A fost abrogată Ordonanţa Guvernului nr.42/1995 privind producţia de produse alimentare destinate comercializării

| Actualitate, Politici agricole | de

Actualizat: 10 august 2019

Etichete: ,

Preşedintele României, Traian Băsescu, a semnat joi, 10 martie, decret privind promulgarea Legii pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.42/1995 privind producţia de produse alimentare destinate comercializării, informează Administraţia Prezidenţială.

Vă reamintim textul Ordonanţei 42/1995

Ordonanta 42 (r. 1) din 29 august 1995 (Ordonanta 42/1995)
privind productia de produse alimentare destinate comercializarii

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. –
(1) Productia de produse alimentare destinate comercializarii se desfasoara in conditiile prevazute de prezenta ordonanta, urmarind, in principal, protectia vietii, sanatatii populatiei si a mediului inconjurator, satisfacerea necesitatilor de consum ale tuturor categoriilor de consumatori si respectarea conditiilor de igiena si de mediu la fabricarea, manipularea, depozitarea si transportul produselor.
(2) Prevederile prezentei ordonante sunt obligatorii pentru toti operatorii economici, persoane juridice, indiferent de forma de organizare si tipul de proprietate, asociatii familiale sau persoane fizice autorizate sa desfasoare o activitate economica independenta.
Art. 2. – Operatorii economici care desfasoara activitati in domeniul productiei de produse alimentare destinate comercializarii au obligatia sa ia masurile necesare pentru a elimina riscul de contaminare sau degradare a produselor si transformarea acestora in produse improprii consumului uman.
Art. 3. –
(1) Operatorii economici care desfasoara activitati in domeniul productiei de produse alimentare destinate comercializarii pot desfasura aceste activitati numai in baza unor licente de fabricatie.
(2) Acordarea licentelor de fabricatie a produselor alimentare destinate comercializarii se efectueaza de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
Art. 4. – In intelesul prezentei ordonante:
a) operator economic, producator de produse alimentare este orice persoana fizica, autorizata sa desfasoare o activitate economica independenta, sau persoana juridica, romana sau straina, indiferent de forma de organizare si tipul de proprietate, care desfasoara, in conditiile legii in Romania, o activitate de productie, prestari servicii ori operatiuni de import-export al produselor alimentare;
b) produse alimentare sunt alimente, bauturi sau alte produse, obtinute prin prelucrarea unor materii prime alimentare, care sunt destinate consumului uman, cu exceptia produselor farmaceutice;
c) aditiv alimentar este orice substanta care se adauga alimentelor pentru a se imbunatati valoarea nutritiva a acestora si, de asemenea, orice produs sau substanta care se adauga alimentelor pentru a influenta culoarea, consistenta, gustul sau aroma, termenul de valabilitate, sau de a da alimentelor orice alta proprietate specifica, daca substanta sau produsul de imbogatire nu sunt ele insele materii prime alimentare;
d) substante straine sunt orice alte substante decat aditivii alimentari, care, daca sunt prezente peste limitele maxime admise de Ministerul Sanatatii Publice, pot constitui un risc pentru protectia vietii, sanatatii consumatorilor sau altereaza compozitia normala sau calitatea produselor alimentare;
e) eticheta este orice material scris, imprimat sau grafic, litografiat, gravat sau ilustrat, referitor la un produs alimentar, pe care il insoteste cand acesta este prezentat la vanzare pentru consumatori;
f) ambalajul este materialul specific, ca executie si natura, destinat ambalarii produselor alimentare in vederea asigurarii protectiei si utilizat pentru transportul, manipularea, depozitarea sau desfacerea acestora;
g) falsificare sau substituire in domeniul calitatii constituie orice inselaciune sau tentativa de inselaciune privind natura, caracteristicile calitative, compozitia, continutul in substante utile, inlocuirea in componenta produsului a unor substante cu altele vatamatoare sanatatii, precum si folosirea de denumiri, descrieri sau alte declaratii false privind originea, cantitatea sau identitatea marfurilor sau serviciilor, care contribuie la stabilirea valorii produsului;
h) laborator autorizat sau acreditat este laboratorul caruia o autoritate desemnata de Guvern i-a recunoscut competenta de a efectua incercari si analize pentru determinarea calitatii produselor alimentare;
i) licenta de fabricatie a produselor alimentare este documentul care atesta ca operatorul economic este capabil sa desfasoare activitati in domeniul productiei de produse alimentare, in conformitate cu legislatia interna in vigoare, la un nivel de calitate si siguranta care sa asigure protectia vietii si sanatatii consumatorilor.

