Ordonanța de urgență privind recunoașterea organizaţiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare

| Actualitate, Intern | de

Etichete: ,

Ministerul Agriculturii a publicat proiectul Ordonanței de urgență privind recunoașterea organizaţiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare.

ministerul-agriculturii

Aceasta reglementează recunoaşterea organizaţiilor interprofesionale pentru un produs sau un grup de produse agroalimentare (OIPA), la nivel naţional, principalele obiective, activităţi, drepturi şi obligaţii ale acestora.

Potrivit textului ordonanței, produsele agroalimentare sunt definite ca produse agricole şi alimentare, de origine vegetală sau animală, neprelucrate sau prelucrate destinate comercializării, conform Regulamentului (UE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului.

De asemenea, filiera produsului agroalimentar este definită ca ansamblul activităţilor de producţie, procesare, transport, depozitare, distribuire şi comercializare a unui produs sau grup de produse agroalimentare;

Organizaţia profesională este formă asociativă cu personalitate juridică, fără scop patrimonial, constituită la iniţiativa persoanelor fizice sau juridice care desfăşoară aceeaşi activitate economică din cadrul filierei produsului agroalimentar.

Acordul interprofesional este definit ca un ansamblu de reguli elaborate în cadrul unei organizaţii interprofesionale şi asumate în unanimitate de organizaţiile profesionale membre, în scopul armonizării cererii şi ofertei de produse, având ca obiectiv creşterea calităţii, a trasabilităţii şi a transparenţei în cadrul filierei produsului agroalimentar.

Organizarea comună a pieţelor produselor agricole, în înțelesul ordonanței, reprezintă un sistem de reguli şi mecanisme obligatorii la nivelul statelor membre care reglementează producţia, comerţul şi procesarea produselor agricole.

OIPA trebuie să reprezinte o parte semnificativă a producţiei şi a procesării şi/sau a comercializării, inclusiv a distribuirii produselor agroalimentare la nivel naţional și nu poate desfășura independent activități de producție, procesare sau comercializare.

Criteriile de reprezentativitate, procedura de acordare sau de retragere a recunoaşterii, de control şi monitorizare a OIPA, organizarea şi funcţionarea OIPA, precum şi delegarea de atribuţii se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

OIPA este persoană juridică română de drept privat, de interes public, cu caracter profesional, fără scop patrimonial, formată din toate organizaţiile profesionale de pe filiera produsului agroalimentar sau o parte din acestea, recunoscută de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

OIPA îndeplinește cel puţin două dintre următoarele obiective:

a) îmbunătățirea cunoștințelor și a transparenței producției și a pieței, inclusiv prin publicarea de date statistice agregate cu privire la costurile de producție, prețuri, care sunt însoțite, dacă este cazul, de indici de prețuri, volume și durata contractelor încheiate anterior, precum și prin realizarea unor studii privind perspectivele de evoluție ale pieței la nivel regional, național sau internațional;

b) estimarea potențialului de producție, precum și înregistrarea prețurilor pieței;

c) contribuția la o coordonare mai bună în privința introducerii produselor pe piață, în special prin cercetare și studii de piață;

d) explorarea piețelor de export potențiale;

e) elaborarea unor contracte-tip compatibile cu normele Uniunii Europene pentru vânzarea de produse agricole către cumpărători sau pentru furnizarea de produse prelucrate distribuitorilor și comercianților cu amănuntul, ținând seama de necesitatea de a obține condiții de concurență echitabile și de a evita denaturarea piețelor;

f) exploatarea în mai mare măsură a potențialului produselor, inclusiv la nivelul piețelor de desfacere și dezvoltarea de inițiative pentru consolidarea competitivității economice și a inovării;

g) furnizarea de informații și realizarea cercetării necesare inovării, raționalizării, ameliorării și orientării producției și, dacă este cazul, a prelucrării și a comercializării spre produse mai adaptate cerințelor pieței, gusturilor și așteptărilor consumatorilor, în special în materie de calitate a produselor, inclusiv caracteristicile specifice ale produselor cu denumire de origine protejată sau cu indicație geografică protejată și de protecție a mediului;

