Informatii și statistici privind agricultura județului Bihor

Județul Bihor este un județ din regiunea Crișana situat în nord-vestul României. Reședința de județ se află la Oradea. Județul Bihor are o suprafață de 7,544 km², fiind întins între 46°23’48” și 47°35’21” latitudine nordică și între 21°26’06” și 22°48’39” longitudine estică.

Principalele unități de relief sunt Câmpia de Vest, Dealurile de Vest, Munții Plopișului, Munții Pădurea Craiului, Munții Bihor și parțial Munții Vlădeasa. Principalele cursuri de apă: Crișul Negru, Crișul Repede, Barcău. Principalele lacuri: Pețea (carstic și de baraj antropic), Cefa, Mădăras, Homorog (heleșteie).

bihor

Adrese utile pentru fermieri

Clima și solul județului Bihor

Solul, corespunzător caracteristicilor reliefului, reprezintă solurile silvestre, în zona montană, silvestre şi podzolice, în zona deluroasă şi premontană (cu extinderea cea mai mare) şi cernoziomurile care ocupă o fâşie în partea vestică a României. 41,6% din terenurile agricole se situează în clasele I-II de fertilitate, restul fiind încadrate în clasele de pretabilitate III-V.

Clima este continental-moderată cu predominarea aducţiei aerului umed din vest, nord-vest. Izotermele medii multianuale variază între 60 şi 10,50C, iar cantităţile de precipitaţii anuale sunt cuprinse între 550 – 1000 mm/mp. Regimul eolian este dominat de vânturile din vest, nord-vest şi sud-vest.

Reţeaua hidrologică cuprinde râuri, lacuri naturale şi artificiale, cele mai importante fiind: râul Crişul Repede cu o lungime de 101 km pe teritoriul judeţului, râul Crişul Negru – 136 km şi Barcăul – 68 km, lacul natural Tăul Mare, amenajările lacustre din zona Inand – Cefa – Tămaşda şi lacul de acumulare Leşu de pe Valea Iadului.

Flora judeţului prezintă o mare varietate de arbori, plante şi flori, cu un număr de 16 plante ocrotite, dintre care floarea de lotus (Băile Felix), floarea de colţ, strugurii ursului. Fauna cuprinde specii de interes cinegetic caracteristice zonei.

Avertizări fitosanitare Bihor

Agricultura județului Bihor

Judeţul Bihor, cu cele 309265 ha teren arabil se situează în primele 5 judeţe ale României ca potenţial al producţiei vegetale. Evoluţia suprafeţelor cultivate, a producţiilor totale si medii realizate în perioada 2000 – 2008 (tabelul 1), scot în evidenţă faptul că principala resursa de care dispune judeţul Bihor, pământul, nu este exploatată în condiţii de performanţă productivă.

Porumbul, grâul, orzul, floarea soarelui şi plantele de nutreţ, sunt culturile agricole care deţin ponderea în structura de cultură a ultimilor 20 de ani, dar există condiţii de creştere a suprafeţelor cultivate cu soia, rapiţă, in şi cînepă, Bihorul având o veche experienţă în cultura plantelor tehnice.

Patrimonial pastoral al României (4845,4 mii ha de păşuni şi fâneţe naturale), la care se adaugă cca. 1,2 milioane ha cultivate anual pentru furaje, în teren arabil, însumate, reprezintă suprafeţele agricole din Belgia, Olanda şi Elveţia, luate la un loc.

Bihorul deţine 180736 ha pajişti naturale (3,7% din Patrimonial pastoral al României), o resursă naturală inestimabilă pentru dezvoltarea zootehniei.

Zona montană a judeţului Bihor, un habitat specific, cu potenţial de dezvoltare durabilă, oferă şansa bihorenilor de a scurta drumul către progres şi civilizaţie, către o viaţă mai bună, către o integrare europeană, numai dacă îşi va asuma cu curaj programe capabile să mobilizeze energiile şi resursele existente, să atragă cooperarea, sprijinul şi fondurile europene nerambursabile destinate unui asemenea scop.