CAPITOLUL II
Calitatea produselor alimentare

Art. 5. – Produsele alimentare realizate in tara sau cele importate, supuse unui proces tehnologic, trebuie sa aiba o asemenea compozitie si calitate, incat sa nu constituie un pericol pentru organismul uman, din punct de vedere fizic, chimic, microbiologic, toxicologic, parazitologic sau al nivelului de radioactivitate.
Art. 6. –
(1) Operatorii economici care produc produse alimentare sunt obligati ca, la fabricarea acestora, sa utilizeze numai materii prime si materiale care sa corespunda conditiilor de calitate prevazute in standarde, caiete de sarcini, specificatii tehnice, norme sanitare si sanitar-veterinare, precum si normelor de protectie a mediului, in vigoare.
(2) La receptia materiilor prime conditiile de calitate se verifica prin analize de laborator.
Art. 7. –
(1) La fabricarea produselor alimentare se vor utiliza numai aditivi alimentari aprobati de catre organismele specializate ale Ministerului Sanatatii Publice.
(2) Nivelul maxim admis de aditivi, de substante straine sau de incarcatura microbiana se stabileste pentru fiecare clasa de produse alimentare de catre Ministerul Sanatatii Publice, impreuna cu Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, cu organismele specializate ale administratiei publice centrale, precum si cu consultarea asociatiilor pentru protectia consumatorilor.
CAPITOLUL III
Obligatii ale operatorilor economici care desfasoara
activitati in domeniul productiei de produse alimentare

Art. 8. – Produsele alimentare pot fi fabricate de catre operatorii economici care desfasoara activitati in domeniul productiei de bunuri alimentare, numai dupa avizarea acestora de catre Ministerul Sanatatii Publice ca sunt apte pentru consum uman si cu respectarea conditiilor de calitate si tehnice prevazute in standarde, caiete de sarcini, specificatii tehnice, norme sanitare si sanitare veterinare, in vigoare.
Art. 9. –
(1) Verificarea calitatii produselor alimentare, pe toate fazele de fabricatie, incepand cu materiile prime, pana la obtinerea produselor finite, cat si pe timpul depozitarii acestora, se realizeaza prin organele de control tehnic ale operatorilor economici.
(2) In cadrul unitatilor producatoare se pot organiza laboratoare proprii autorizate.
Art. 10. –
(1) La receptia materiilor prime, materialelor sau produselor alimentare din import se verifica, de catre organele imputernicite prin lege sau alte reglementari in vigoare, daca acestea au certificate de calitate si daca performantele prevazute in acestea sunt la nivelul parametrilor inscrisi in standarde sau alte norme de calitate.
(2) Verificarile se fac obligatoriu la receptie, in laboratoarele proprii ale operatorilor economici, iar in cazul celor care nu dispun de dotarea specifica, in laboratoare neutre specializate, autorizate sau acreditate.
(3) Pentru produsele alimentare fabricate in Romania, raspunderea pentru calitatea acestora revine operatorului economic sub a carui marca se comercializeaza acestea.
(4) In cazul produselor si materiilor prime alimentare provenite din import, raspunderea pentru calitatea acestora revine operatorului economic care a efectuat importul.
Art. 11. – Ambalajele folosite pentru produsele alimentare trebuie sa asigure mentinerea calitatii si cantitatii acestora, sa fie realizate din materiale reciclabile sau sa aiba asigurate conditiile de valorificare sau eliminare ecologica, conform prevederilor din standarde sau alte reglementari in vigoare. Materialele de ambalare si ambalajele utilizate pentru produsele alimentare trebuie sa fie avizate din punct de vedere sanitar de catre Ministerul Sanatatii Publice.
Art. 12. – La etichetarea si marcarea produselor alimentare se vor mentiona in mod obligatoriu elementele de identificare a produsului, cu precizarea tarii in care acesta a fost fabricat si ambalat.
Art. 13. – Stabilirea termenului de valabilitate pentru produsele alimentare se face de catre producator, pe raspunderea acestuia, sau prin colaborare cu unitati de cercetare si laboratoare specializate, dupa experimentari prealabile.
Art. 14. – Se interzice prelungirea termenului de valabilitate expirat, prin reetichetare sau reambalare, de catre producator.
Art. 15. – Pe ambalajele produselor alimentare destinate persoanelor carora le sunt necesare diete speciale pentru varsta, boli sau alte motive, se vor mentiona, in plus fata de cele prevazute la art. 12, indicatiile si precautiile de folosire a acestora.
Art. 16. – La manipularea, transportarea si depozitarea produselor alimentare se vor asigura fiecarui produs conditiile specifice de pastrare, conform prevederilor din standarde sau alte reglementari in vigoare.
Art. 17. – Operatorii economici care produc produse alimentare au obligatia executarii verificarilor metrologice impuse de legislatia in vigoare.

