.000 – 500.000 plante.

In S.U.A. se face pregerminarea seminţelor de ardei în săculeţi de tifon, prin umectarea în apă aerisită timp de 84 ore la temperatura de 26°C. Când seminţele au radicula de 1-2 mm se amestecă cu gel (Laponit sau Liqua-gel) în concentraţie de 1-1,5 % şi se seamănă cu semănători speciale (fluid drilling). In felul acesta plantele răsar mai repede, mai uniform, cresc mai viguros şi se obţin producţii mai ridicate şi mai timpurii.

Se seamănă două rânduri pe stratul înălţat la 70 cm, folosind SPC – 6 sau semănătoarea Nisen, la adâncimea de 1,5-2 cm. Este bine ca sămânţa de ardei să se amestece cu sămânţa de salată, 50 g/l kg, ca plantă indicator, pentru a permite efectuarea de „praşile oarbe”. Se recomandă aplicarea de îngrăşământ Stuber, respectiv superfosfat 100 -150 kg/ha.

Lucrări de îngrijire

După semănat cultura se udă prin aspersiune cu jet fin cu 150 m3/ha, pentru a asigura răsărirea. Atunci când plantele au 2 – 3 frunze normale se face răritul manual, la 13-15 cm pe rând la ardeiul lung, 15-20 cm la ardeiul gras şi 20-25 cm la gogoşar. Prăşitul, fertilizarea fazială, combaterea bolilor şi dăunătorilor se fac la fel ca la cultura prin răsad. Irigarea se aplică de 9-12 ori, cu norme moderate de 200-250 m3/ha, la intervale de 7-10 zile, având grijă ca apa sa nu băltească pe teren. Recoltarea începe mult mai târziu şi se face pe o perioadă mai scurtă, iar producţiile sunt mai mici decât la culturile prin răsad. La densităţi mari recoltarea se face când 75 – 85 % din fructe au ajuns la maturitatea de consum. Cultura este rentabilă numai dacă se obţine o producţie de 11 t/ha.

Cultura ardeiului în solarii

In solarii, în mod obişnuit se cultivă ardeiul gras, dar se pot obţine rezultate economice bune şi din cultura ardeiului lung şi iute. Pregătirea solului şi a solariilor se face ca la tomate. Răsadurile se produc în spaţii încălzite. Semănatul are loc în perioada 1-5 II în răsadniţe şi 10-15 II în sere. Se folosesc 800 g seminţe pentru producerea răsadurilor necesare plantării unui hectar. Repicarea este obligatorie în ghivece nutritive de 7 x 7 x 7 cm. La plantare răsadurile vor avea 60 de zile. Plantarea răsadurilor se face atunci când temperatura solului se menţine pe adâncimea de 10 cm, la nivelul de 14-15°C, calendaristic între 1 şi 10 aprilie.

Schema de plantare, aplicată în toate tipurile de solarii, este de 60 + 40/30 – 35 cm, asigurându- se densităţi de 60.000 – 65.000 pl/ha. Experienţele întreprinse la I.A.N.B., în sere-solar acoperite cu sticlă, cu soiul Export, au condus la concluzia ca cele mai bune rezultate se obţin la densitatea de 66.660 pl/ha. Lucrările de îngrijire în solarii sunt mai complexe decât în câmp. După plantare, se udă local la fiecare plantă, cu 0,5-1 1 apă, pentru a nu răci solul.

In timpul vegetaţiei, numărul udărilor atinge 18-20. Se face completarea golurilor şi se menţine solul afanat prin 4-5 pra-şile. Se poate face mulcirea cu paie sau cu folie de polietilenă. Fertilizarea se face în 6 reprize, cu câte 400 kg/ha complex III la primele patru şi au câte 100- 120 kg/ha azotat de amoniu şi 80-100 kg/ha sulfat de potasiu, la ultimele două. Se pot face şi fertilizări foliare cu F – 231, în concentraţie de 0,5 %. Se aplică până la 10 tratamente fîtosanitare (vezi subcapitolul 4.6.4) şi defolierea la bază prin îndepărtarea frunzelor îmbătrânite şi eventual bolnave.