h) căutarea unor metode de restricționare a utilizării produselor destinate protejării sănătății animalelor și a produselor de protecție a plantelor, de îmbunătățire a gestionării altor resurse, de garantare a calității produselor, a protecției solului și a apelor, de promovare a siguranţei produselor alimentare, îndeosebi prin intermediul trasabilității produselor și de îmbunătățire a sănătății și bunăstării animalelor;

i) elaborarea unor metode și instrumente de îmbunătățire a calității produselor în toate stadiile de producție și, după caz, de prelucrare și de comercializare;

j) adoptarea tuturor măsurilor necesare pentru protejarea și promovarea agriculturii ecologice și a denumirilor de origine, a etichetelor de calitate și a indicațiilor geografice;

k) promovarea și realizarea unei cercetări în materie de producție integrată, durabilă, sau de alte metode de producție care protejează mediul;

l) încurajarea consumului sănătos și responsabil de produse existente pe piața internă;

m) difuzarea de informații privind efectele nocive ale modelelor de consum periculoase;

n) furnizarea de servicii de consultanţă şi instruire destinate organizaţiilor profesionale membre şi apărarea intereselor acestora în relaţiile acestora cu organisme guvernamentale şi ale administraţiei de stat, precum şi soluţionarea pe cale amiabilă a neînţelegerilor dintre organizaţiile profesionale membre;

o) promovarea consumului și/sau furnizarea de informații cu privire la produsele existente pe piața internă și pe cea externă;

p) aducerea unei contribuții la gestionarea produselor secundare și la reducerea și gestionarea deșeurilor agroalimentare.

Organizaţiile profesionale membre ale OIPA încheie acorduri interprofesionale în scopul creării unui mediu de afaceri stabil şi predictibil, prin dezvoltarea unui sector agroalimentar competitiv şi în concordanţă cu aşteptările consumatorilor.

OIPA au ca misiune promovarea intereselor comune şi complementare ale organizaţiilor profesionale de pe filiera unui produs agroalimentar.

Pentru a crea un mediu de afaceri stabil şi predictibil, OIPA acţionează în sensul consolidării capacităţii membrilor organizaţiilor profesionale de a se organiza şi a participa activ în procesul decizional, asigurând valorificarea produselor proprii şi facilitarea accesului pe pieţe.

OIPA sunt consultate în privinţa definirii, orientării şi reglementării politicilor de filieră.

OIPA contribuie, la solicitarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la implementarea politicilor agroalimentare naţionale şi europene şi poate prelua, prin delegare, atribuţii ale acesteia.

O OIPA poate solicita Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să recunoască, prin ordin, drept obligatorii unele dintre acordurile, deciziile sau practicile concertate, convenite în cadrul OIPA respective, pe o perioadă limitată, pentru toţi operatorii, indiferent dacă aceştia sunt persoane fizice sau juridice, care nu aparţin OIPA respective, în măsura în care aceste acorduri, decizii sau practici sunt în interesul public.

Normele pentru care poate fi solicitată extinderea obligativităţii respectării acordurilor, deciziilor sau practicilor concertate de către toţi operatorii trebuie:

a) să vizeze unul dintre următoarele obiective:
– raportări referitoare la producţie şi la piaţă;
– reguli de producţie mai stricte decât cele stabilite prin regulamentele europene sau legislaţia naţională;
– întocmirea de contracte-tip compatibile cu normele Uniunii Europene;
– reguli de comercializare;
– reguli de protecţie a mediului;
– măsuri de promovare şi exploatare a potenţialului produselor;
– măsuri de protecţie a agriculturii ecologice, precum şi a denumirii de origine, a etichetelor de calitate şi a indicaţiilor geografice;
– cercetare pentru valorificarea produselor, în special prin noi întrebuințări care nu reprezintă un pericol pentru sănătatea publică;
– studii pentru îmbunătățirea calității produselor;
– cercetarea, în special în ceea ce privește metodele de cultivare care permit o utilizare redusă a produselor fitosanitare sau a produselor destinate protejării sănătății animalelor și care garantează conservarea solului și conservarea sau ameliorarea mediului;
– definirea calităților minime și definirea standardelor minime de ambalare și prezentare și comercializare;
– utilizarea semințelor certificate și monitorizarea calității produselor;
– norme privind sănătatea animalelor, a plantelor sau siguranța alimentară;
– norme privind gestionarea produselor secundare și a deșeurilor agroalimentare.

