Subvenții ovine și caprine 2014 – zone defavorizate

| Financiar, Subvenţii | de

Etichete: , , ,

subventii-ovine-caprine-oi-2014-agromonitor

Subventii ovine si caprine zone defavorizate 2014

Informații privind subvenția acordată crescătorilor de ovine și caprine din zonele defavorizate, valabile pentru anul de cerere 2013

Cine primește pentru ovine și caprine zone defavorizată

Producători agricoli crescători de ovine/caprine care deţin exploatația/exploataţiile şi/sau locația/locaţiile unde sunt menţinute animalele în perioada de reţinere de 100 de zile, situate în zone defavorizate din România:

– persoane fizice;
– persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale constituite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare;
– persoane juridice.

Subvenția acordată producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate reprezintă un sprijin financiar aferent Fondului European de Garantare Agricolă și se asigură din sumele alocate temporar Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale din veniturile din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, conform legilor bugetare anuale.

Cuantumul subvenției pentru ovine și caprine zone defavorizate se calculează de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, după finalizarea verificărilor, prin raportarea plafonului alocat anual la efectivul de capete eligibile fără a depăşi 6,5 euro/cap.

Plăţile pentru subvenția pentru ovine și caprine aferentă anului 2013 se efectuează până la data de 30 iunie 2014.

Condiții de eligibilitate ale solicitantului subvenției pentru ovine și caprine zone defavorizate

Beneficiarii care solicită ajutor specific pentru femele din speciile ovine/caprine trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să solicite ajutor specific pentru un efectiv cuprins între 50 – 300 capete de femele ovine/caprine, inclusiv, pe beneficiar, care au vârsta de minimum 1 an la data de 31 august a anului de solicitare;

b) efectivul de animale pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie identificat și înregistrat în Registrul național al exploatațiilor – RNE la data depunerii cererii;

c) să dețină registrul individual al exploatației completat şi actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului;

d) femelele de ovine/caprine pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie menținute, pe o perioadă de reținere de 100 zile de la termenul limită de depunere a cererilor, la adresa exploatației şi/sau locației, situată în zone defavorizate din România, menționată în cererea de ajutor.

Solicitantul subvenției pentru ovine și caprine zone defavorizate trebuie să respecte următoarele condiții:

1. Sediul exploataţiei/exploataţiilor şi a locaţiei/locaţiilor de reţinere a animalelor sunt localizate în zonele defavorizate din România, cuprinse în Anexa 4A la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, versiunea consolidată decembrie 2012 (lista localităţilor poate fi consultată pe site – ul MADR, este afişată la sediile centrelor Locale / Judeţene ale APIA şi site-ul APIA;

2. Deţine un număr unic de identificare din RUI al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi dacă nu deţine, se va înscrie în RUI APIA, înainte de depunerea cererii de ajutor specific;

3. Poate solicita ajutor specific pentru un efectiv cuprins între 50 – 300 capete de femele ovine/caprine inclusiv pe beneficiar, care au vârsta de minimum 1 an la data de 31 august a anului de solicitare;

4. Efectivul de femelele de ovine/caprine pentru care se solicită ajutor specific este identificat și înregistrat în Registrul național al exploatațiilor – RNE la data depunerii cererii;

5. Deţine adeverinţă emisă, prin proceduri SNIIA, de către medicul veterinar cu drept de liberă practică împuternicit, care atestă că ovinele/caprinele pentru care se solicită ajutor sunt cuprinse în „Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor”, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi;

6. Deține registrul individual al exploatației completat şi actualizat la zi în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului; Registrul Individual al Exploataţiei este un registru completat manual sau în format electronic şi conţine următoatele date : – codul ANSVSA al exploataţiei, adresa exploataţiei, proprietarul exploataţiei: denumirea sau numele prenumele şi CUI/CNP, – pentru ovinele deţinute: nr. curent, numărul crotaliei, rasa, specia, sexul, data naşterii, data intrării în exploataţie, tipul intrării, exploataţia de provenienţă, data ieşirii din exploataţie, tipul ieşirii, observatii, control autoritate competenta

7. Respectă standardele de ecocondiţionalitate aplicabile terenurilor agricole aparţinând fermei şi activităţilor agricole desfăşurate la nivelul fermei, după caz, reglementate de Ordinul MADR nr. 187/2011 pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de gestionare(SMR) privind mediul şi identificarea şi înregistrarea animalelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România.

Pentru a beneficia de subvenția acordată în anul 2013 solicitanţii trebuie:

– să se deplaseze la medicul veterinar cu drept de liberă practică împuternicit şi să solicite o adeverinţă care să ateste că ovinele/caprinele pentru care se solicită ajutor sunt cuprinse în „Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor”, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi.

– să se deplaseze la Centrul Judeţean al APIA pe a cărui rază teritorială se află exploataţia în cazul în care are numai o exploataţie cu cod ANSVSA, dacă deţine mai multe exploataţii cu cod ANSVSA va depune cererea pe raza teritorială unde are exploataţia cu cel mai mare număr de animale, în perioada 14 octombrie – 15 noiembrie 2013;

– să solicite cererea pe beneficiar pentru exploataţie / exploataţiile cu cod de la ANSVSA deţinută / deţinute.

