agromonitor: Ce noutăți aduce proiectul de LEGE A ZOOTEHNIEI

Ce noutăți aduce proiectul de LEGE A ZOOTEHNIEI

| Zootehnie | de

Etichete: ,

Ministerul Agriculturii a publicat, în luna martie, proiectul de Lege a zootehniei, act normativ așteptat de crescătorii de animale precum și de procesatorii de produse de origine animală.

legea-zootehniei Legea reglementează creşterea şi ameliorarea animalelor, având ca scop realizarea următoarelor obiective:

a) asigurarea continuității desfăşurării activităţii de creştere şi ameliorare a efectivelor de animale la un nivel superior;

b) menţinerea şi sporirea valorii de ameliorare şi a diversităţii genetice a animalelor;

c) utilizarea metodelor de creştere care să corespundă normelor de protecţie a mediului, de protecţia animalelor, de sănătate publică, normelor sanitare veterinare aflate în vigoare, respectiv cerinţelor pieţei;

d) îmbunătățirea calității produselor animaliere, rentabilității şi competitivității pe piaţă a producţiei realizate;

e) conservarea fondului genetic al speciilor autohtone, efectivelor de animale existente respective, diversitatea fondului genetic în cazul acestor specii de animale;

f) asigurarea alinierii la standardele internaţionale.

Legea reglementează desfăşurarea activității crescătorilor de animale din următoarele specii: taurine, bubaline, cabaline, ovine, caprine, porcine, iepuri, animale de blană, canide, feline, păsări, albine şi viermi de mătase.

Crescătorii de animale sunt persoanele fizice şi juridice care deţin speciile de animale prevăzute mai sus și sunt înscrise în Registrul agricol.

Legea zootehniei – Creşterea şi exploatarea animalelor

Activitatea de creştere a animalelor se realizează în exploataţii zootehnice.

În alegerea sistemelor de creştere şi a tehnologiilor de exploatare, crescătorii de animale sunt obligaţi să prevină poluarea, deteriorarea mediului şi să respecte regulile de protecţie a animalelor, precum şi măsurile de apărare a sănătăţii acestora.

Asociaţiile și organizațiile crescătorilor de animale care fac dovada reprezentării la nivel naţional a crescătorilor pentru care au fost constituite sunt recunoscute de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ca parteneri în elaborarea politicilor, strategiilor, a programelor de creştere şi a politicilor pe produs.

Reprezentativitatea asociațiilor de crescători se dovedeşte prin acreditarea acordată de autoritatea competentă pentru înfiinţarea şi menţinerea registrelor genealogice şi implementarea programelor de ameliorare.

Reprezentativitatea organizațiilor de crescători se dovedește prin crescătorii afiliați care dețin cel puțin 30% din efectivul de animale pe specia respectivă.

În scopul evidenţierii statistice, al apărării sănătăţii, stabilirii valorii genetice, înregistrării, deplasării, etichetării şi al valorificării efectivelor de animale este obligatorie identificarea şi înregistrarea tuturor animalelor din speciile taurine, bubaline, ecvidee, ovine, caprine şi porcine, în conformitate cu prevederile legislaţiei Uniunii Europene.

Identificarea şi înregistrarea animalelor este în responsabilitatea deținătorilor de animale şi se efectuează conform legislației în vigoare în funcție de specie.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, împreună cu Institutul Naţional de Statistică, asigură un sistem informaţional statistic privind cunoaşterea evoluţiei efectivelor de animale şi a producţiilor zootehnice şi organizează recensăminte ale animalelor la toţi deţinătorii de animale.

furaje-animale-legea-zootehniei

Nutriţia animalelor

Prezenta lege stabileşte norme referitoare la fabricarea şi introducerea pe piaţă a furajelor conform cerinţelor nutriţionale ale animalelor, fără a aduce atingere dispoziţiilor comunitare aplicabile în domeniul siguranţei alimentelor

Pentru a permite o aplicare uniformă a legislaţiei, reţetele de furaje au un conţinut stabilit de producător, cu respectarea normelor minime privind conţinutul de nutrienţi în raţie.

Prevederile prezentei legi sunt obligatorii pentru toţi operatorii economici, persoane fizice sau juridice, care produc și comercializează nutreţuri combinate, aditivi nutriţionali și/sau tehnologici, coloranţi, pre-amestecuri de furaje și alte asemenea.