CAPITOLUL IV
Licentele de fabricatie a produselor alimentare

Art. 18. – Licentele de fabricatie a produselor alimentare se acorda operatorilor economici care desfasoara activitati in domeniul productiei de produse alimentare, de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, conform regulamentului privind acordarea acestora, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor*) si publicat in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei.
___________
*)A se vedea Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 357/2003 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea, suspendarea si retragerea (anularea) licentelor de fabricatie agentilor economici care desfasoara activitati in domeniul productiei de produse alimentare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 404 din 10 iunie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 19. – Activitatile pentru care se acorda licente de fabricatie sunt din domeniul productiei de lapte si produse lactate, carne si produse din carne, peste si produse piscicole, paine si produse de morarit si panificatie, zahar si produse zaharoase, uleiuri si grasimi vegetale alimentare, bauturi racoritoare, conserve din legume si fructe, vin, bere, spirt, bauturi alcoolice, drojdie de panificatie, prestari de servicii si alte activitati specifice domeniului productiei de produse alimentare.
Art. 20. – Licentele de fabricatie a produselor alimentare se acorda urmatoarelor categorii de producatori:
a) operatorilor economici care desfasoara activitati in domeniul productiei de produse alimentare, persoane juridice, indiferent de forma de organizare si de tipul de proprietate;
b) asociatiilor familiale sau persoanelor fizice autorizate sa desfasoare o activitate economica independenta in domeniul productiei de produse alimentare.
Art. 21. – Producatorii agricoli, persoane fizice, in baza certificatelor de producatori, pot desfasura activitati in domeniul productiei de produse alimentare, fara licente de fabricatie.
Art. 22. – Activitatile in domeniul productiei de produse alimentare pentru care se acorda licente de fabricatie, competentele privind acordarea lor, documentatia necesara, procedurile privind acordarea, suspendarea, prelungirea sau anularea licentelor de fabricatie, precum si controlul privind modul de respectare a conditiilor ce au stat la baza acordarii licentelor de fabricatie, se stabilesc de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin regulamentul prevazut la art. 18.
Art. 23. –
(1) Acordarea licentei de fabricatie a produselor alimentare se solicita de catre operatorul economic care desfasoara activitatea respectiva, la punerea in functiune a fiecarei unitati.
(2) Operatorii economici aflati in functiune la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante sunt obligati sa solicite, in termen de 60 de zile, acordarea licentei de fabricatie a produselor alimentare.
(3) Licentele de fabricatie a produselor alimentare se elibereaza in termen de cel mult 120 de zile de la data inregistrarii cererii operatorului economic si a achitarii unei taxe de catre acesta. Taxa pentru eliberarea licentei de fabricatie a produselor alimentare este de 150 lei pentru operatorii economici, persoane juridice, si de 50 lei pentru asociatiile familiale si operatorii economici, persoane fizice autorizate.
(4) Taxa pentru eliberarea licentei de fabricatie a produselor alimentare se achita prin virare cu ordin de plata in contul bugetului de stat – Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare -, deschis la trezoreria statului in raza careia se afla sediul fiscal al operatorilor economici respectivi.
(5) In sectoarele 2, 4, 5 si 6 ale municipiului Bucuresti si in judetul Ilfov, unde nu functioneaza trezorerii ale statului, taxa se vireaza in contul – Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare -, deschis la unitatile Bancii Comerciale Romane – S.A., pe seama organelor financiare teritoriale.
(6) Documentul de justificare a achitarii taxei il reprezinta copia de pe ordinul de plata, confirmata de unitatea bancara, pentru virarea sumei la bugetul de stat.
(7) Modificarea conditiilor care au stat la baza acordarii licentei de fabricatie obliga operatorul economic sa solicite, in termen de 30 de zile, o noua licenta de fabricatie a produselor alimentare.
___________
**)In prezent la nivelul tuturor sectoarelor municipiului Bucuresti si la nivelul judetului Ilfov functioneaza unitati ale trezoreriei statului.