Ca potenţial de dezvoltare a zootehniei, Bihorul se situează în primele 10 judeţe ale României, iar condiţiile naturale de excepţie, la care am facut referire, deschide perspective reale de creştere numerică şi calitativă a efectivelor de animale la toate speciile.

Bihorul are o tradiţie aparte în ceea ce priveşte piscicultura, la Cefa existând cel mai mare eleşteu din ţară, iar actuala S.C. “Pro Acva” S.A. Cefa este cel mai mare producător de crap din România. Dacă adaugăm şi cele 5 păstrăvării existente în judeţ, putem afirma, cu toată convingerea că, piscicultura a fost, este şi va rămâne o reală oportunitate de dezvoltare a unor afaceri deosebit de profitabile.

Lista comercianților autorizați pentru vânzarea produselor de protecție a plantelor (pesticide) din județul Bihor:

1. S.C. ELBALCO EXIM S.R.L. Uileacul de Beiuş, Nr. 251/A
2. S.C. ROMCOLOR S.A. Oradea-Şos. Borşului, Nr. 31
3. S.C. ANDAGRA S.R.L. Salonta- Str. 7 Iunie, Nr. 4
4. S.C. ANDAGRA S.R.L. Beiuş-Str. Burgundia Mare
5. S.C. ROMCOLOR S.A. ORADEA Marghita-Str.Eroilor, Nr. 4
6. S.C. AGROIND S.A. CAUACEU Şos. Oradea-Marghita Km.16-Bihor
Pct. lucru-Diosig
7. S.C. CRIZOLIT EXIM S.R.L. ORADEA Oradea-Str. Matei Corvin, Nr. 90
8. S.C. EUROFARM S.R.L. SĂCUIENI Săcuieni-Str. Libertăţii, Nr. 21
9. S.C. ROMCOLOR S.A. ORADEA Oradea-Calea Aradului, Nr. 29
10. S.C. ROMCOLOR S.A. ORADEA Aleşd-Magazin Metalo-Chimice
11. S.C. AGROSING S.R.L. SĂCUIENI Săcuieni-Str. Libertăţii, Nr. 5
12. S.C. AGROEGAL S.R.L. ORADEA Oradea-Str. Vămii, Nr. 49
13. S.C. ROMCOLOR S.A. ORADEA Beiuş-Aleea Moţilor, Bl. AN5
14. A.F. BANYAI ILONA ŞIMIAN Şimian, nr.95
15. S.C. TOTAL SAPIROM S.R.L. SALONTA Salonta-Str. Oradiei, Nr. 38
16. S.C. FITOCHEMICAL S.R.L. MARGHITA Marghita-Str. Barcăului, Nr. 2/A
17. S.C. ZAHĂRUL S.A. ORADEA Oradea, Str. Borşului Km. 3
18. S.C. FARMCHEM S.R.L. I Valea lui Mihai-Str. Calea Revoluţiei, Nr. 29
19. SC AGROFARMACIA SRL SATU NOU nr. 94, BIHARIA pt. CEICA, nr. 76 A
20. S.C. ZIMOVET S.R.L. ORADEA Oradea-Str. Matei Corvin, Nr. 55
21. S.C. SALROM EXIM S.R.L. SALONTA Salonta-Str. 7 Iunie, Nr. 1
22. S.C. ANIFARM PREST S.R.L. Aleşd-Str. Avram Iancu, Nr. 15
23. S.C. PAUL TURCUŞ S.R.L. Tinca-Str. V. Alecsandri, Nr. 23
24. S.C. QUIK CENTER S.R.L. Roşiori, Nr. 442
25. S.C. CRIDONIA S.R.L. Tinca, Str. Avram Iancu, Nr. 165
26. S.C. FELE A COM S.R.L. Valea lui Mihai, Str. Calea Revoluţiei, Nr. 94/A
27. S.C. AGROTEX S.R.L. CAREI Valea lui Mihai-depozit CFR
28. S.C. DIANTHUS S.R.L. ORADEA Oradea, Str. Adevărului, Nr. 12
Oradea, Str. P-ţa Cetăţii, Nr. 4
29. S.C. CESAL S.A. ORADEA Oradea-Şos. Borşului, Nr. 31
30. S.C. LARESIM FARM S.R.L. ORADEA Tileagd-Str. Trandafirilor, Nr. 106
31. S.C. FARMZOOVET S.R.L. ORADEA Oradea; Str. Piaţa Cetăţii, Nr. 4
