Informatii și statistici privind agricultura județului Alba

Alba este un județ al României situat în Transilvania. Reședința lui este municipiul Alba Iulia cu 72.405 de locuitori. Județul are o suprafață de 6.242 km² și populație de 382.747 de locuitori. Se învecinează cu județele Cluj și Mureș la nord, Sibiu la est, Hunedoara la sud-vest și Arad și Bihor la nord-est.

Direcția Agricolă Județeană Alba – http://www.dadralba.ro

Calendarul târgurilor și piețelor din județul ALBA, pentru 2013 – targuri2013

Județul Alba are un potențial considerabil din punct de vedere al suprafeţei de teren pentru agricultură. Fermierii din județ au la dispoziție 324.853 de hectare, adică 52,5% din totalul judeţului Alba.

Din suprafaţa totală ce poate fi folosită pentru agricultură în judeţul Alba, 130.087 de hectare reprezintă partea arabilă, 118.162 hectare sunt pășuni, 71.007 hectare sunt fânețe, viile ocupă 4.656 de hectare și livezile, 931 hectare.

Societăţile comerciale gestionează o mare parte din suprafața arabilă a județului, respectiv 32.075 de hectare, din care 29.231 hectare sunt terenuri arabile, 376 hectare fânețe, 2191 hectare le reprezintă viile și 277 de hectare livezile.

Dintre investitorii străini care au afaceri în agricultură la nivelul judeţului Alba, amintim firma “DN Agrar Group” SRL (cu acţionari olandez, respectiv german), care gestionează 4.000 de hectare cultivate porumb, grâu, orz sau rapiță, în diverse zone ale judeţului, printre care Cut şi Berghin.

Dintre întreprinzătorii români, “Mecsol” Galda cultivă pe 700 de hectare porumb, rapiță, grâu, sfeclă de zahăr, floarea-soarelui, orzoaică şi plante leguminoase. “Vințana” SRL scoate de pe 500 hectare, culturi de porumb, grâu şi sfeclă de zahăr. “Fitomar” SRL are o suprafaţă tot de 500 de hectare şi cultivă porumb, grâu, orz, orzoaică şi floarea-soarelui. “Transavia” SA dispune, de asemenea, de 150 hectare, pe care are însămânţări de porumb.

În ceea ce priveşte sectorul viticol, producătorul de vinuri “Jidvei” SRL gestionează 1000 hectare de vie, cea mai mare suprafaţă din judeţ, în timp ce “Domeniile Boieru” de la Ciumbrud (Aiud) are 150 de hectare, iar “Crama Ţelna” – din zona Şard, Ighiu, Cricău, Bucerdea, cultivă vie pe 46 hectare.

Fondul funciar din judetul Alba, după modul de folosinţă (hectare)

Surse: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, INSSE

Anii Suprafaţa totală (ha) Suprafaţa agricolă (ha) din care, pe categorii de folosinţă:
Arabilă Păşuni Fâneţe Vii 1) Livezi 2)
Alba
1995 624157 324489 131080 115373 70421 5112 2503
2000 624157 328849 132762 117437 72227 4774 1649
2001 624157 328929 132909 117649 72328 4455 1588
2002 624157 328686 132961 117455 72227 4455 1588
2003 624157 328334 133163 117801 72236 3546 1588
2004 624157 328017 132827 117864 72259 3539 1528
2005 624157 330771 135367 118244 71923 3545 1692
2006 624157 328190 133744 117464 71671 3657 1654
2007 624157 328593 132183 119646 71706 3878 1180
2008 624157 328453 132101 119489 71855 4033 975
2009 624157 328164 131608 119562 71585 4493 916
2010 624157 324853 130087 118162 71007 4656 941
2011 624157 323198 129503 117851 70206 4656 982
NOTĂ: Fondul funciar după modul de folosinţă pe judeţe reprezintă terenurile aflate în proprietatea deţinătorilor în rază administrativă.
1) Vii şi pepiniere viticole
2) Livezi şi pepiniere pomicole