Art. 24. – Licentele de fabricatie a produselor alimentare se acorda pentru fiecare categorie de produse alimentare, prestari de servicii si alte activitati din domeniul productiei de produse alimentare.

CAPITOLUL V
Supravegherea si controlul desfasurarii activitatilor
privind productia de produse alimentare

Art. 25. – Produsele alimentare care nu indeplinesc conditiile prevazute in capitolele I-IV din prezenta ordonanta sunt interzise a fi livrate de producator.
Art. 26. – Supravegherea si controlul operatorilor economici care desfasoara activitati in domeniul productiei de produse alimentare privind modul de respectare a reglementarilor din prezenta ordonanta se face de catre reprezentantii imputerniciti ai Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
Art. 27. –
(1) Pentru activitatea de supraveghere si control si in scopul protectiei vietii, sanatatii sau mediului inconjurator, reprezentantii imputerniciti ai Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale au dreptul de acces in zone, cladiri, anexe sau alte spatii ale operatorilor economici care desfasoara activitati in domeniul productiei de produse alimentare si pot dispune analize tehnice sau preleva probe pentru expertizare in laboratoare specializate, autorizate sau acreditate.
(2) Operatorii economici care desfasoara activitati in domeniul productiei de bunuri alimentare sunt obligati sa puna la dispozitia autoritatii de supraveghere si control, la cererea acesteia, informatiile si documentele care sa ateste legalitatea activitatii lor.

CAPITOLUL VI
Sanctiuni

Art. 28. – Incalcarea prevederilor din prezenta ordonanta atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz.
Art. 29. – Reprezentantii imputerniciti ai Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pentru supravegherea si controlul activitatilor prevazute in prezenta ordonanta, in functie de constatarile facute, au urmatoarele atributii:
1. Interzic livrarea de catre producatori pentru comercializare a produselor alimentare care:
a) pot periclita sanatatea sau viata consumatorilor, datorita deficientelor calitative, confirmate prin documente oficiale emise de organisme de specialitate;
b) sunt interzise consumului prin reglementari legale;
c) sunt confirmate ca falsificari sau substituiri;
d) au termenul de valabilitate expirat.
2. Dispun oprirea temporara a fabricatiei sau a prestarii serviciului privind productia de produse alimentare, in cazurile in care:
a) se produc in continuare produsele cu aceleasi deficiente care au determinat interzicerea comercializarii, potrivit pct. 1 lit. a), b), c) si d);
b) se presteaza servicii care pun in pericol viata sau sanatatea consumatorilor.
3. Dispun oprirea temporara a livrarii pentru comercializare sau prestare de servicii privind productia de produse alimentare, daca:
a) produsele nu au certificate de calitate in conformitate cu standardele nationale sau cu alte acte normative in vigoare;
b) produsele sau serviciile nu indeplinesc caracteristicile calitative prescrise, dar nu pun in pericol sanatatea sau securitatea consumatorilor si nici nu constituie falsificari sau substituiri;
c) produsele nu prezinta elementele de identificare si/sau documentele de insotire privind calitatea acestora, conform reglementarilor legale in vigoare;
d) informatiile obligatorii referitoare la serviciile prestate lipsesc sau sunt neconforme cu prevederile din standarde, caiete de sarcini, specificatii tehnice, norme sanitare si sanitare veterinare in vigoare;
e) produsele nu au fost remediate in termenul stabilit sau au fost remediate necorespunzator fata de deficientele constatate in timpul controlului.
4. Opresc fabricatia produselor alimentare si suspenda licenta de fabricatie.
Art. 30. – Constituie contraventii savarsirea urmatoarelor fapte, daca nu sunt comise in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:
a) comercializarea unor produse alimentare a caror livrare a fost interzisa potrivit art. 29 pct. 1 lit. a), b) si d);
b) comercializarea produselor alimentare pentru care s-a dispus oprirea temporara a livrarii potrivit art. 29 pct. 3 lit. a)-e);
c) fabricarea, ambalarea, etichetarea, manipularea, transportarea si depozitarea produselor alimentare destinate comercializarii in conditiile in care nu se asigura stabilitatea parametrilor calitativi si salubritatea acestor produse si se incalca prevederile art. 6-15;
d) impiedicarea sub orice forma a exercitarii atributiilor autoritatii de supraveghere si control, in conformitate cu art. 27;
e) desfasurarea activitatilor de productie a produselor alimentare fara licenta de fabricatie;
f) nerespectarea conditiilor care au stat la baza acordarii licentei de fabricatie;
g) nesolicitarea eliberarii unei noi licente de fabricatie, in cazul prevazut de art. 23 alin. (7).
Art. 31. – Comercializarea unor produse alimentare a caror livrare a fost interzisa potrivit art. 29 pct. 1 lit. c) se sanctioneaza cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei, retragerea licentei de fabricatie si interzicerea de a mai desfasura activitati in domeniul productiei de produse alimentare, daca fapta nu a fost savarsita in astfel de conditii incat sa constituie infractiune.
Art. 32. – Contraventiile prevazute la art. 30 se sanctioneaza cu amenda, dupa cum urmeaza:
a) faptele prevazute la art. 30 lit. a) si e), cu amenda de la 1.000 lei la 1.500 lei;
b) faptele prevazute la art. 30 lit. b) si d), cu amenda de la 1.000 lei la 1.200 lei;
c) faptele prevazute la art. 30 lit. c), f) si g), cu amenda de la 800 lei la 1.000 lei.
Art. 33. – Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor pentru incalcarea dispozitiilor prezentei ordonante se fac de catre personalul de specialitate anume imputernicit din Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, din Ministerul Economiei si Finantelor si din Ministerul Sanatatii Publice.
Art. 34. – Contraventiilor prevazute de prezenta ordonanta le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL VII
Dispozitii finale