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale nominalizează autoritatea competentă de reglementare, coordonare, supraveghere, monitorizare şi control în domeniul furajelor şi nutriţiei animalelor.

Atribuţiile autorităţii competente în domeniu se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Operatorii economici care desfăşoară activităţi în domeniul producţiei de nutreţuri combinate pot desfăşura aceste activităţi numai în baza licenţei de fabricaţie.

Licenţa de fabricaţie a nutreţurilor combinate și a altor produse de uz furajer se acordă operatorilor economici, de către autoritatea competentă, după verificarea respectării condiţiilor prevăzute în codul de bune practici privind producerea nutreţurilor combinate şi al altor produse de uz furajer.

Codul de bune practici privind producerea nutreţurilor combinate şi al altor produse de uz furajer se elaborează de către autoritatea competentă împreună cu reprezentanţii operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul producţiei de nutreţuri combinate și se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

Activităţile în domeniul producţiei de nutreţuri combinate și a altor produse de uz furajer pentru care se acordă licenţe de fabricaţie, competenţele privind acordarea lor, documentaţia necesară, procedurile privind acordarea, suspendarea sau anularea licenţelor de fabricaţie, precum şi controlul privind modul de respectare a condiţiilor ce au stat la baza acordării licenţelor de fabricaţie, precum și raportarea datelor către autoritatea competentă se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

Licenţa de fabricaţie a nutreţurilor combinate și a altor produse de uz furajer se solicită de către operatorul care desfăşoară activitatea respectivă, la punerea în funcţiune a fiecărei unităţi.

Operatorii economici aflaţi în funcţiune la data intrării în vigoare a prezentei legi sunt obligaţi să solicite, în termen de 60 de zile, acordarea licenţei de fabricaţie a nutreţurilor combinate și a altor produse de uz furajer.

Licenţele de fabricaţie a nutreţurilor combinate și a altor produse de uz furajer se eliberează în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii operatorului economic, pe o durată nedeterminată.

Modificarea tehnologiei care a stat la baza acordării licenţei de fabricaţie a nutreţurilor combinate și a altor produse de uz furajer obligă operatorul economic să solicite în termen de 30 de zile o nouă licenţă de fabricaţie.

Licenţa de fabricaţie a nutreţurilor combinate și a altor produse de uz furajer îşi păstrează valabilitatea atât timp cât operatorul economic respectă tehnologia de fabricatie.

Prevederile prezentei legi nu se aplică nutreţurilor combinate și a altor produse de uz furajer care sunt fabricate de către producător pentru consumul propriu al efectivelor de animale, dacă nu le oferă pentru vânzare, cu excepţia celor privind raportarea datelor la autoritatea competentă.

Compoziţia materiilor prime furajere, a nutreţurilor combinate şi a altor produse de uz furajer trebuie să fie stabilită prin analiză în laboratoare acreditate şi va cuprinde, în ordinea de mai jos, cel puţin următoarele elemente:

a) procent minim de proteine brute;
b) procent maxim sau minim de proteină echivalentă provenit din azot neproteic;
c) procent minim de grăsime brută;
d) procent maxim de celuloză brută;
e) procent maxim de umiditate;
f) procent maxim de cenuşă brută.

Termenul „proteine” nu este permis în specificaţia produselor care conţin azot neproteic adăugat.

Materiile prime cum ar fi ureea, fosfatul de amoniu, polifosfatul de amoniu, paiele şi pleava amonizată de cereale sau alte asemenea sunt surse de azot neproteic.

Prelevarea probelor și analizele de laborator, în baza cărora se face calcularea valorii energetice a nutrețurilor combinate pentru animale și a altor produse de uz furajer, se efectuează conform Regulamentului (CE) nr 152/2009 de stabilire a metodelor de prelevare de probe şi de analiză pentru controlul oficial al furajelor.

Operatorii economici care produc nutreţuri combinate și alte produse de uz furajer trebuie să ţină evidenţa datelor privind compoziţia nutriţională specificată, care trebuie notificată la autoritatea competentă.

Operatorii economici care produc nutreţuri combinate și alte produse de uz furajer pentru animale trebuie să înregistreze şi să păstreze datele legate de producţie şi comercializare a produselor finite pe reţete, care se transmit lunar la autoritatea competentă.

