Cum se va face reorganizarea în Ministerul Agriculturii

| Actualitate, Intern | de

Etichete: ,

ministerul-agriculturii

Un proiect de lege aflat în dezbatere în Camera Deputaților prevede mai multe schimbări în organizarea Ministerului Agriculturii și a instituțiilor aflate în subordine. Agromonitor.ro vă prezintă cele mai importante modificări ale în organigrama autorităților cu competențe în agricultură.

Măsuri de descentralizare în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale

Art. I – Dispoziţii privind organizarea şi funcţionarea direcțiilor agricole judeţene, respectiv a municipiului București:

Art. 1 – Direcțiile agricole judeţene, respectiv a municipiului București, se înfiinţează prin reorganizarea și comasarea următoarelor structuri:
a) Direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu excepția unităților fitosanitare;
b) Oficiile de studii pedologice şi agrochimice judeţene;
c) Casele agronomului;
d) Camerele agricole județene, respectiv a municipiului București aflate în subordinea consiliilor județene, respectiv a Consiliului General al Municipiului București.

Art. 2 – (1) Direcțiile agricole judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sunt instituții publice în subordinea consiliilor județene, respectiv a Consiliului General al Municipiului București şi exercită următoarele atribuții:
a) implementează politicile naţionale şi comunitare de dezvoltare rurală, politicile de amenajare şi dezvoltare durabilă a teritoriilor rurale;
b) propun consiliului județean, respectiv Consiliului General al Municipiului București, strategia judeţeană, respectiv a municipiului București, în domeniile agriculturii şi industriei alimentare, conservarea şi managementul durabil al solurilor, precum şi în domeniile conexe;
c) contribuie la orientarea, susţinerea şi dezvoltarea filierelor sectoarelor din agricultură, industria alimentară, care au organizare comună de piaţă;
d) elaborează strategiile la nivel judeţean, respectiv la nivelul municipiului București, după caz, pentru adaptarea producţiei la cererea pieţei şi încurajarea obţinerii unor produse de calitate în beneficiul consumatorului, în concordanţă cu necesităţile identificate la nivel local, prin consultare cu structurile parteneriale sociale;
e) autorizează spațiile destinate comercializării cu amănuntul a vinului de masă în vrac și participă la verificarea menținerii condițiilor de autorizare;
f) autorizează spațiile de depozitare pentru produsele agricole și participă la monitorizarea modului de recepționare, depozitare și păstrare în spații cu această destinație a producției;
g) autorizează cultivarea plantelor ce sunt prelucrate în scop licit, destinate utilizării în industrie și/sau alimentație;
h) avizează contractele încheiate între producătorii agricoli și procesator/comparator, pentru a certifica îndeplinirea obligațiilor ce revin producătorilor agricoli și unităților de procesare;
i) înregistrează și avizează până la data de 1 iunie a fiecărui an, fișele de înscriere în agricultura ecologică a operatorilor care produc, procesează, depozitează, comercializează sau importă produse ecologice, conform legislației comunitare și naționale în domeniu;
j) analizează cererile de autorizare a cultivatorilor de plante modificate genetic și eliberează autorizațiile;
k) elaborează studiile pedologice şi agrochimice pentru Sistemul naţional de monitorizare sol-teren şi banca de date aferentă pentru agricultură;
l) realizează şi reactualizează periodic sistemul judeţean, respectiv de la nivelul municipiului București, de date sol-teren pentru agricultură;
m) avizează și urmărește realizarea și fundamentarea finanțării programului privind executarea studiilor pedologice și agrochimice și a sistemului de monitorizare sol-teren pentru suprafețele cu destinație agricolă și a celor privind protecția solurilor;
n) autorizează documentațiile întocmite de beneficiari, necesare în vederea obținerii avizelor pentru schimbarea categoriei de folosință a terenurilor;
o) autorizează scoaterea din circuitul agricol a terenurilor și propune avizarea sau după caz, aprobarea scoaterii terenurilor din circuitul agricol;