32. S.C. AZUR CHEMICALE S.R.L. BEIUŞ Beiuş-P-ţa Ion Ciordaş, Nr. 1
33. S.C. BAIFLOR IMPEX S.R.L. BEIUŞ Beiuş-P-ţa S. Vulcan, Nr. 20
34. S.C. PRAKTIKER ROMÂNIA S.R.L. Oradea, Str. Ogorului, Nr.65/B
35. S.C. MIDLAND EXIM S.R.L. ORADEA Oradea-Str. Aleea Sulfinei, Nr. 6
36. S.C. OBI ROMÂNIA S.R.L. Magazin Oradea-Str. Ogorului, Nr. 171
37. S.C. ARDEALUL TRADING CAREI Săcuieni-Str. Leta Mare, Nr. 4
38. SC REDOXIM SRL Timis-Oradea Oradea-Calea Clujului, Nr. 73/A
Oradea-Calea Clujului, Nr. 222
39. SC TRINCRIS EXIM SRL Valea lui Mihai Valea lui Mihai-Str. Republicii, Nr. 15
40. SC AGROCHIM SRL ORADEA ORADEA str. Sucevei, 77, pt. lucru str. Fagurului, nr. 16
41. SC.H.ESSERS LOGISTICS SRL Oradea,sos.Borsului, nr. 40
42. SC BAKO ZSOMBOR-DALIA (A.F.) Biharia Biharia-Str. Cetăţii, Nr.153
43. S.C. CHEMIROL AGRO SRL. Beius, str.Burgundia Mare, nr.46/A
Salonta, str.7 iunie, nr.14
Valea lui Mihai, str.Bethlem Gabor, nr.2
44. S.C. SELENIT S.R.L. Oradea, str.Maresal Antonescu nr.94 p.l
45. S.C.VETLAND COMIMPEX S.R.L. Salonta Loc.Valea lui Mihai
Loc.Sacuieni
46. S.C. AGRIFARM S.R.L. Valea lui Mihai, str.Republicii nr.13
47. P.F. IAZ GAVRIL Tetchea, sat Subpiatra
48. S.C. ATROPA EXIM S.R.L. Oradea, Piata Independentei
50. SC JIDMAN SRL Briheni nr.35, PL Ştei str.Independentei nr.1
51. SC ADVANTA SRL DIOSIG PL Oradea, Piaţa Rogerius
52. SC ZOOTAP SRL Sălard, nr.427
53. SC FARMFLOR SRL Oradea, str.Primăriei nr.39
54. S.C. REMETE S.R.L com. Nojorid, sat Les, nr. TOPO 8, jud. Bihor
55. S.C. COMCEREAL S.A. ORADEA Punct de lucru: Tinca, C.F. nr. 29 – baza de receptie
56. S.C. EMIVET S.R.L. Marghita, str. 1 Decembrie, nr. 99
57. S.C. BAYER S.R.L. Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompei, nr. 9-9 A
Oradea, Sos. Borsului, nr. 40
58. I.I.Fenesi Lenke Tarcaia nr.312
59. S.C. COMPETITIV S.R.L. Oradea, str. Gen. Mociulski, nr. 12, ap.5,
Punct de lucru – Oradea, str. Matei Corvin, nr. 211/A
60. S.C. NATUR PROD COMINPEX S.R.L. Oradea, str. Sovata, nr. 17/A
Punct de lucru – Oradea, str. C. Coposu, nr. 21, Bl. A11, Ap. 2
61. I.I.Egri Zoltan Sandor Alesd,str.T.Vladimirescu, nr. 6
62. S.C. TOLEDOS S.R.L. Gheghie, nr. 9, jud. Bihor
Punct de lucru – Oradea – Piata Rogerius
63. S.C. OROMAGRO S.R.L. Oradea, B-dul Decebal, nr. 4, Bl. B 51
Punct de lucru – Salonta, str. Lanului, FN
64. S.C. ANDAGRA S.R.L. Arad, str. Stefan cel Mare, nr. 1
Punct de lucru – Tinca, str. Serban Tulea, nr. 5/B, jud. Bihor
65. S.C. TIBICIP COMEX S.R.L. Delani, nr. 76, jud. Bihor
Punct de lucru – Beius, str. Burgundia Mare, nr. 46/A
66. Intreprindere Individuala Vesa Dorel Sat Girisul Negru, Nr. 77, Com. Tinca, jud. Bihor
67. S.C. LEMAVET S.R.L. Marghita, Str. Nicolae Balcescu, Nr. 7, jud. Bihor