b) să fi fost în vigoare timp de cel puţin un an de comercializare;

c) să fie obligatorii pentru o perioadă de timp determinată;

d) să nu afecteze în mod negativ alţi operatori din România sau din restul Uniunii Europene.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale trebuie să sesizeze Consiliul Concurenţei cu privire la acordurile, deciziile sau practicile concertate convenite în cadrul OIPA, ori de câte ori acestea sunt considerate incompatibile cu normele Comunităţii Europene şi ale Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, şi care:

a) pot duce la împărţirea sub orice formă a pieţelor în cadrul Comunităţii Europene;

b) pot afecta buna funcţionare a organizării pieţei;

c) pot crea distorsionări ale concurenţei care nu sunt esenţiale în îndeplinirea obiectivelor politicii agricole comune urmărite prin măsura adoptată de OIPA;

d) pot crea discriminări sau pot elimina concurenţa pentru o parte semnificativă a produselor vizate;

e) pot conduce la fixarea preţurilor, fără a aduce atingere activităţilor desfăşurate de OIPA în aplicarea normelor specifice ale Comunităţii Europene.

Persoanele juridice române de drept privat, de interes public, cu caracter profesional, fără scop patrimonial, recunoscute de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, își păstrează statutul de OIPA, având obligația de a se adapta la noile reglementări în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Persoanele juridice autorizate să funcţioneze anterior datei de 1 ianuarie 2014 și care nu îndeplinesc condițiile stabilite la art. 158 alin. (1) din Regulamentul nr. 1308/2013, își pot desfășura activitatea până la 1 ianuarie 2015.

Care este opinia ta?

Pe acelasi subiect:

publicitate - Agromonitor ofera publicitate prin banner sau linkuri platite in aceasta pagina. Tarife promotionale! Mai multe detalii aici!

FORUM

28.05.2018 - 12:51
Nagy Gabriel spune: Bună. Ma numesc Gabriel și am încercat cu spirt și nu are efect, dacă aveți și alta metoda va rog să-mi spuneți. Mulțumesc mult. raspunde

02.05.2018 - 12:31
Giorgiana spune: Buna ziua, Am primit si eu cadou un Bonsai Ficus Microcarpa Ginseng. Dupa cateva zile au inceput sa ii cada destul de multe frunze. Mentionez ca este pozitionat intr-o zona luminoasa dar nu in raze directe. De udat incerc sa il ud la cateva zile astfel incat sa fie pamantul mereu umed. Desi am citit ca este normal ca in primele 2-3 saptamani este normal sa ii cada frunzele, fiind sensibil la mutare, ma tem sa nu ajunga sa ramana si chel. Imi puteti da ceva sfaturi in aceasta privinta va rog? Giorgiana raspunde

15.04.2018 - 2:07
iulian spune: Vasele albastre sunt foarte eficiente, plantand un pom, am uitat o stropitoare albastra, care spre surprinderea mea am gasito plina cu acest daunator. Am umplut mica livada care o am cu vase albastre iar recolta de daunatori (spre surprinderea mea) a fost foarte mare. Succes tuturor. raspunde

18.03.2018 - 9:59
Eduard gabriel spune: Salut sunt crescator de urechiati si detin o micro ferma in comuna LIPANESTI PH as dori sa iau legatura cu dumneavoastra ma gasiti la nr 0727035143 pot creste orice rasa de iepure si in nr foarte mare daca este nevoie raspunde

18.03.2018 - 4:11
Anonim spune: Cum pot lua legatura cu patronul abatorului sunt crescator de iepuri raspunde

05.03.2018 - 2:20
Ionut spune: comercializam custi profesionale de crestere intensiva a iepurilor marca Italiana raspunde