p) asigură colectarea, prelucrarea şi raportarea datelor statistice şi operative din domeniile de activitate, în conformitate cu cerinţele legislaţiei naţionale şi comunitare în domeniu;
q) asigură colectarea datelor primare privind factorii de emisie şi/sau informaţii asociate acestora, necesare întocmirii inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră – sectorul agricultură şi sectorul folosinţa terenurilor şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenului;
r) oferă asistenţă tehnică şi consiliere producătorilor agricoli în vederea absorbţiei fondurilor europene;
s) organizează activităţi de popularizare şi asistenţă tehnică de specialitate prin înfiinţarea de loturi demonstrative, demonstraţii practice, târguri, expoziţii, festivaluri, seminare, simpozioane, dezbateri şi mese rotunde;
ș) asigură asistenţă tehnică de specialitate, economică şi managerială persoanelor care desfăşoară activităţi în domeniile agricole şi conexe în aplicarea tehnologiilor agricole moderne şi a metodelor noi de conducere a fermelor în scopul eficientizării activităţilor la nivel de fermă;
t) colaborează cu instituţiile de învăţământ şi cercetare agricolă în scopul realizării transferului tehnologic şi diseminarea rezultatelor cercetării aplicative în agricultură prin elaborarea şi distribuirea gratuită de tehnologii de cultură şi de creşterea animalelor, materiale de specialitate, proiecte-model, altele;
ț) organizează şi realizează instruiri, perfecţionări şi pregătiri profesionale ale specialiştilor şi producătorilor individuali în domeniile de activitate specifice agriculturii, industriei alimentare, precum şi domeniilor conexe;
u) realizează şi promovează proiecte de finanţare pentru producătorii individuali în domeniile de activitate specifice;
v) realizează studii de fezabilitate pentru agenţii economici care desfăşoară activităţi cu profil agricol, silvicol sau de industrie alimentară;
w) realizează materiale publicitare şi reclame de specialitate, desfăşoară activităţi de cazare, masă și transport, servicii de agrement, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și asigură fluxul informaţional către fermieri prin: materiale audio-vizuale, emisiuni radio-TV, editarea, multiplicarea şi distribuirea de materiale informative, reviste, cărţi, broşuri, pliante, tehnologii de cultură a plantelor şi de creştere a animalelor, proiecte tehnico-economice şi alte materiale de specialitate;
x) îndeplinesc orice alte atribuţii, stabilite prin alte acte normative pentru domeniile sale de activitate.
(2) În domeniul său de activitate, Direcțiile agricole judeţene, respectiv a municipiului București pot colabora cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la solicitarea acestuia, pentru:
a) efectuarea controalelor de conformitate cu standardele de comercializare pe domeniile specifice, respectiv a controalelor oficiale din cadrul organizărilor comune de piață;
b) verificarea și monitorizarea modului de realizare a producției integrate, a practicilor culturale, tehnicilor de producție și de gestiune a reziduurilor, cu respectarea protecției mediului ambiant, protecția calității apei, a solului și a peisajului, asigurându-se totodată conservarea și/sau favorizarea biodiversității;
c) efectuarea inspecțiilor tehnice din domeniile de activitate, în conformitate cu cerințele legislației naționale și comunitare în domeniu;
d) monitorizarea şi controlul asupra modului în care sunt reprezentate interesele fermierilor, a certificării calităţii de producător, a calităţii, protecţiei şi conservării solului, a serviciilor de asistenţă tehnică de specialitate şi consultanţă acordate producătorilor, a modului în care se realizează formarea profesională a producătorilor, identificând operativ eventualele disfuncţii existente la nivelul judeţului şi propunând planuri de măsuri pentru reglementarea situaţiilor respective şi eficientizarea activităţii economice agricole;
e) verificarea şi monitorizarea modului de implementare a legislaţiei în vigoare din domeniul industriei alimentare privind obţinerea produselor agroalimentare şi a produselor tradiţionale.