68. PFA UNGUREANU G. DORINA Sediu – Oradea, str. Oltetului, nr. 10/A
Punct de lucru – P-ta Cetatii, nr. 4
69. Intreprindere Individuala Tunduc Ionut Alesd, Cartier Soimu, Bl. Q3, Ap. 1
70. S.C. COSIFLOR S.R.L. Oradea, str. Razboieni, nr. 102
Punct de lucru – sat Rabagani, nr. 32
71. S.C. GLISSANDO SRL Timisoara, str. Garii, nr. 15
Punct de lucru – Valea lui Mihai, str. Hunyadi Matyas, nr. 28/A, jud. Bihor
72. S.C. AGRIFARM SRL CAUACEU Sediul – Sos. Oradea-Marghita KM 16
Punct de lucru in Salonta, str. Mihai Viteazu, nr. 2
73. SC. Agrifarm SRL Cauaceu Sediul – Sos. Oradea-Marghita, Km. 16
Punct de lucru – Cauaceu, Com. Biharia, Sos. Oradea-Marghita, Km. 16
74. SC. Orild Com SRL Marghita Sediul – Marghita, str. N. Balcescu, nr. 35
Punct de lucru – Marghita, str. Bujorului, nr. 7
75. SC. GLISSANDO SRL Sediul – Timisoara, str. Garii, nr. 15
Punct de lucru – Oradea, str. M. Corvin, nr. 107 (depozit)
76. SC. GLISSANDO SRL Sediul – Timisoara, str. Garii, nr. 15
Punct de lucru – Oradea, str. M. Corvin, nr. 107 (fitofarmacie)
77. SC. ARDEALUL TRADING SRL Sediul – Carei, str. Cuza Voda, nr. 24/A
Punct de lucru – Les, nr. 68, jud. Bihor
78. SC. ARDEALUL TRADING SRL Sediul – Carei, str. Cuza Voda, nr. 24/A
Punct de lucru – Valea lui Mihai, str. Hunyadi Matyas, nr. 43, jud. Bihor
79. SC. ARDEALUL TRADING SRL Sediul – Carei, str. Cuza Voda, nr. 24/A
Punct de lucru – Marghita, str. Republicii, nr. 90
80. SC. ARDEALUL TRADING SRL Sediul – Carei, str. Cuza Voda, nr. 24/A
Punct de lucru – Salonta, str. Marasesti, nr. 1
81. SC. ARDEALUL TRADING SRL Sediul – Carei, str. Cuza Voda, nr. 24/A
Punct de lucru – Sacuieni, str. Leta Mare, nr. 4
82. SC. AGROFARMACIA SRL Sediul – Satu Nou, nr. 94, jud. Bihor
Punct de lucru – Oradea, str. Suisului, nr. 10A
83. SC. NATUR PROD COMINPEX SRL Sediul – Oradea, str. Sovata, nr. 17 A
Punct de lucru – Oradea, str. Ialomitei, nr. 1
84. SC. NATUR PROD COMINPEX SRL Sediul – Oradea, str. Sovata, nr. 17 A
Punct de lucru – Oradea, str. Sovata, nr. 54
85. SC. GLONOS MULTICOM SRL Sediul – Tinca, str. Republicii, nr. 15
Punct de lucru – Salonta, str. 7 Iunie, nr. 4
86. SC. SERG ION PROD COM SRL Sediul – Biharia, Ferma Horticola
Punct de lucru – Oradea, str. Mehedinti, nr. 31
87. PFA.Nistor Radu Ghiorac nr.302, Pl.Ghiorac nr.141
88. SC.Naletro Steel SRL Tinca str.Muresului, Pl.Oradea,str.Cetatii nr.4, piaţa
89. SC.Agroegal SRL Oradea,str.Vamii nr.49, Pl.Girisu deCris FN, fost SMA
90. SC.Karakum Com SRL Suplacu de Barcau, Calea Muncii nr.83, Pl.Calea Muncii nr.30
91. SC.Dianthus SRL Oradea,str.Adevarului nr.12, Pl.str.Ion Bogdan nr.33
92. SC.Zootima SRL Saldabagiu de Munte, Str.Principala nr.74, Pl.Oradea, Str.Ialomitei nr.1 bl.AN4
93. SC.Glissando SRL „Timisoara,str.Garii nr.15, Pl.Salonta,P-ta.Haiducilor nr.4