Suprafaţa cultivată în judetul Alba, cu principalele culturi (hectare)

Sursa: INSSE

Cultura 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
  Suprafaţa cultivată total 127834 111209 115681 121445 124039 109927 116044 116044 104134 104777 97851 101702 101226 98605
Cereale pentru boabe 89353 72919 77805 76359 76308 86973 78201 78201 68609 70756 62535 63664 63097 63535
Grâu şi secară 36338 22511 26273 22259 21888 31621 27464 27464 25086 19556 19426 19627 18375 18692
Orz şi orzoaică 13209 9738 9184 9192 10017 8784 9596 9596 6889 5255 6948 7118 6174 4473
Porumb 37301 39535 40379 42552 41973 45294 38554 38554 34603 43689 34133 34994 36324 35977
Plante uleioase din care: 1067 1811 1597 3025 4231 3057 3272 3272 2984 3391 2637 5189 3457 3718
Floarea soarelui 721 1399 1336 2316 2638 1939 2430 2430 1863 1490 1638 3062 1462 1567
Sfeclă de zahăr 2772 1635 1324 882 695 576 717 717 1050 1062 259 380 820 375
Cartofi 6933 7491 7200 7592 8569 7488 8480 8480 7414 7219 6826 6704 6093 5777
  Legume 3439 4222 4255 4721 4836 3873 4385 4385 4964 4770 4717 4450 4524 4455

Lista comercianților autorizați pentru vânzarea produselor de protecție a plantelor (pesticide) din județul Alba:

1. SC FITOFARM SRL BLAJ
Loc. Blaj, str. Eftimie Murgu, nr. 5
2. SC HORATIU SRL UNGUREI
Fitofarmacie – Sebes, Piata Dacia Centru
Fitofarmacie – loc. Vinerea, str. Teiului, 9, jud. Alba
Fitofarmacie – loc. Dostat, str. Principala, 259, jud. Alba
Fitofarmacie – loc. Cilnic str.-, nr. 307, jud.Alba
Fitofarmacie – loc. Girbova, str.Scolii, 154, jud. Alba
Fitofarmacie – loc. Sasciori, 294, jud. Alba
Fitofarmacie – loc. Pianu de Jos, com. Pianu, str. Horea, 165 B, jud. Alba
Fitofarmacie – loc. Ghirbom, Com. Berghin,str.-nr.329,jud.Alba
Fitofarmacie – loc. Pianu de Sus, com. Pianu, str. Principala, nr. 250, jud. Alba
Fitofarmacie – loc. Rosia de Secas, str.Principala, nr.212, jud.Alba
Fitofarmacie – Loc.Tau, Com. Rosia de Secas, str.23 August, nr. 358, jud. Alba
Fitofarmacie – loc.Secasel str.Principala, nr. 92, jud. Alba
Fitofarmacie- Loc. Ohaba, str. Remiza PSI, jud. Alba
3. D.J.D.E.M. ALBA
Fitofarmacie – loc. Alba Iulia, str.A.I.Cuza nr. 4
4. D.J.D.E.M. SEBES
Fitofarmacie – loc.Sebes, str. Progresului, nr. 91
5. D.J.D.E.M. AIUD Fitofarmacie – loc. Aiud, str. Transilvaniei,nr. 189
6. D.J.D.E.M. BLAJ Fitofarmacie – loc. Blaj, str. M. Kogalniceanu, nr. 46
7. SC FLORI BIOSEM SRL loc. Alba Iulia, str.I.Alexandru, 21 – Piata Cetate
8. SC PANFLOR SRL Loc. Alba Iulia, str.A.I.Cuza, 7, jud. Alba
9. SC MONOXIL SRL Loc. Aiud, str.Iuliu Maniu, nr. 36
10. SC DACOMAR PLUS SRL loc. Alba Iulia, str. I. Alexandru, nr. 21 – Piata Cetate
11. SC OLTISTAR SRL Loc. Teius, str.A.Iancu, 1, bl.C3 parter, jud. Alba
12. SC COMPREST VEC SRL Loc. Aiud, str.Cuza Voda, nr.23
13. SC GLISSANDO SRL TIMISOARA loc. Alba Iulia, B-dul. Ferdinand, nr. 78
Blaj, str. Clujului, nr. 41
14. SC REDOXIM SRL Depozit – loc. Alba Iulia, str.A.I.Cuza nr.33
Fitofarmacie – loc. Alba Iulia, str. Calea Motilor Piata agroalimentara Centru
Fitofarmacie – loc. Alba Iulia, str.A.I.Cuza nr.4
Fitofarmacie – loc. Mihalt, str.Principala nr.335, jud. Alba
Fitofarmacie – loc. Ocna Mures, str.9 Mai nr.3, jud. Alba
Fitofarmacie – loc. Aiud, str.Dr.C.Hagea, corp B, nr.11, jud. Alba
Fitofarmacie – loc. Secasel, str. Principala nr. 92
Fitofarmacie – loc. Ohaba, str. Remiza
Fitofarmacie – loc. Blaj,str. Aron Pumnul, nr.5
15. SC ALBA GRUP SRL Loc. Cugir, str. M. Victoriei, nr. 23, bl. V18, jud. Alba
16. SC UNISEM BUCURESTI Fitofarmacia 1 – loc. Alba Iulia, str.A.I.Cuza, nr.4 A, jud. Alba
Fitofarmacia 2 – loc. Alba Iulia str. N.Bălcescu, nr.20, bl.D 4 B
Fitofarmacia 3 – loc. Alba Iulia, str.I.Alexandru, Piata Cetate
17. SC CISO PLANT SRL Fitofarmacie – loc. Alba Iulia, str. A.I.Cuza nr.4
Fitofarmacie – loc. Rosia de Secas, str.Principala,nr.165 A, jud.Alba
18. SC SERVET BARBU SRL loc. Ocna Mures, str. 9 Mai nr.3, jud. Alba
19. I.F. FORDA ANA Fitofarmacie – loc. Sard, Com. Ighiu, str. Principala, nr. 384, jud. Alba
20. SC APROHOREA SA loc. Alba Iulia, str. A.I.Cuza, nr. 9
21. PFA RUSU LENA AIUD Loc. Aiud , str. Transilvaniei, nr. 189
22. PF. SCROB ELENA Loc. Cimpeni, Str. Horea, Nr. 34
23. SC ALCEDO SRL Depozit – loc. Blaj, Str. Clujului, Nr. 140, jud. Alba
24. SC ALTIMA AGRO SRL Loc. Cetatea de Balta, Str. Postei, Nr. 6, jud. Alba
25. PF SCHEAU ANDREI Loc. Daia Romana, Str. Principala, Nr. 94, jud. Alba
26. PF PATRUTIU IOANA Loc. Pianu de Sus, Str. Riului, Nr. 477, jud. Alba
27. SC AGRONOV IGHIEL SRL Loc. Ighiu, Str. Principala, Nr. 400, jud. Alba
28. SC LUIZA IMPEX SRL Loc. Blaj, Str. Gheorghe Doja, Nr. 10, jud. Alba
29. SC SIMI COM SRL Loc. Aiud, Str. Iuliu Maniu, Nr. 28, jud. Alba
30. SC IRIS V SRL Loc. Teius, Str. Barbu Lautaru, Nr. 19, jud. Alba
31. SC LOGIC CASA SRL Loc. Sebes, Str. M Kogalniceanu, Nr. 44, jud. Alba
32. SC CETATEA DE BALTA SRL Loc. Jidvei, str. Morii, jud. Alba
33. SC ROGERS SRL Loc. Vinerea – Cugir, str. Principala, nr. 189, jud. Alba
34. SC GLISS ELLA SRL Loc. Bucerdea Grinoasa, str. Principala, nr. 463, jud. Alba
35. SC ROSA FRUCT SRL Loc. Unirea, str. A. Iancu, nr. 144, jud. Alba
36. SC BELAGROSAN SRL Loc. Vintu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 54, jud. Alba
37. SC BENCE&DALMA SRL Fitofarmacie – Com. Lopadea Noua, str. Alszeg, nr. 217, jud. Alba
38. PFA CRISAN DANIEL NICOLAE Com.CRICAU, Str. Principala ,Nr. 300
Str. Principala ,Nr. 300
Jud. Alba
39. SC POCO PAS SRL Com.LUNCA MURES, Str. Romaneasca
Com.LUNCA MURES
Str. Romaneasca , Nr.195
Jud. Alba
40. PF RADULEȚ ALINA Jidvei,Str. Perilor,nr.228