In primăverile cu nebulozitate mare se recomandă stimularea legării florilor cu produsul Salex, în concentraţie de 1,5 %, prin stropiri la începutul înfloririi plantelor. Imediat după plantare solarul se ţine închis pentru acumulare de căldură. Aerisirea se face numai între orele 10 şi 16. Când temperatura depăşeşte 27°C, se intervine prin aerisiri.

Recoltarea începe în prima decadă a lunii iunie şi se poate prelungi până în prima decadă a lunii octombrie. Se obţin 35-40 t/ha, din care aproximativ jumătate până Ia 20 iulie, valori fi cându-se la preţuri ridicate. La I.C.L.F. Vidra s-a pus la punct un sistem de cultură a ardeiului gras pe substrat organic (fără sol) format dintr-un amestec de turbă roşie, turbă neagră, compost forestier şi nisip cu adaosuri de macro şi microeiemente. S-a folosit hibridul Biana, cu fructe mari (150-200 g) de culoare galbena-limonie, irigarea s- a făcut prin picurare; densitatea a fost de 4 pl/m2. Producţia medie a fost de 80 t/ha, din care 35 % până la sfârşitul lunii iunie.

Care este opinia ta?

Pe acelasi subiect:

FORUM

02.10.2023 - 1:42
Dragomir Florentina spune: Buna ziua mă numesc dragomir Florentina am 16 ani sunt eu mama sora mea nepoata și fratele meu căutăm de munca ne-ați putea ajuta raspunde

16.08.2023 - 5:39
TUTA AURELIAN spune: AM PUS IN PAMINT 20 DE CUIBURI DOVLEAC DE FACE SEMINTA FARA COAJA AM SEMANAT IN DATA DE CINCI IULIE AU INCEPUT SA CREASCA DOVLETI UNI AU PESTE TREI KG UN SINGUR TRATAMENT AM DAT UN FUNGICID PE BAZA DE CUPRU SIUN INSECTICID AM MAI DAT DOUA TRATAMENTE FOLIARE CROPMAX SI UN TRATAMENT FOLIAR PE BAZA DE CALCIU SI UDATI LA DOUA ZILE SUNT FOARTE MULTUMITI CUM AU INTRAT IN VEGETATIE raspunde

28.05.2023 - 8:47
Petrisor spune: O soluție ar fi un guvern Nationalist 100 %...iar apoi respingerea tirurilor la graniță plus controale de toxicitate și vechea creare de piețe numai pentru producători naționali și interzicerea supermarketurilor să vândă turcisme. sau alte produse asiatice sfără un control RIGUROS pentru că ne afectează .viața noastră și sănătatea noastră fizică și mentală ne afectează și depinde de Ce introducem în stomac .Deci trebuie luate măsuri drastice ,nu de ieri nu de anul trecut ci de 33 de ani .Guvernanții sunt de vina pentru incapabilitatea delăsarea neputință și indolența față de o problemă atât de serioasă față de națiune față de copii noștri și viitorul nostru și al țării ...afară cu ei și mafia buzunarelor pline afară cu profitorii .Și amenzi plus arestări și celor ai noștri ce se ocupă cu chimicale ...Etrel...etc.etc.altfel dăm Amin prea devreme.????? raspunde

12.03.2023 - 2:23
Obreja spune: Preț foarte convenabil raspunde

15.02.2023 - 4:06
CALINCIUC TRAIAN spune: de unde pot achizitiona acest codex 2022. va multumesc. raspunde

20.10.2022 - 1:16
Matei Vasile spune: Buna ziua , am o suprafata de 9 ha teren care sar preta pentru infiintarea unei plantatii de Salcie energetica , binenteles ca ma gindesc si la procesare in peleti de foc As vrea sa stiu daca afacerea poate deveni rentabila pe suprafata de 9 ha , si in completare sa colectez rumegus de la gatere din zona pentru procesare suplimentara Multumesc frumos pentru raspuns Matei Vasile 0744882260 raspunde