Art. 35. –
(1) Prezenta ordonanta intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, orice dispozitii contrare se abroga.

  1. valentin - 12-3-2011, 1:01

    cu ce a fost inlocuita acesta ordonanta, in baza carei legi se poate obtine acum o licenta in productia de produse aleimentare destinate comercializarii?

Care este opinia ta?

FORUM

05.03.2020 - 12:35
Anonim spune: Sunt foarte interesat de ceea ce oferiți și aș aprecia un apel pentru mai multe informații. Numarul meu este 0905286325 raspunde

14.02.2020 - 12:14
Anonim spune: Sunt foarte interesat de ceea ce oferiți și aș aprecia un apel pentru mai multe informații. Numărul meu este 0905287606. raspunde

25.01.2020 - 5:00
Anonim spune: Am pus feromoni si i -am atras din toata pasunea.De cinci ani nj ne ramane un fruct ña livada .Cu insecticid mor dupa ce mananca florile chimizate.Jale fac !!! raspunde

06.11.2019 - 2:32
Georgi spune: Am si eu o mica ferma de iepuri mat interesa cit oferiți pe kg si ce rase cumpărați sa ma contactati 0754431439 raspunde

07.05.2019 - 10:05
Bejan gheorghe spune: As dori sa imi spuneti informatii despre abatorul dumneavoastra raspunde

28.04.2019 - 5:20
Nelu spune: Intr. O livada de 7 ha de par am pus 3000 cutii ieftine din plastic, de culoare albastra, 1l capacitate, pe care le. Am umplut cu apa in care am pus lenor pentru rufe, cu mirosuri de diferite flori, Cutiile din plastic folosite la ciuperci, se gasesc in comert, la pretul de 200 lei, 900 cutii. In primul an am pescuit aprox. 40.000 gandaci parosi. In al doilea an s. Au redus la 2 sau 3000 pentru ca nu a mai avut cine depune oua in sol si nu s. Au mai inmultit. Sper ca anul urmator sa fie inttr. Un numar care nu conteaza. Solutia este deci reducerea an de an a populatiei de gandaci pana la disparitia lor, alta solutie nu exista. Daca sint prea multi, intr. Un an culesul manual poate da roade. Succes, merita incercat, eu i. Am invins, la 30 ha livada, sunt atat de putini ca nu conteaza. M. A costat 600 lei caserolele 60 lei lenor si salariul a 3 oameni timp de 2 zile raspunde