94. SC.Metalchim Impex SRL Uileacu de Cris nr.157
Pl.Tileagd,str.Garii nr.3
95. SC.Lazamit Agroserv SRL Oradea,str.T.Mosoiu nr.13

96. SC.Agrosanvet SRL Sacuieni,str.Leta Mare nr.30
Pl.str.Petofi Sandor nr.3
97. SC.Agrofarmacia SRL Satu Nou nr.94
Pl.Oradea,Cal.Aradului nr.27
98. SC.Agrofarmacia SRL Satu Nou nr.94
Pl.Popesti nr.314
99. SC.Agrofarmacia SRL Satu Nou nr.94
Pl.Vascau,Piata,nr.topo.242/14

Care este opinia ta?

Știri din Bihor

16/07/2014 Târg de produse tradiționale în curtea Ministerului Agriculturii

În perioada 19 – 20 iulie 2014 curtea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale va găzdui un nou târg al producătorilor de produse tradiționale și ecologice.

16/04/2014 Care sunt probleme agricultorilor certificați eco și cum pot reuși în afaceri

O afacere în agricultura ecologică are șanse mari să reușească în condițiile în care produsele sunt realizate în circuit integrat iar lanțul de distribuție către consumator se scurtează.

09/07/2013 Centru româno-ungar de afaceri în agricultură, inaugurat în Bihor

La Castelul Miskolczy din localitatea bihoreană Ciumeghiu a fost inaugurat Centrul Româno-Ungar de Afaceri în Agricultură.

30/05/2013 Inundații în nordul țării, secetă pedologică în sud-est

Înstitutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis, joi, o avertizare cod galben de inundaţii pe râurile din judeţele Suceava, Neamţ, Iaşi, Vaslui, Botoşani, Maramureş, Hunedoara, Bihor, Arad şi Alba, valabilă de joi după-amiază până vineri seara.

29/04/2013 Propuneri de eficientizare a demersului privind modificarea Codului Silvic

Prefectul judeţului Satu Mare, Eugeniu Avram şi vicepreşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare, Mircea Govor, au participat, sâmbătă, la dezbaterea organizată la Oradea având drept teme proiectul de Cod silvic şi impactul modificărilor aduse acestuia asupra activităţii silvice şi economice, precum şi alte probleme pe care autorităţile locale le întâmpină în domeniile pădurilor şi apelor.