41. SC BEST AUTLET SRL Fitofarmacie- Loc. Valea Lunga, str. Victoriei, nr.100, jud. Alba
42. SC BLACKIE VET SRL Fitofarmacie – Loc. Blaj, str. Gheorghe Doja, Nr. 6
43. SC AGROLIGIA SRL Fitofarmacie – Loc. Ighiu, Nr. 327
44. SC ANY & ANGELA SRL Fitofarmacie – Loc. Cugir, Piata agroalim. Oras jos
45. SC TELA IMPEX SRL Fitofarmacie, Loc. Sincel, Str. M. Eminescu, nr. 84, jud. Alba
46. SC TINA TORO SRL Fitofarmacie , Loc. Sanmiclaus , Str. Pompierilor, nr.1A, jud. Alba
47. SC AGROFITOPEST SRL Fitofarmacie – Ocna Mures str. Lunga, nr. 150, jud. Alba
48. SC BENCE & DALMA SRL Fitofarmacie – AIUD, str.Cuza Voda, nr. 3, jud. Alba
49. SC ZOLLE MARKET SRL Fitofarmacie – Radesti, str. Principala, nr.199, jud Alba
50. SC BEST OUTLET SRL Fitofarmacie – Cergau Mare,str. Principala, nr. 295, jud. Alba
51. SC MILONIS & DANIS SRL Fitofarmacie – Sasciori,nr.389, jud. Alba

Care este opinia ta?

Știri din Alba

21/06/2014 Economie la energie pentru noua stație de epurare de la Alba Iulia, cu echipamentele furnizate de Jetrun EnergoEco

Compania Jetrun EnergoEco a livrat echipamente de generare a energiei electrice care vor asigura economii de până la 3600 kW/zi pentru noua stație de epurare a apelor uzate de la Alba Iulia.

22/10/2013 Polițistii din Alba au demarat acțiunea „Stupul”

În cursul zilei de astăzi, polițiștii din cadrul IPJ Alba percheziționează locuințele mai multor supecți de furturi de stupi de albine. În cadrul acțiunii „Stupul”, aceștia încearcă să dea de urma autorilor a 18 furturi de stupi cu albine care au cauzat un prejudiciu de peste 400.000 lei.

30/05/2013 Inundații în nordul țării, secetă pedologică în sud-est

Înstitutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis, joi, o avertizare cod galben de inundaţii pe râurile din judeţele Suceava, Neamţ, Iaşi, Vaslui, Botoşani, Maramureş, Hunedoara, Bihor, Arad şi Alba, valabilă de joi după-amiază până vineri seara.

09/06/2011 Fonduri nerambursabile pentru fermele de subzistenta

Reprezentantii Directiei pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Alba au anuntat ca in perioada 1-30 iunie se desfasoara prima sesiune aferenta anului in curs pentru depunerea de proiecte pentru Masura 141 de acordare de fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurala din cadrul PNDR, campanie finantata de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

09/05/2011 Pe 13 şi 14 mai, la Alba Iulia, are loc un târg dedicat promovării producătorilor din industria alimentară

Consiliul Judeţean Alba organizează în zilele de 13 și 14 mai cea de-a doua ediţie a Târgului Gustos de Alba, eveniment dedicat promovării producătorilor din industria alimentară locală precum și valorificării tradițiilor culinare din această zonă.