Valorile cu cerinţele nutriţionale minime ale animalelor, tabelele cu valorile nutriţionale ale furajelor, formulele de calcul al energiei pe specii şi categorii de producţie ale animalelor, se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

Operatorii economici care produc nutreţuri combinate și alte produse de uz furajer trebuie:

a) să respecte prescrierea structurii fizice şi compoziţia nutriţională înregistrată;
b) să respecte ambalarea şi etichetarea conform buletinelor de analiză a furajelor;
c) să aplice recoltarea de probe şi analizarea lor;
d) să asigure instrucţiunile de utilizare şi de precauţie necesare pentru nutreţurile combinate și alte produse de uz furajer care conţin azot neproteic;

Nutreţurile combinate și alte produse de uz furajer se produc pe baza reţetelor de fabricaţie în concordanţă cu cerinţele nutriţionale ale materialului biologic şi performanţele bioproductive urmărite de utilizator.

Reţetele de fabricaţie, cu indicii de compoziţie nutriţională, vor fi transmise de producătorii de nutreţuri la autoritatea competentă în vederea înregistrării.

Nutrețurile combinate și alte produse de uz furajer pentru animale fabricate conform rețetelor pot fi puse în vânzare numai după ce au fost înregistrate de către autoritatea competentă.

Autoritatea competentă înfiinţează o bază de date electronică, numită Registrul furajelor, care este afişată pe site-ul acesteia, fiind disponibilă pentru orice parte interesată.

Registrul furajelor este o colecţie de date neconfidenţiale despre producători – denumire, date de contact, capacitate de producţie, speciile de animale pentru care produce nutreţuri combinate și alte produse de uz furajer, cantităţi fabricate pe specii şi categorii de animale.

Informaţiile cu caracter confidenţial – echipamente, tipuri de reţete înregistrate, tehnologii de fabricaţie, date despre rezultatele inspecţiilor, informaţii financiare, comerciale, nu sunt disponibile în forma publică a registrului.

Pentru a asigura respectarea prevederilor prezentei legi, inspectorii din cadrul autorității competente au obligaţia să efectueze controale cu privire la compoziţia nutriţională şi să compare cu valorile înscrise pe reţeta de fabricaţie înregistrată, ţinând cont de toleranţele stabilite.

Inspecţiile se fac în toate etapele de producție şi de prelucrare a materiilor prime, de fabricaţie, ambalare, depozitare, prin sondaj, înainte de comercializare.

În vederea îndeplinirii atribuţiilor de inspecţii în domeniul producerii şi comercializării nutreţurilor combinate şi a altor produse de uz furajer, autoritatea competentă va înfiinţa un laborator de referinţă pentru calitatea furajelor.

Regulamentul privind metodologia de recoltare şi păstrare a probelor pentru analize se întocmeşte de autoritatea competentă.

Care este opinia ta?

Pe acelasi subiect:

publicitate - Agromonitor ofera publicitate prin banner sau linkuri platite in aceasta pagina. Tarife promotionale! Mai multe detalii aici!

Newsletter

Trimitem un singur email pe zi, de luni până vineri.

FORUM

18.03.2018 - 9:59
Eduard gabriel spune: Salut sunt crescator de urechiati si detin o micro ferma in comuna LIPANESTI PH as dori sa iau legatura cu dumneavoastra ma gasiti la nr 0727035143 pot creste orice rasa de iepure si in nr foarte mare daca este nevoie raspunde

18.03.2018 - 4:11
Anonim spune: Cum pot lua legatura cu patronul abatorului sunt crescator de iepuri raspunde

05.03.2018 - 2:20
Ionut spune: comercializam custi profesionale de crestere intensiva a iepurilor marca Italiana raspunde

05.02.2018 - 6:19
Florin spune: Pot sa ofer 100 de iepuri pt carne in fiecare luna cate o 100 de buc in fiecare luna momentan un nr de telefon 0756216299 astept un rasp cine preia carnea de iepuri sau la email florin.temian90@gmail.com raspunde

05.02.2018 - 6:16
Anonim spune: Pot sa ofer iepuri pt carne 100 la o luna nr contact 0756216299 raspunde

13.01.2018 - 8:42
Racolta spune: Buna ziua , detin 30 de iepuroaice de Urias De Transilvania . As vrea sa extind mini ferma mea doar ca am nevoie de piata de desfacere . Intrebarea mea este cat plateste abatorul kg in viu . Va multumesc raspunde

publicitate agromonitor