În cazul în care, solicitantul are de facut corecţii sau completări pe cererea pretipărită pusă la dispoziţie de către APIA, acesta face corecţiile / completările necesare cu cerneluri / pix, taie cu o linie orizontală datele înscrise de APIA, înscrie datele corecte, semnează şi datează corecţiile / modificările efectuate.

Cererea, pentru a putea fi depusă, trebuie însoţită de următoarele documente:

a) copie de pe datele de identificare ale solicitantului respectiv carte identitate/buletin identitate/paşaport/certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului/certificat de înregistrare fiscală, după caz, precum şi copie de pe datele de identificare ale reprezentantului, respectiv carte identitate/buletin identitate/paşaport, dacă este cazul;

b) copie de pe dovada de înregistrare a solicitantului în Registrul unic de identificare – RUI al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;

c) copie de pe prima și ultima pagină a registrului individual al exploatației completat şi actualizat până la data depunerii cererii de ajutor;

d) document cu coordonatele bancare;

e) adeverinţă emisă, prin proceduri SNIIA, de către medicul veterinar cu drept de liberă practică împuternicit, care atestă că ovinele/caprinele pentru care se solicită ajutor sunt cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi;

f) copie de pe Formular de identificare F1 pentru animalele solicitate în cerere şi născute în exploataţie şi/sau documente de provenienţă (Formular de mişcare F2/factură fiscală/alte documente) pentru animalele provenite din alte exploataţii, după caz.

Pentru documentele depuse în copie, beneficiarul va prezenta documentele în original, în vederea efectuării conformităţii de către persoana desemnată din cadrul centrului judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, după caz.

Cererea se depune personal sau prin împuternicit:

În cazul în care, cererea este depusă prin împuternicitul unei persoane fizice, împuternicirea pentru completarea şi semnarea cererii în locul beneficiarului se face prin procură notarială. În cazul în care, persoana fizică autorizată, titularul întreprinderii individuale, reprezentantul întreprinderii familiale sau administratorul / reprezentantul legal al persoanei juridice nu depune personal cererea pentru ajutorul specific, ci prin intermediul unui împuternicit, acesta din urmă va completa cererea de plată cu denumirea şi CUI/CIF ale persoanei juridice / PFA / ÎI / ÎF, cu datele de identificare ale administratorului / titularului / reprezentantului legal, iar la rubricile din cererea de plată rezervate pentru ÎMPUTERNICIT va completa datele de identificare ale împuternicitului.

La depunere, împuternicitul va prezenta împuternicirea semnată de administrator /titular / reprezentantul legal, înregistrată şi ştampilată de PJ / PFA / ÎI / ÎF. Împuternicitul înlocuieşte administratorul / titularul / reprezentantul legal / persoana fizică doar în scopul şi pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea.

Cererea de ajutor poate fi retrasă total, în scris, în orice moment, până la emiterea deciziei de plată, mai puţin în situaţiile în care beneficiarul a fost informat cu privire la neconformităţile din cererea sa de ajutor sau a fost înştiinţat cu privire la intenţia Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură de a efectua un control la faţa locului şi dacă, în urma controlului, au fost identificate neconformităţi, conform art. 25 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1122/2009.

  1. Dinu Viorica - 2-2-2015, 20:28

    Domnule Ministrule va rog frumos sa ne comunicati cand se vor baga subventia la bovine…

Care este opinia ta?

Pe acelasi subiect:

publicitate - Agromonitor ofera publicitate prin banner sau linkuri platite in aceasta pagina. Tarife promotionale! Mai multe detalii aici!

FORUM

28.05.2018 - 12:51
Nagy Gabriel spune: Bună. Ma numesc Gabriel și am încercat cu spirt și nu are efect, dacă aveți și alta metoda va rog să-mi spuneți. Mulțumesc mult. raspunde

02.05.2018 - 12:31
Giorgiana spune: Buna ziua, Am primit si eu cadou un Bonsai Ficus Microcarpa Ginseng. Dupa cateva zile au inceput sa ii cada destul de multe frunze. Mentionez ca este pozitionat intr-o zona luminoasa dar nu in raze directe. De udat incerc sa il ud la cateva zile astfel incat sa fie pamantul mereu umed. Desi am citit ca este normal ca in primele 2-3 saptamani este normal sa ii cada frunzele, fiind sensibil la mutare, ma tem sa nu ajunga sa ramana si chel. Imi puteti da ceva sfaturi in aceasta privinta va rog? Giorgiana raspunde

15.04.2018 - 2:07
iulian spune: Vasele albastre sunt foarte eficiente, plantand un pom, am uitat o stropitoare albastra, care spre surprinderea mea am gasito plina cu acest daunator. Am umplut mica livada care o am cu vase albastre iar recolta de daunatori (spre surprinderea mea) a fost foarte mare. Succes tuturor. raspunde

18.03.2018 - 9:59
Eduard gabriel spune: Salut sunt crescator de urechiati si detin o micro ferma in comuna LIPANESTI PH as dori sa iau legatura cu dumneavoastra ma gasiti la nr 0727035143 pot creste orice rasa de iepure si in nr foarte mare daca este nevoie raspunde

18.03.2018 - 4:11
Anonim spune: Cum pot lua legatura cu patronul abatorului sunt crescator de iepuri raspunde

05.03.2018 - 2:20
Ionut spune: comercializam custi profesionale de crestere intensiva a iepurilor marca Italiana raspunde