Art. 3 – Regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi structura organizatorică ale direcțiilor agricole judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, se stabilesc prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

Art. 4 – Persoanele care ocupă funcţii de conducere sunt numite prin hotărâre a consiliului județean, la propunerea președintelui acestuia, respectiv prin dispoziția primarului general al municipiului București, în urma evaluării cunoștințelor și abilităților manageriale, în condițiile legii.

Art. 5 – Sub aspect metodologic, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale asigură îndrumarea și controlul pe domeniul specific de activitate al direcțiilor agricole judeţene şi a municipiului Bucureşti din cadrul consiliilor județene și al Consiliului General al Municipiului București, în scopul aplicării unitare a politicilor și a strategiilor agricole naţionale şi comunitare, precum și a prevederilor legale şi al realizării atribuţiilor ce le revin acestora, potrivit legii.

Descărcați proiectul de lege

Activităţile de inspecţie, de verificare şi de control se predau Direcţiei de Inspecţii, Verificare şi Control în Agricultură din cadrul Ministerului Agriculturii. La nivelul fiecărui județ și al municipiului București se organizează și funcționează în subordinea Direcției de Inspecții, Verificare și Control în Agricultură, un Serviciu de Inspecții, Verificare și Control în Agricultură.

Ce presupune reorganizarea in Ministerul Agriculturii

Potrivit unui alt proiect de reorganizare, se infiinteaza Autoritatea Nationala Fitosanitara prin preluarea activitatii, personalului si a patrimoniului urmatoarelor structuri: Laboratorului Central Fitosanitar, Agentiei Nationale Fitosanitare din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, unitatilor fitosanitare din cadrul Directiilor pentru Agricultura Judetene si a Municipiului Bucuresti, structuri care se desfiinteaza.

De asemenea, la nivelul fiecarui judet vor fi infiintate oficiile pentru agricultura judetene, prin reorganizarea directiilor pentru agricultura judetene. Oficiile de studii pedologice si agrochimice casele agronomului se desfiinteaza, ca urmare a comasarii prin fuziune.

Despre înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Fitosanitare aflați aici mai multe amănunte.

Care este opinia ta?

Pe acelasi subiect:

publicitate - Agromonitor ofera publicitate prin banner sau linkuri platite in aceasta pagina. Tarife promotionale! Mai multe detalii aici!

FORUM

28.05.2018 - 12:51
Nagy Gabriel spune: Bună. Ma numesc Gabriel și am încercat cu spirt și nu are efect, dacă aveți și alta metoda va rog să-mi spuneți. Mulțumesc mult. raspunde

02.05.2018 - 12:31
Giorgiana spune: Buna ziua, Am primit si eu cadou un Bonsai Ficus Microcarpa Ginseng. Dupa cateva zile au inceput sa ii cada destul de multe frunze. Mentionez ca este pozitionat intr-o zona luminoasa dar nu in raze directe. De udat incerc sa il ud la cateva zile astfel incat sa fie pamantul mereu umed. Desi am citit ca este normal ca in primele 2-3 saptamani este normal sa ii cada frunzele, fiind sensibil la mutare, ma tem sa nu ajunga sa ramana si chel. Imi puteti da ceva sfaturi in aceasta privinta va rog? Giorgiana raspunde

15.04.2018 - 2:07
iulian spune: Vasele albastre sunt foarte eficiente, plantand un pom, am uitat o stropitoare albastra, care spre surprinderea mea am gasito plina cu acest daunator. Am umplut mica livada care o am cu vase albastre iar recolta de daunatori (spre surprinderea mea) a fost foarte mare. Succes tuturor. raspunde

18.03.2018 - 9:59
Eduard gabriel spune: Salut sunt crescator de urechiati si detin o micro ferma in comuna LIPANESTI PH as dori sa iau legatura cu dumneavoastra ma gasiti la nr 0727035143 pot creste orice rasa de iepure si in nr foarte mare daca este nevoie raspunde

18.03.2018 - 4:11
Anonim spune: Cum pot lua legatura cu patronul abatorului sunt crescator de iepuri raspunde

05.03.2018 - 2:20
Ionut spune: comercializam custi profesionale de crestere intensiva a iepurilor marca Italiana raspunde